You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Justdiggit

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Justdiggit is een in Amsterdam gevestigde non-profit organisatie met als missie de wereld groener te maken. Stukken vruchtbare grond hebben te lijden onder toenemende droogte, waarvan honger, armoede en het verlies van biodiversiteit een gevolg kunnen zijn. Justdiggit probeert deze dreigende verdroging tegen te gaan door herstelprojecten voor de bodem te ontwikkelen die een positieve invloed op waterhuishouding, vegetatie en klimaat kunnen hebben.

Daarnaast worden campagnes en educatieprogramma’s ontwikkeld, om anderen te inspireren en activeren om mee te gaan doen met het vergroenen van de aarde.

Op dit moment bestaat 25% van het land op aarde uit droge gebieden, die onbruikbaar zijn voor landbouw of begrazing. Dat gebied groeit jaarlijks, vooral door menselijk toedoen, met 120.000 km². Dat zijn omgerekend ongeveer 20 miljoen voetbalvelden.

Bunds[bewerken]

In veel droge gebieden is de bovenlaag van de grond zo hard geworden dat het regenwater niet goed meer in de grond kan trekken. Het water verdampt of vloeit meteen af naar rivieren; zo wordt de grond nog droger en neemt nog minder regen op. Er worden een aantal zowel eeuwenoude als innovatieve technieken gebruikt om het water in de humuslaag van de aarde te houden. Het graven van zogenaamde bunds is een eenvoudige manier om de waterhuishouding te verbeteren en de omgeving groener te maken.[1]

Een bund is een ondiepe, halvemaanvormige kuil met een afmeting van 4 bij 5 meter. In de kuilen die worden gegraven wordt de bovenlaag losser en kan het regenwater de aarde inzakken zodat het beschikbaar komt voor de wortels van planten. In de bunds kunnen zaden ontkiemen en kan de natuurlijke vegetatie terugkeren. Dergelijke bunds worden in grote aantallen op korte afstand van elkaar gegraven voor het bereiken van een elkaar versterkend effect. Staan de bunds eenmaal in bloei, dan groeien ze ook naar elkaar toe en vormen aaneengesloten vegetatie. Voor de aanleg wordt de plaatselijke bevolking ingeschakeld, die tegen vergoeding van ruim 3 Euro per stuk de kuilen graaft. Als de diepte, ligging en grootte van de gegraven bunds zijn goedgekeurd door de zogenaamde fundi (supervisors), krijgt de boer het bedrag uitbetaald. De vergroeningsprojecten worden per 2019 uitgevoerd in Tanzania en Kenia. Deze projecten strekken zich nu uit over een gebied zo groot als Nederland, maar ze zullen binnenkort worden uitgebreid naar andere Afrikaanse landen.[2]

Doordat de vegetatie CO2 opneemt worden broeikasgassen gereduceerd wat een bijdrage levert tegen de opwarming van de aarde. Een veel toegepaste methode is ook het bewerken van de levensvatbare stobben van in het verleden gekapte bomen. Die zijn vaak uitgelopen tot een struik; door toepassing van snoei kan dat een echte boom worden.[3]

Er wordt gewerkt aan landschapsherstel op een tiental strategisch gekozen projectlocaties. Alle projectlocaties worden gekozen in samenwerking met de Universiteit van Wageningen.

Movement[bewerken]

Naast de werkzaamheden op het land worden ook campagnes voor bewustwording en scholing ontwikkeld. Voor deze activiteiten gebruikt de organisatie zelf de overkoepelende term "movement", het in beweging krijgen van anderen. Bekende ambassadeurs van de Stichting zijn Desmond Tutu, André Kuipers en Floortje Dessing.

Partnerschappen[bewerken]

United Nations Partnership[bewerken]

In 2019 is de organisatie officieel partner geworden van United Nations Environment. De Verenigde Naties heeft de periode van 2021 tot 2030 aangekondigd als ‘Decade on Ecosystem Restoration’. Dit om de opwarming van de aarde tegen te gaan en de agenda van de UN Sustainable Development Goals te behalen. De methodes en vergroeningscampagnes van Justdiggit passen daarbij. Onderzoekers en de VN ondersteunen de visie dat vegetatie de klimaatverandering gunstig kan beïnvloeden. Van de CO2-opname die in Afrika wordt gerealiseerd, profiteert de hele wereld.

Andere partnerschappen[bewerken]

Behalve met de Verenigde Naties wordt ook samengewerkt met diverse commerciële ondernemingen, die financieel of op andere wijze, medewerking verlenen.[4]

Landen[bewerken]

In 2019 vonden grondverbeterprojecten plaats in Kenia, onder andere in het Nationaal park Amboseli, en Tanzania in de regio Dodoma.

De movement-activiteiten werden in 2019 uitgebreid naar Duitsland.

Cijfers[bewerken]

In het jaar 2019 werden 42.300 bunds gerealiseerd; bijna 39.000 hectare land werd in herstel genomen, waarvan 6900 ha in Kenia en 32.000 ha in Tanzania. Drie miljoen bomen werden gesnoeid of aangeplant. De belangrijkste financiële cijfers:

omschrijving 2018 2019 begroting 2020
donaties
personen 936.000 950.000 642.000
ondernemingen 1.103.000 1.393.000 1.196.000
nonprofit organisaties -- 264.000 1.782.000
bestedingen
projecten 1.243.000 1.755.000 2.428.000
movement 304.000 1.085.000 1.056.000
kosten 379.000 384.000 562.000

In 2019 bedroegen de kosten van de organisatie bijna 15% van de ontvangsten. De organisatie beschikt over de ANBI-status.[5]

Risico[bewerken]

In 2020 bleek de coronapandemie een risicofactor. Evenementen van het "Raindance Project", die in de categorie movement vallen, werden voorlopig stilgelegd.[6]

Externe link[bewerken]


Dit artikel "Justdiggit" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Justdiggit.Read or create/edit this page in another language[bewerken]