Gelijkenis van de onrechtvaardige pachters

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

De gelijkenis van de onrechtvaardige pachters is in de Bijbel een parabel van Jezus. De gelijkenis wordt vermeld in Matteüs 21:33–46, Marcus 12:1–12 en Lucas 20:9–19, alsook in het apocriefe evangelie van Thomas, vers 65.

Inhoud[bewerken]

Vraagteken Er wordt getwijfeld aan de feitelijke juistheid van het volgende gedeelte
Raadpleeg de bijbehorende overlegpagina voor meer informatie, en pas na controle desgewenst het artikel aan.
Opgegeven reden: Er lijkt eigen interpretatie ingeslopen.

Jezus vertelde dit verhaal nadat hij de marktkramen die op zijn heilige grond stonden had kapot gemaakt.[bron?] De marktkooplui waren woedend en eisten van Jezus zijn verontschuldiging en schadevergoeding. Jezus bood niet zijn verontschuldiging aan, maar legde zijn daad uit met een gelijkenis over drie onrechtvaardige pachters die hun wijn verbouwden op het land van een grootgrondbezitter, maar die geen enkele respect toonden voor hun edelmoedige leenheer.

Er waren eens drie wijnboeren die met een grootgrondbezitter een afspraak maakten. Hij zou tien procent krijgen van de wijnoogst. Zodra de oogst was gelukt, hielden de drie pachters zich niet aan de afspraak. De landheer stuurde toen een dienaar naar de drie pachters, maar zij verjoegen hem. Vervolgens stuurde de landheer een tweede dienaar. Die kwam totaal in mekaar geslagen terug. En daarna een derde. Maar die werd een week later morsdood terug gevonden. De landheer verloor zijn geduld. Zijn zoon zei dat hij het eens wilde proberen. De zoon van de landheer ging naar de drie pachters die de draak met hem staken. De drie pachters vermoordden de zoon en begroeven zijn lichaam.

Op het einde vroeg Jezus aan de marktkooplui[bron?]: "Wat denken jullie wat de landheer zal doen als hij hoort dat zijn pachters zijn zoon hebben gedood?" De marktkooplui zeiden: "Hij zal ze natuurlijk gruwelijk straffen." Jezus zei toen tegen de marktkooplui dat God de landheer is van de wereld en dat de mensheid de pachters zijn. Ze hebben zijn dienaren, de profeten, bedreigd, mishandeld en sommigen zelfs gedood. Hij waarschuwt de kooplui om niet de zoon van God te doden, want anders zal God waarschijnlijk net zo reageren als de landheer wiens zoon door zijn pachters is vermoord.[bron?]


Dit artikel "Gelijkenis van de onrechtvaardige pachters" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Gelijkenis van de onrechtvaardige pachters.