You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

European Climate Foundation

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken


European Climate Foundation
Geschiedenis
Opgericht 2008
Structuur
Hoofdkantoor Den Haag (Nederland)
Type Filantropisch initiatief
Media
Website https://europeanclimate.org/

De European Climate Foundation (ECF) of Europese Klimaatstichting is een onafhankelijk filantropisch initiatief om de klimaatcrisis te helpen aanpakken door de ontwikkeling van een koolstofneutrale maatschappij te bevorderen op nationale, Europese en internationale schaal. De doelstelling is om een klimaat- en energiegerelateerd beleid te promoten dat druk uitoefent op Europa en andere belangrijke internationale spelers om tegen 2050 een netto-nuluitstoot te bereiken. De ECF ijvert er tevens voor dat Europa een leidersrol speelt in het garanderen dat de weg naar deze maatschappij eerlijk, haalbaar en wenselijk is.

Het werk van de stichting ECF bestaat voornamelijk uit het verlenen van subsidies die strategisch worden verdeeld onder en worden aangewend door tal van organisaties die verschillende soorten liefdadigheidsactiviteiten organiseren om de klimaatverandering tegen te gaan. Deze kunnen gaan van onderzoek tot lobbyen of campagne voeren.[1]

De ECF wordt uitsluitend gesubsidieerd door filantropische bronnen die zich inzetten tegen de klimaatverandering. De stichting aanvaardt geen fondsgelden van bedrijven of regeringen. De fondsen worden niet aangewend om deel te nemen aan politieke of partijpolitieke activiteiten, noch om politieke partijen, sektarianisme of religieuze doelen te steunen. Elke begunstigde van een subsidie dient aan deze regels te voldoen bij het aanvaarden van steun van de ECF.

De ECF is doorheen de jaren gegroeid van 181 subsidies verleend aan 102 organisaties in 2012, tot 378 subsidies aan 357 organisaties in 2019.

Werkdomeinen[bewerken]

Als trekker en lid van een divers netwerk, werkt de ECF nauw samen met talrijke gesubsidieerde partners die actief zijn in de meeste Europese landen, om de klimaatactie en het klimaatleiderschap op elk niveau te versterken. De stichting helpt partnerorganisaties innoveren en strategische acties uitvoeren die een dringend en ambitieus beleid promoten om de doelstellingen van het Parijsakkoord te ondersteunen en bij te dragen tot het publieke debat over de klimaatactie. De doelstelling is om een maatschappelijk verantwoorde transitie te helpen bewerkstellingen naar een koolstofneutrale economie en een duurzame maatschappij, in Europa en daarbuiten.[2]

Structuur[bewerken]

Wat het personeel en de structuur betreft, kan het werk van de ECF worden ingedeeld in drie grote domeinen:  

  • Sectorprogramma's (Landgebruik, Transport, Gebouwen, Industrie & Innovatie, Energiesystemen & Steenkool[3], Finance en Klimaatplanning & -wetten);
  • Transversale platformen en initiatieven, bijv. meewerken aan de Europese Green Deal;
  • Nationale initiatieven om te ijveren voor klimaatactie in Frankrijk, Duitsland, Polen, Spanje, Italië, Hongarije, de Tsjechische Republiek, het Verenigd Koninkrijk en Turkije, alsook regionaal geleide initiatieven in Midden-Europa en Zuidoost-Europa.

Het hoofdkantoor van ECF is gevestigd in Den Haag (Nederland).  

De ECF telt meer dan 200 medewerkers en wordt sinds 2017 geleid door CEO Laurence Tubiana, die de fakkel overnam van Dr. Johannes Meier, die zes jaar lang aan het hoofd van de stichting stond.

Het werk van de stichting wordt aangestuurd door een Raad van Toezicht die instaat voor het bestuur van en het toezicht over de activiteiten van de ECF, evenals voor het bepalen van de strategische richting van de organisatie. Meer informatie hierover vindt u op de website van de ECF.

De European Climate Foundation droeg bij tot de oprichting van verschillende platformen, zoals CarbonBrief eind 2010, het 2050 Pathways Platform in 2016, Net-Zero 2050 en vele andere.  

Referenties[bewerken]


Dit artikel "European Climate Foundation" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:European Climate Foundation.

  1. (en) European Climate Foundation. Clean Energy Wire (2021-02-26). Geraadpleegd op 2021-07-15.
  2. EFC-European Climate Foundation. Geraadpleegd op 2021-07-15.
  3. D. Acke, Zeroing In: Lessons from the European Climate Foundation's Roadmap 2050 Project. EEE Power and Energy Magazine, vol. 12, no. 5, pp. 42-49 (Sept.-Oct. 2014). Geraadpleegd op 15 Juli 2021.


Read or create/edit this page in another language[bewerken]