You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Het Torenven

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Het Torenven
Locatie Kessel
Algemeen
Huidige functie Advocatenkantoor Verbist Advocatuur
Gebouwd in 18de eeuw
Herbouwd in 1925

Het Torenven is een villa in de Belgische plaats Kessel, deelgemeente van Nijlen. De villa ligt in een bijbehorend park, aan de Torenvenstraat.

Het oorspronkelijke kasteel Torenven werd gebouwd in de 18de eeuw. De beschietingen tijdens de Eerste Wereldoorlog lieten weinig over van het kasteel. Rond 1922 werd op de fundamenten een villa gebouwd.[1]

Geschiedenis kasteel[bewerken]

Van het -toenmalige- kasteel Torenven werd voor het eerst melding gemaakt in 1772 als 'Torreven', wat doet vermoeden dat het in de tweede helft van de 18de eeuw is gebouwd.[1] Dit kasteel Torenven had twee torens, één vooraan en één achteraan. Het heeft zijn naam vermoedelijk te danken aan een ven dat achter het park ligt. Het Torenven wordt reeds vermeld op de Ferrariskaarten, de topografische kaarten van de Oostenrijkse Nederlanden uit de periode 1771-1778.

Rond 1790 werd het kasteel bewoond door de Antwerpse kanunnik Franciscus Du Marteau.[1] Deze priester, die bovendien arts was, behoorde tot het kapittel van Lier en was later proost van het Sint-Barbaragodshuis. Hij kwam in het kasteel te wonen nadat hem in 1786 verboden was de mis te lezen en de geneeskunde te beoefenen en is er vermoedelijk ook overleden. Naar aanleiding van de bewoning van Du Marteau werd de tuin door de bevolking 'het hofke van de kanunnik' genoemd. Bovendien heette in 1821 de huidige Vredestraat, nabij Het Torenven de 'Marteause straet'. Na Du Marteau woonden achtereenvolgens de familie Schram en de familie Gamard in het kasteel.[1]

De familie Schram uit Lier kreeg in 1834 Het Torenven in bezit en vergrootte het bijbehorende gebied. Bovendien begon Emmanuel Schram als groot plantenliefhebber een eigen plantenkwekerij op het terrein van Het Torenven. Schram had tevens een arboretum in het door hem ontworpen stadspark van Lier. In 1893 kocht jhr. Arnold Gamard (1847-1923) het landgoed van Het Torenven en het eveneens in Kessel gelegen kasteel de Bist. Gamard woonde er met zijn vrouw Alix barones Snoy (1849-1925).

Geschiedenis villa[bewerken]

Gedurende de Eerste Wereldoorlog werd in 1914 het fort van Kessel beschoten door het Duitse leger waardoor van het kasteel slechts enkele muren bleven staan. Rond 1922 verrees de huidige villa. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef Het Torenven gespaard, zij het ternauwernood. De bommen van de Duitse bommenwerpers ontploften net buiten het park.

In 1921 kwamen de ruïne, het park en landerijen in het bezit van de uit Antwerpen afkomstige advocaat Jan Van Reeth. Sinds die tijd heeft het verschilende bewoners gekend.[1] Van Reeth liet de huidige villa Torenbeek bouwen op de funderingen van het voormalige kasteel. Met de stichting van de parochie Kessel-Statie in 1943, werd kapelaan Alfons Van Hove bewoner van het Het Torenven. Nadat de villa een tijd lang als bed and breakfast was uitgebaat trok Advocatuur Verbist er in

Niet alleen het gebouw, ook de omliggende bij het kasteel of villa behorende gronden veranderden in de loop van de tijd van aanzien. Een deel van deze landerijen werd verkaveld maar het beboste park bleef grotendeels bewaard.

Varia[bewerken]

  • Het complex is niet toegankelijk voor het publiek.
  • Het nabij Het Torenven gelegen café Torenven fungeert als start- en eindpunt van de wielerkoers om het kampioenschap van Kessel.[2]


Dit artikel "Het Torenven" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Het Torenven.Read or create/edit this page in another language[bewerken]