Het Steenders Landschap

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Vereniging Natuur- en landschapsbeheer Het Steenders Landschap, kortweg Het Steenders Landschap, is een vereniging die streeft naar behoud en versterking van landschap en ecologie rondom Steenderen, een Oost-Nederlands dorp in de Achterhoek. Doel van de vereniging is “agrariërs en burgers in en in de omgeving van Steenderen mede verantwoordelijk te laten zijn voor het beheer en de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden in dit gebied”.

Beheer en onderhoud[bewerken]

Het Steenders Landschap voert beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit of geeft er opdracht toe. In de winterseizoenen worden onder begeleiding van ervaren natuurwerkers werkochtenden georganiseerd, deels gericht op de jeugd. In de zomer is er een werkavond. Buiten de werkdagen om is een actieve groep vrijwilligers bezig met het onderhoud van de boomgaarden die in beheer zijn bij Het Steenders Landschap. Deze groep heet de HoogStamLeu. De werkgroepen van Het Steenders Landschap zijn:

 • HoogStamLeu: onderhoud van boomgaarden
 • WG AKKER: akkerranden inzaaien voor de fauna, met focus op patrijzen en wilde bestuivers
 • WG BIJ: honingbijen houden
 • WG CAT: in de watten leggen van de vrijwilligers op werkdagen
 • WG COM: communicatie richting leden en belangstellenden
 • WG KLUS: kleine klusjes tussendoor
 • WG UIL: tellen en ringen van steenuilen in en om Steenderen
 • WG WANDEL: struinroute in en om Steenderen

Tot de projecten behoort het beheer, het onderhouden en uitbreiden van:

 • 200 hoogstambomen
 • 250 knotwilgen
 • 10 singels
 • 750 meter knip- en scheerheggen waaronder een gevlochten meidoornhaag.
 • Een aantal monumentale bomen, zoals de populier bij het Bronkhorsterveer die door de vereniging gekandelaberd werd en de ´Vier peppels´ (populieren).

Relaties[bewerken]

De leden worden gestimuleerd zich actief in te zetten voor het natuur- en landschapsbeheer in hun omgeving. Ook maakt Het Steenders Landschap afspraken met eigenaren, het verzorgen van subsidieaanvragen en het overleggen met overheden en streekbewoners met betrekking tot agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Een aantal particuliere grondeigenaren en de voormalige gemeente Steenderen werden geadviseerd en begeleid bij het aanvragen van een subsidie voor de landschappelijke herinrichting van hun terrein en voor onderhoud van bestaande waardevolle landschapselementen.

Historie[bewerken]

Het Steenders Landschap is opgericht in juni 2004 als natuur- en landschapsvereniging. In november van het jaar ervoor kwamen de grondleggers samen om het draagvlak voor de verenging te peilen. Op 17 januari 2004 vond de eerste werkdag plaats: een oude hoogstamboomgaard aan de Wehmestraat in Steenderen werd met 25 vrijwilligers opgeruimd, gesnoeid en nieuw ingeplant.

Externe link[bewerken]


Dit artikel "Het Steenders Landschap" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Het Steenders Landschap.