You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Joost Jan Stolker

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Vroege ontwikkeling en scholing

Joost Jan (later genoemd 'Joost') Stolker wordt in 1965 in Amstelveen geboren als middelste in een gezin met twee broers. Zijn ouders zijn beide als leerkracht werkzaam in het onderwijs. Na de lagere school gaat hij naar Scholengemeenschap Buitenveldert en doet daar gymnasium B. Hij haalt in 1983 zijn eindexamen, wordt ingeloot en kan meteen met de studie Geneeskundige beginnen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam waar hij ook gaat wonen. Hij haalt in 1987 zijn doctoraal en begin 1991 slaagt hij voor zijn artsexamen.

Psychiatrie is het specialisme dat hem het meeste trekt. Na zijn artsexamen werkt hij een jaar op een afdeling voor ouderenpsychiatrie in Psychiatrisch Ziekenhuis Santpoort. Daarna werkt hij een half jaar in de acute psychiatrie bij de Centrale RIAGG dienst in Amsterdam. Hij komt in opleiding tot psychiater in het Universitair Medisch Centrum Nijmegen en werkt van 1992 tot 1996 op diverse psychiatrische afdelingen van dit ziekenhuis nadat hij er eerst een half jaar onderzoek heeft gedaan naar ‘meetinstrumenten in de psychiatrie’. Dit onderzoek leidt tot een publicatie met een overzicht van deze meetinstrumenten.

Het laatste jaar van zijn opleiding werkt hij op een afdeling (‘Wier’ Altrecht GGZ) voor mensen met een licht verstandelijke beperking met gedragsproblemen.


Werk en carrière

Op 1 september 1997 wordt hij psychiater. Hij blijft op afdeling Wier werken. Hij leert er ‘professioneel nabij’ te zijn en naast de psychische ziekte vooral te kijken naar wat mogelijkheden zijn (Herstelgericht werken).

Hij start een promotie onderzoek (promotoren: prof. dr. Leufkens en prof. dr. W.A. Nolen, copromotor: dr. E.R. Heerdink) naar de epidemiologie van het gebruik van psychofarmaca in diverse klinische settings. Dit mondt uit in zijn proefschrift: ‘Struggles in prescribing: determinants of psychiatric drug use in mutiple clinical settings’ waarop hij op 18 juni 2002 promoveert aan de Universiteit Utrecht. Naar aanleiding van dit onderzoek, maar ook later in zijn carrière publiceert hij in (inter)nationale medische tijdschriften en houdt hij voordrachten op congressen en symposia.

In 2003 wordt hij medisch manager van Wier. Nadat hij een paar jaar deze functie vervuld heeft, wordt hij in 2005 medisch directeur van de divisie Ortho-en Forensische Psychiatrie. In 2008 maakt hij een overstap naar Arkin, psychiatrisch ziekenhuis in Amsterdam als medisch directeur van de divisie Langdurige Psychiatrie. Hij mist in deze functie het directe patiëntencontact. Hij gaat om zich opnieuw te oriënteren als ZZP psychiater werken. Daarnaast vervult hij enkele inhoudelijke beleidsadviesfuncties, verricht hij incidentenonderzoek en blijft hij consulten verrichten voor Centrum Consultatie en Expertise waar hij sinds dat hij psychiater is aan verbonden is. Zijn werk als ZZP-er bevalt hem zo goed dat hij jarenlang voor GGNET in Doetinchem, Dr. Leokannerhuis in Nijmegen en Oosterbeek, GGZE Eindhoven, Traumacentrum Nederland in Vorden, ProPersona in Nijmegen en Connection in Eindhoven werkt.

In 2014 start hij samen met een manueel en psychomotorisch geschoold fysiotherapeut een multidisciplinair en ambulant centrum voor mensen met aanhoudende (onbegrepen) lichamelijke klachten. Het wordt hem steeds duidelijker dat de scheiding in de geneeskunde somatisch - psychisch in de praktijk niet goed te maken is en zelfs schadelijk kan zijn. Somatische aandoeningen gaan vaak gepaard met psychische klachten en psychische aandoeningen met somatische klachten. Hij rondt zijn werk er in 2020 af en gaat werken bij Traumacentrum Nederland waar cliënten met zeer ernstige trauma’s in een week zeer intensief behandeld worden. In dit behandelcentrum wordt eveneens gestreefd naar de integratie van lichaam en geest. Samen met zijn goede vriendin en trauma-psycholoog Yonda Poslavsky start hij met maken van een podcast ‘De Joost en Yonda Traumashow’ (www.traumashow.nl) waarvoor ze allerlei deskundigen op diverse aspecten van psychotrauma en de behandeling interviewen. Deze podcast trekt meer dan zestigduizend luisteraars en wordt in diverse opleidingen gebruikt.


Privé

Na diverse langdurige relaties ontmoet Joost in 2013 Willem Bleuland van Oordt met zijn twee kinderen Anne en Floris. Ze trouwen in 2015 en richten in 2017 'De Heeren van Tuil' op. Ze kopen een boerderij uit 1720 in Tuil, nabij Zaltbommel en starten een Bed en Breakfast (www.deheerenvantuil.nl) waar Willem, die een horeca achtergrond heeft, de scepter zwaait.


Ziekte

Na een jaar van ‘vage’ lichamelijke en psychische klachten wordt bij hem op 18-2-2022 de diagnose uitgezaaide longkanker stadium IVb gediagnosticeerd. Hij blijkt een adenocarcinoom met EGFR mutatie exon 19 te hebben, een longtumor die vrij zeldzaam is en met name voorkomt bij niet rokers. De tumoren reageren goed op ‘doelgerichte therapie’ en de tumoren worden veel kleiner. Zijn kanker wordt echter na negen maanden resistent voor de doelgerichte medicatie en transformeert in een speciaal type snelgroeiend kleincellig carcinoom dat opnieuw uitzaait. Een kuur met immuno- en chemotherapie slaat goed aan, maar de onzekerheid blijft omdat de tumor op elk moment weer kan gaan groeien. Helaas moet hij noodgedwongen in maart 2022 volledig stoppen met zijn werk.


Schilderen

Zijn vriendin Yonda zet Joost aan om te gaan ‘knutselen’ en twee maanden na de diagnose maakt hij zijn eerste acrylverf schilderij. Het vrije abstracte werk ligt hem goed, hij leest er over en kijkt instructieve filmpjes op YouTube. Hij maakt met veel plezier kleurrijke werken. In het voorjaar van 2023 poseert hij deze werken in een popupstore in Den Bosch. Met regelmaat verkoopt hij zijn schilderijen aan enthousiaste kopers.


Dit artikel "Joost Jan Stolker" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Joost Jan Stolker.Read or create/edit this page in another language[bewerken]