You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Instituut voor Interdisciplinaire Studies

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) is een zelfstandig onderwijsinstituut, ingesteld door het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA), waar ontwikkeling en uitvoering van interdisciplinair onderwijs met elkaar verweven zijn.

Het IIS bestaat uit een gevarieerd team van professionals, waaronder docenten, studieadviseurs, onderwijscoördinatoren- en ontwikkelaars en ondersteunend personeel, en een externe Adviesraad met leden vanuit het werkveld. Het directieteam van het IIS bestaat uit mw. drs. L.U. (Lucy) Wenting, sinds 2010 de onderwijsdirecteur, en dhr. prof. dr. ir. L. (Luca) Bertolini, die in 2020 werd aangesteld als wetenschappelijk directeur[1].

Missie[bewerken]

Het IIS heeft tot doel academici op te leiden die in staat zijn over de grenzen van hun eigen discipline en leefwereld heen te kijken en verschillende wetenschapsgebieden en maatschappelijke kennis te integreren[2].

De activiteiten van het instituut zijn:

 • Het verzorgen van interdisciplinaire opleidingen op bachelor- en masterniveau: de bacheloropleiding Bèta-gamma, bacheloropleiding Future Planet Studies, masteropleiding Forensic Science en de Research master Brain and Cognitive Sciences.
 • Het ontwikkelen en verzorgen van interdisciplinair keuzeonderwijs, interdisciplinaire honoursmodules en interdisciplinaire minoren.
 • Het initiëren, experimenteren en ontwikkelen van onderwijs met een interdisciplinair karakter.
 • Het geven van advies, workshops en trainingen over interdisciplinair leren en doceren, binnen en buiten de Universiteit van Amsterdam.
 • Het begeleiden van onderwijsontwikkelaars en curriculumleiders op het gebied van organisatieontwikkeling, visievorming, onderwijs- en curriculumontwikkeling en docentprofessionalisering op het gebied van interdisciplinair onderwijs, in samenwerking met de faculteiten van de UvA.
 • Het publiceren van handboeken voor studenten en docenten op het gebied van academische vaardigheden, interdisciplinaire onderwijsmethoden, betekenisvol toetsen en interdisciplinair onderzoek.

Geschiedenis[bewerken]

In 1996 is het instituut onder de naam ‘I2O’ opgericht door prof. dr. Karel van Dam, emeritus hoogleraar biochemie aan de UvA en pionier in interdisciplinair onderwijs en onderzoek[3].

Karel Van Dam stond aan de wieg van de eerste interdisciplinaire bachelor aan de Universiteit van Amsterdam: Bèta-gamma. Deze innovatieve opleiding maakt het mogelijk voor studenten zich breed te ontwikkelen voordat zij een major kiezen binnen de bèta- of gamma-discipline. Studenten bleken bijzonder gemotiveerd en het gevolg was bovendien dat meer vrouwelijke studenten kozen voor bèta. Andere interdisciplinaire bachelors volgden (zowel binnen als buiten het IIS), zoals Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen, Psychobiologie, Future Planet Studies en PPLE[4].

Onderwijsvisie[bewerken]

Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies streeft ernaar actuele complexe vraagstukken en uitdagingen te weerspiegelen in het onderwijsaanbod en onderschrijft daarbij het belang van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de Verenigde Naties[5].

De komende jaren richt het Instituut voor Interdisciplinaire Studies zich in zijn onderwijs op het vormgeven van transities. Het IIS gaat ruimte creëren om studenten en docenten te laten experimenteren met complexe transitie-vraagstukken in een veilige, kleinschalige onderwijsomgeving. In deze onderwijsomgeving werken studenten, docenten en externe partners gelijkwaardig en intensief samen in co‐creatie aan onderwijs. Zo komt de toekomstige generatie academici in aanraking met kennis en vaardigheden die nodig zijn om een bijdrage te leveren aan de complexe opgaven waar onze samenleving voor staat. Het IIS bouwt hiermee voort op bestaand onderwijs binnen de UvA met methoden om maatschappelijke transities vorm te geven[6].

Samenwerkingsverbanden[bewerken]

Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies heeft veel (inter)nationale partners en is lid van de Association for Interdisciplinary Studies (AIS). Ook is het IIS mede-oprichter van het International Network for Interdisciplinarity and Transdisciplinarity (INIT). Sinds 2017 is het IIS mede-organisator van de jaarlijkse Nationale Interdisciplinair Onderwijs (NIE)-conferentie voor alle academische universiteiten en toegepaste universiteiten van Nederland en België[7].

Publicaties[bewerken]

Het IIS heeft in samenwerking met de Amsterdam University Press (AUP) verschillende handboeken voor studenten en docenten gepubliceerd[8]:

 • Ilja Boor, Debby Gerritsen, Linda de Greef & Jessica Rodermans (2021) Meaningful Assessment in Interdisciplinary Education: A Practical Handbook for University Teachers
 • Nanke Verloo & Luca Bertolini (eds) (2020) Seeing the City: Interdisciplinary Perspectives on the Study of the Urban
 • Koen van der Gaast, Laura Koenders & Ger Post (2019) Academische vaardigheden voor interdisciplinaire studies
 • Hannah Edelbroek, Myrte Mijnders & Ger Post (2018) Interdisciplinary Learning Activities
 • Coyan Tromp (2018) Wicked Philosophy: Philosophy of Science and Vision Development for Complex Problems
 • Linda de Greef, Ger Post, Christianne Vink & Lucy Wenting (2017) Designing Interdisciplinary Education: A Practical Handbook for University Teachers
 • Steph Menken & Machiel Keestra (eds) (2016) An Introduction to Interdisciplinary Research: Theory and Practice

Locatie[bewerken]

Het instituut is gevestigd op de Science Park campus van de UvA in Amsterdam Watergraafsmeer.

Externe link[bewerken]


Dit artikel "Instituut voor Interdisciplinaire Studies" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Instituut voor Interdisciplinaire Studies.

 1. Organisatie. Geraadpleegd op 15-09-2021.
 2. Over het IIS. Geraadpleegd op 15-9-2021.
 3. UvA nieuwsbericht Karel van Dam. Geraadpleegd op 15-09-2021.
 4. UvA evenement 2019. Geraadpleegd op 15-09-2021.
 5. Onderwijsaanbod IIS. Geraadpleegd op 15-09-2021.
 6. Onderwijsvisie. Geraadpleegd op 15-09-2021.
 7. Partners. Geraadpleegd op 15-09-2021.
 8. Publicaties. Geraadpleegd op 15-09-2021.


Read or create/edit this page in another language[bewerken]