You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

EdeA

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken


USG (Hiervoor: EdeA)
Oprichting 1996
Sleutelfiguren Wouter Vermijs

Managing Director

Land Nederland
Hoofdkantoor Geleen, Nederland
Werknemers ± 300
Producten elektriciteit, water, stoom, perslucht, stikstof, gas
Website [1]
Portaal:  Economie

USG (Utility Support Group) (Hiervoor: EdeA) (Daarvoor: EZN/DSM-energie-alliantie) is een Nederlands nutsbedrijf gevestigd op het industrieterrein Chemelot in Geleen. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de productie en distributie van elektriciteit, water, stoom, perslucht en diverse gassen voor de verschillende fabrieken op het Chemelot-terrein. Ten behoeve hiervan draagt het bedrijf zorg voor het beheer van diverse installaties en het leidingennet op dit terrein.

Over USG[bewerken]

Utility Support Group (USG) B.V. is een joint venture tussen SABIC Petrochemicals B.V. en Rainbow Holdco. B.V. (Arlanxeo, Fibrant en OCI Nitrogen).

USG is op industriecomplex Chemelot in Zuid-Limburg verantwoordelijk voor de inkoop, productie, distributie en verkoop van elektriciteit, stoom, technische gassen, stikstof, lucht en water. USG levert aan meer dan 150 fabrieken van onder andere SABIC, OCI Nitrogen, ARLANXEO, Fibrant en AnQore.

De producten en diensten van USG zijn onmisbaar voor het functioneren van Chemelot. Onze missie luidt dan ook: veilig, mileuverantwoord en betrouwbaar utilities leveren, tegen de laagst mogelijke kosten, aan iedereen op Chemelot.

USG produceert en levert veilig, milieuverantwoord en betrouwbaar utilities tegen de laagst mogelijke kosten aan iedereen op Chemelot.

Voor de ruim 300 collega’s (circa 235 in vaste dienst en circa 80 op inhuurbasis) zijn naast veiligheid en betrouwbaarheid, duurzaamheid en innovatie belangrijke thema’s. Bedrijven op Chemelot moeten concurreren met producten op de wereldmarkt. Vergroenen en tegelijkertijd competitief blijven op wereldschaal is een uitdaging de komende jaren.

USG zorgt dus niet alleen voor de best mogelijke utility voorziening, maar houdt daarbij ook rekening met maximale synergie op Chemelot. En efficiënter omgaan met energie is duurzamer omgaan met energie.

Op deze manier draagt USG niet alleen bij aan de ambitie van Chemelot om tussen nu en 2025 uit te groeien tot de meest veilige, duurzame en competitieve chemiesite van West-Europa maar bereidt USG zich voor op een CO2-neutrale toekomst.

Geschiedenis[bewerken]

USG (Eerder EdeA) is opgericht in het jaar 1996 en is voortgekomen uit een samenwerking tussen DSM en Mega Limburg (een voorloper van het huidige Essent). Voordien werden alle activiteiten met betrekking tot nutsvoorzieningen op het terrein in Geleen door DSM zelf gereguleerd onder de divisie DSM Utilities. In 2015 heeft Utility Support Group alle aandelen EdeA overgenomen.[1] Daarvoor was 50 % in handen van RWE/Essent. EdeA blijft juridisch bestaan als 100% dochter van USG. USG zal als bedrijfsnaam gaan gelden voor alle activiteiten van deze onderneming. WKC SWentibold blijft in handen van RWE.

Activiteiten[bewerken]

Het bedrijf bevindt zicht op het Chemelot-terrein in Geleen en is uitsluitend gericht op de fabrieken die zich op dit terrein bevinden. De meeste installaties van EdeA bevinden zich in het productiepark vlak ten noorden van het verkeersknooppunt Kerensheide. Het bedrijf produceert en distribueert hier de volgende nutsvoorzieningen:

USG in cijfers[bewerken]

  • USG levert diensten aan meer dan 150 bedrijven op industriecomplex Chemelot.
  • Circa 235 vaste medewerkers, circa 80 inhuur medewerkers
  • Omzet 2022: circa €1.400 mln/jaar
  • Gemiddeld synergie voor klanten circa €80 m/jaar
  • Elektriciteit: 250 MW
  • Gas: 1.5 bln m3 /jaar
  • Stoom: 2000 t/uur
  • Water: 5000 m3/uur

Utilities die geleverd worden door USG[bewerken]

