You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Dutch Future Society

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

De Dutch Future Society (DFS) is een stichting die in 2013 door een aantal prominente Nederlandse toekomstverkenners werd opgericht met als doel het toekomstbewustzijn in Nederland te vergroten. De DFS is opgezet als een netwerkorganisatie waarbinnen in Nederland werkzame futurologen, trendwatchers, scenarioplanners, innovatie-experts, strategen en andere toekomstverkenners elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Daartoe organiseert de DFS online en fysieke bijeenkomsten voor haar achterban, onderhoudt een website (www.dutchfuturesociety.nl) en geeft een gratis nieuwsbrief uit voor leden en geïnteresseerden. De DFS is aangesloten bij de World Future Society (WFS) en bij de Association of Professional Futurists (APF). Op dit moment (medio 2020) zijn er zo'n 250 personen aangesloten bij het netwerk.

achtergronden bij de oprichting[bewerken]

Van oudsher heeft Nederland internationaal gezien een leidende positie gehad in de futurologie. Vlak na de 2e Wereldoorlog werd Prof Fred Polak (Fred Polak) (oud directeur ondermeer van het CPB) één van de grondleggers van de wetenschappelijke benadering van toekomststudies. Ook buiten Nederland wordt hij nog steeds erkend als één van de grondleggers. Begin jaren 70 werden de scenario studies van de Royal Dutch Shell internationaal toonaangevend binnen het vakgebied.https://en.wikipedia.org/wiki/Scenario_planning. Deze worden internationaal nog steeds geroemd, zowel vanwege hun gebruikswaarde als vanwege hun theoretische vernieuwende relevantie voor het vakgebied. Eind jaren 80 kreeg de Nederlandse Lidewij Edelkoort (Lidewij Edelkoort) internationale bekendheid als Trendonderzoekster.

Ondanks deze internationale erkenning werd het vak van toekomstverkenner, of futuroloog in Nederland zelf nog te vaak vereenzelvigd met 'glazen bolkijkerij' of met 'voorspellers' en showmensen die vanaf het podium de meest fantastische uitspraken deden.

Daarom richtten een aantal Nederlandse toekomstverkenners de Dutch Future Society op met als doelstellingen:

1- de verschillende disciplines binnen het toekomstverkennen beter met elkaar in contact te brengen en kennis en ervaringen uit te wisselen vanuit de gedachte dat deze disciplines elkaar aanvullen en van elkaar kunnen leren.

2- het beeld van het vak van toekomstverkennen meer in overeenstemming te brengen met de realiteit. Weinig mensen weten bijvoorbeeld dat toekomstverkennen, futurologie en trendonderzoek erkende wetenschappelijke opleidingen zijn die ook in Nederland kunnen worden gevolgd.   

3- het nut van toekomstverkennen duidelijker voor het voetlicht te brengen bij beleidsmakers bij beleidsmakers zowel bij overheid, bedrijfsleven als bij maatschappelijke middenveld. Om een voorbeeld te geven: de corona crisis is door futurologen al lang geleden voorspeld. Kennis van deze voorspellingen had de crisis natuurlijk niet kunnen voorkomen, maar had de maatschappelijk kosten en problemen wel sterk kunnen verminderen.

De DFS gaat er vanuit dat meer en betere kennis van de toekomst geen luxe is, maar noodzaak om te komen tot een betere toekomst voor bedrijven, overheden en individuen. Dit komt terug in de missie van de DFS: 'better foresight for a better future'.

verwante organisaties[bewerken]

Het netwerk toekomstverkennen; als onderdeel van de stichting Toekomstbeeld van de Techniek (Stichting Toekomstbeeld der Techniek)

externe links[bewerken]

Officiële website van de Dutch Future Society

Futurist Gerd Leonhard Talk at Dutch Future Society

Weak signals from the ‘Dutch Future Society Beyondala

Roland Kupers presents at An Interesting Afternoon by the Dutch Future Society

Ross Dawson: keynotes at Dutch Future SocietyDit artikel "Dutch Future Society" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Dutch Future Society.Read or create/edit this page in another language[bewerken]