You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Framelessness

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Framelessness is een levenswijze waarbij men zich niet wil laten framen en zich van de frames die men al in zijn of haar onderbewuste heeft opgeslagen wil ontdoen om meer bewust tot een eigen mening te kunnen komen. Op basis van de vertaling van 'I am being framed'; 'Ik word er in geluisd' of 'Ik wordt belazerd' wordt framing als ongewenst beschouwd. In de media, marketing en politiek is framing een methode om een bericht zo te brengen dat het een bekend beeld oproept bij de ontvanger waardoor die het makkelijker, vaak onderbewust, acceptabel vindt. Bij framelessness is de ontvanger allert op elk frame en ontmanteld zo mogelijk het bericht tot de feiten en komt zelf tot een oordeel. Daarbij worden ook andere meningen en feiten gezocht en betrokken die tot een afgewogen, bewuste, eigen mening over het bericht leiden. De stroming is ontstaan tijdens de Corona19 crisis waarbij de reguliere media vaak werd beticht van eenzijdige beeldvorming en andere meningen al snel het stempel complottheorie kregen. Hierdoor rees vaak de vraag wat waar is en wat niet. De eigen verantwoordelijkheid om een mening te vormen door alle beschikbare informatie zelf af te wegen werd weer belangrijk. De kennis van framing als ontvanger van berichten wordt bij framelessness van essentieel belang geacht. Elke boodschap wordt in een door de zender ontworpen frame gebracht en bij framelessness wil men de werkelijke, verborgen, boodschap achter het frame herkennen. Daarbij gaat men ervan uit dat in de tijd waar individualisme en individualisatie een steeds grotere rol speelt, het vormen van een eigen mening en het maken van een eigen afweging steeds belangrijker wordt. Bij framellessness onderzoekt men ook de frames die door externe beïnvloeding van zijn of haar opvoeding, opleiding, sociale omgeving, geloofsovertuiging, politiek, cultuur al in het eigen onderbewuste zijn opgeslagen. Bij framelessness analyseert men die onderbewuste frames en maakt men een nieuwe bewuste overweging op basis van de huidige kennis en ervaring en vormt zonodig nieuwe frames die men zelf bewust creëert.Dit artikel "Framelessness" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Framelessness.Read or create/edit this page in another language[bewerken]