Elektriciteit
USG voorziet het industriepark Chemelot van elektriciteit. Het totale opgenomen vermogen bedraagt ca. 250 Megawatt. Het grootste deel daarvan wordt aangekocht op de externe markt, waarbij het aandeel ‘groene elektriciteit’ stijgend is. USG verzorgt ook de distributie van de elektriciteit aan de fabrieken, gebouwen en installaties via een uitgebreid boven- en ondergronds netwerk van 150, 30 en 10 kV-verbindingen en stations. Uiteindelijk wordt de elektriciteit op een of meer van deze spanningsniveaus geleverd aan de klanten. Kleinere afnemers kunnen worden beleverd op laagspanningsniveau 400 V.
Water
Kanaalwater Kanaalwater wordt uit het Julianakanaal bij Stein onttrokken en in een flocculator (gemiddeld 5000 ton per uur) van de meeste vaste verontreinigingen ontdaan. Vervolgens wordt het gezuiverde water naar de locatie gepompt en daar gebruikt als koelwater, bluswater en grondstof voor demiwater.
Demiwater In de demiwaterfabriek van USG wordt het geflocculeerde kanaalwater en het retourcondensaat van Chemelot fabrieken gereinigd. Het gedemineraliseerd water (demiwater) is dan geschikt voor het gebruik in de productieprocessen en in de stoomproductie. Het verbruik van demiwater op Chemelot bedraagt gemiddeld ca. 1650 ton per uur.
Hergebruik water en energie Retourcondensaat is gecondenseerde stoom afkomstig uit de productieprocessen in de fabrieken van onze klanten en afnemers. Dit condensaat wordt door USG verzameld en centraal gereinigd waarna het opnieuw gebruikt kan worden als demiwater. De in het condensaat aanwezige energie wordt voor een belangrijk deel hergebruikt door er andere productstromen mee te voorverwarmen.
Drinkwater Drinkwater wordt niet door ons zelf gemaakt, maar ingekocht bij de Water Maatschappij Limburg (WML). Via een eigen leidingennetwerk verzorgen wij de distributie en levering op Chemelot.

Stoom[bewerken]

Stoom is één van de belangrijkste energiedragers op Chemelot. USG is de eigenaar en exploitant van het uitgebreide stoomsysteem op Chemelot. Het stoomsysteem van USG bestaat uit stoomketels, gekoppelde stoomnetten (3, 12, 18, 26, 35, 42, 79 en 140 bar), stoomdistributie assets (bijvoorbeeld reduceren en stoomvaten) en stoomaansluitingen bij klanten. Klanten kunnen zowel stoom afnemen als terugleveren aan USG, deze teruggeleverde stoom wordt via het USG netwerk getransporteerd naar een andere plek waar de stoom nuttig wordt ingezet.

Daarnaast worden de restgassen van chemische fabrieken op Chemelot als brandstof ingezet voor de USG stoomketels wat leidt tot een verlaging van aardgasgebruik. Het integrale stoomsysteem van USG waarin restgassen verwerkt worden en stoomoverschotten nuttig ingezet kunnen worden leidt tot verlaging van CO2 emissie van zo’n 15% vergeleken met een stand-alone situatie van de fabrieken op Chemelot. Mede door deze werkwijze is Chemelot één van de meest geïntegreerde en energie-efficiënte industrieparken van Europa.

Stikstof en lucht[bewerken]

Stikstof en zuurstof wordt door ons extern ingekocht en wordt aangeleverd via een extern leidingnetwerk. In totaal levert USG Industrial Utilities ruim 30 ton stikstof per uur en 2 ton zuurstof per uur.

In totaal levert USG bijna 60 ton pers- en meetlucht per uur aan Chemelot. Perslucht wordt door USG opgewekt in drie compressoren en vier droogunits bij persluchtstation Kerensheide. Daarbij wordt buitenlucht eerst gecomprimeerd en na droging wordt deze perslucht via het distributienet over de hele locatie verspreid.

Meetlucht – dat is perslucht met een hoge betrouwbaarheid die met name wordt gebruikt in meet- en regelinstallaties – wordt afgetapt uit de geproduceerde perslucht. Bij uitval van het persluchtstation wordt deze voorziening in stand gehouden door een noodcompressor; hierdoor zit de betrouwbaarheid van de levering op het hoogste niveau.

Brandstoffen[bewerken]

USG levert aan het hele industriepark Chemelot aardgassen en verzorgt de verwerking van restgassen.

Het aardgas voor de locatie Chemelot wordt extern ingekocht. USG verzorgt de distributie op de locatie naar de fabrieken, in totaal 15 ton per uur. Dit gebeurt via diverse distributienetten met elk hun eigen druk. Een deel van deze netten wordt van een waarschuwingsgeur voorzien (geodoriseerd). Het aardgas op Chemelot wordt vooral gebruikt als brandstof. De ammoniakfabrieken gebruiken echter aardgas voornamelijk als procesgas en kopen dit zelf in.

Bij enkele fabrieken op Chemelot wordt als bijproduct restgassen geproduceerd die de fabrieken niet zelf kunnen verwerken. USG neemt deze restgassen af en mengt deze met aardgas tot het mengsel stookgas. Het stookgas wordt door ons verbrand op onze eigen stoomboilers en geleverd aan andere fabrieken. Op deze wijze maakt USG het mogelijk dat wij samen op Chemelot zeer efficiënt omgaan met energie en realiseren wij samen een zo laag mogelijke emissie.

Externe link[bewerken]


Dit artikel "EdeA" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:EdeA.Read or create/edit this page in another language[bewerken]