You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Fontys Minor Motorsport Engineering

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Fontys Minor Motorsport Engineering

Fontys Hogescholen is een Nederlandse instelling voor hoger beroepsonderwijs. Internationaal wordt de naam Fontys University of Applied Sciences gevoerd. De naam Fontys komt van het Latijnse woord 'fons' wat 'bron' betekent.

Fontys Minor Motorsport Engineering is een Minor die valt onder de Bachelor opleiding van Fontys Automotive. De minor wordt tot op heden eenmaal per jaar uitgevoerd, gedurende de tweede helft van het 3e jaar, het zogenoemde semester 6.

De Motorsport Engineering Minor bestaat uit een programma van een 1/2 jaar waarin de voorkomende engineeringsfacetten van de motorsport behandeld worden. De minor kan opgedeeld worden in twee stukken te weten een theorie en een praktisch deel.

Toelatingseisen:

Engineerings propedeuse. Elke andere toelating moet plaatsvinden in overleg met het institiuut

Vakken:

Data Aquisitie, Vehicle Dynamics, Vehicle Aerodynamics, Engine Performance & Structural design. Deze vakken worden in 6 of 7 weken doorlopen waarna er een Motorsport Project volgt. Elk vak levert ieder 3 ECTS op, en het project 15 ECTS. Daarmee komt het totaal op 30 ECTS bij het behalen van de minor.

Projecten:

Bij de projecten wordt er vaak de samenwerking gezocht met gerenommeerde motorsportbedrijven in binnen en buitenland waar de kennis van onze studenten kan samengaan met de expertise van die bedrijven. Voor projecten uit het verleden en artikelen er over zie ook de Facebook pagina van deze minor.Dit artikel "Fontys Minor Motorsport Engineering" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Fontys Minor Motorsport Engineering.Read or create/edit this page in another language[bewerken]