You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

John Coenen (Politicus)

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Wethouder John Coenen, Vaals 2018

John Coenen (Politicus)

Jozef Carolus (John) Coenen (Heerlen, 6 januari 1977) is een Nederlands politicus voor het CDA[1] en wethouder van Vaals[2]. Coenen is vanaf 2006 is actief binnen de politiek van Vaals. Eerst als burgercommissielid (2006-2008) en vervolgens als raadslid (2008-2018) en fractievoorzitter (2012-2018). Sinds 2018 is Coenen wethouder ruimtelijk domein, klimaat en duurzaamheid bij gemeente Vaals en vormt hij samen met Harry Leunessen, Jean-Paul Kompier en Paul de Graauw het College van B&W. Coenen is ook verkiesbaar geweest voor het Waterschap namens Waterbelang Heuvelland [3] en voor de Provinciale Statenverkiezingen in Limburg [4] namens het CDA. In september 2021 kondigde hij zijn vertrek als wethouder aan en maakte hij tevens bekend, dat hij zich niet als lijsttrekker beschikbaar zou stellen[5].

Naast politieke functies beklede hij diverse lokale en provinciale bestuursfuncties binnen maatschappelijke en cultuurhistorische organisaties zoals bij de OLS Federatie, waarbij hij voorzitter van de grootste Nederlandse schietsportvereniging binnen de KNSA (OLS Buksmeesters)[6][7] was.

Tijdens de Coronacrisis van 2020 kwam hij in het landelijke nieuws[8], doordat hij eenzijdig het besluit nam, om de zogenaamde Mergellandroute geheel af te sluiten i.v.m. enorme drukte in zijn gemeente. Als gevolg hier op, reageerde de Veiligheidsregio Zuid-Limburg om tijdens het Paasweekend daaropvolgend het gehele Heuvelland en de grensovergang in Vaals af te sluiten voor dagrecreatie en bezoekers[9]. Uiteindelijk monde dit uit in grootschalige experimenten en pilots inzake verkeersveiligheid en selectieve bereikbaarheid in het Heuvelland, waaruit het initiatief Verantwoord op weg vanuit Zuid-Limburg Bereikbaar voortkwam[10].

Verder wist hij in extreem korte tijd de woningmarkt in zijn gemeente opnieuw los te trekken. Daarvoor pleitte hij met succes eerst binnen de regio Zuid-Limburg voor de afschaffing van de zogenaamde Compensatieregeling, ook wel sloopregeling, waardoor financiële compensatie in een regionaal sloopfonds bij nieuwbouw niet meer nodig was. Vervolgens ging hij voortvarend aan de slag om ontwikkellocaties te vermarkten en de projecten in de stijgers werden gezet en Provincie Limburg hieraan mee betaalde[11][12][13][14]. Daarnaast initieerde hij een lokale Klimaatdenktank[15], een lokaal Verkeerspanel[16], ontwierp hij het zogenaamde Deltaplan Vaals[17] en was hij portefeuillehouder van de Regionale Energiestrategie (RES)[18] en de Transitievisie Warmte[19] inzake het behalen van de klimaatdoelstelling.


Dit artikel "John Coenen (Politicus)" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:John Coenen (Politicus).

 1. https://www.cda.nl/limburg/vaals/mensen/john-coenen/
 2. https://www.vaals.nl/bestuur-en-organisatie/college-b-en-w/
 3. https://www.kiesraad.nl/binaries/kiesraad/documenten/proces-verbalen/2015/02/16/overzicht-definitieve-kandidatenlijsten-waterschapverkiezingen/definitieve-kandidatenlijst-waterschap-roer-en-overmaas.pdf
 4. https://www.kiesraad.nl/binaries/kiesraad/documenten/proces-verbalen/2015/03/23/proces-verbaal-uitslag-provincie-limburg/definitieve-uitslag-provincie-limburg.pdf
 5. https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210927_95056414
 6. https://www.olsfederatie.com/vereniging-van-de-ols-buksmeesters-0
 7. https://mobile.twitter.com/l1ols/status/583187593782804480
 8. https://nos.nl/artikel/2329509-afstand-houden-op-deze-zonnige-lentedag-ging-bijna-overal-goed.html
 9. https://vrzl.nl/application/files/7115/8633/9294/Aanwijzingsbesluit_gebied_noodverordening_VRZL_tbv_bestemmingsverkeer_diverse_gemeenten_VRZL_8_april_2020.pdf
 10. https://www.zuidlimburgbereikbaar.nl/nl/onze-producten/verantwoord-op-weg-in-eijsdenmargraten-gulpenwittem-en-vaals/
 11. https://www.limburger.nl/cnt/dmf20201008_00179321
 12. https://www.limburger.nl/cnt/dmf20201125_93218406
 13. https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200703_00166839
 14. https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210603_93373425
 15. https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190528_00107677
 16. https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180611_00063806
 17. https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210901_94328043
 18. https://limburg24.nl/gemeenteraad-vaals-als-eerste-akkoord-met-regionale-energie-strategie-zuid-limburg-1-0/
 19. https://www.drivenbyvalues.nl/project/transitievisie-warmte-voor-cluster-gemeenten-eijsden-margraten-gulpen-wittem-en-vaals/


Read or create/edit this page in another language[bewerken]