<addthis />

KSA Maldegem

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

KSA OLV Ster Der Zee Maldegem is een katholieke jeugdbeweging in Maldegem en een van de 260 groepen die behoren tot de nationale koepel KSA.

Geschiedenis[bewerken]

Algemeen[bewerken]

Op 11 april 1928 kwamen de Belgische bisschoppen op de proppen met het JVKA (Jeugdverbond Voor Katholieke Actie), waarmee ze alle katholieke jeugdverenigingen wilden groeperen als onderdeel van de KA. Ook collegestudenten moesten meedoen met het JVKA, maar zij hadden al een organisatie, het AKVS. De AKVS achtte echter steeds meer de Vlaamse idealen belangrijker dan de gehoorzaamheid aan de Kerkelijke overheid. Het AKVS wou haar Vlaams-nationalistische standpunten niet laten varen en daarnaast zou inschakeling in het JVKA ook de bewegingsvrijheid van de beweging beperken. Ze kozen er dus voor om zich niet bij het JVKA aan te sluiten. In de ogen van de Kerkelijke overheid was elke katholieke jeugdbeweging die zich niet aansloot bij het JVKA een directe concurrent die moest worden uitgeschakeld. Er ontstond een conflict dat verder escaleerde, waarop de Kerk een nieuwe organisatie: De Katholieke Studentenactie (KSA) oprichtte als tegenhanger van de AKVS.

Maldegem[bewerken]

In 1912 stichtte men in Maldegem de studentenbond "Hand in Hand", een studiekring die zich binnen het AKVS situeerde. Bij het conflict tussen de AKVS & de Kerk, kozen 5 Maldegemse studenten ervoor om zich aan te sluiten bij het JVKA (en dus een KSA-bond te worden) en het AKVS achterwege te laten. De KSA ging van start, maar bouwde eigenlijk grotendeels voort op de bestaande activiteiten van de oude studentenbond. Het AKVS bleef nog enkele jaren actief in Maldegem, maar stierf een stille dood.

KSA Maldegem werd dus gesticht in 1928 en niet in 1930. Toch vierde men in 1990 het zestigjarig en in 2020 het negentigjarig bestaan. Dit komt omdat men zich baseerde op de viering van 30 jaar KSA Maldegem, die doorging op 1 mei 1960.

Tijdens de jaren 30, groeide de KSA in Maldegem maar gestaag. Het ledenaantal schommelde rond de 20 en de activiteiten bleven beperkt. Vanaf 1939 evolueerde KSA van een studentenbond naar een echte jeugdbeweging, dit ging gepaard met een enorme stijging in het ledenaantal.

Volledige naam[bewerken]

Tot in 1952 sprak men over "KSA St. Mauritius Maldegem", waarna men koos voor de benaming "De IJzerjongens". In 1954 kwam uiteindelijk de huidige naam "KSA O.L.V. Ster Der Zee Maldegem".

Huidige werking[bewerken]

Leeftijdscategorieën[bewerken]

In elke KSA-groep zijn de leden ingedeeld in leeftijdsgroepen. Op die manier kunnen de activiteiten en begeleiding aangepast worden aan hun leeftijd (leeftijdsgerichte werking). De verschillende groepen (ook wel bans genoemd) zijn:

 • Piepedollen: 1ste en 2de leerjaar
 • Speelvogels: 3de en 4de leerjaar
 • Krabbekoningen: 5de en 6de leerjaar
 • Knapen: 1ste en 2de middelbaar
 • Jonghernieuwers: 3de en 4de middelbaar
 • Hernieuwers: 5de en 6de middelbaar, zij krijgen ook de kans om interim-leiding te geven en zo ervaring op te doen.

Functies[bewerken]

Om de jaarlijkse werking in goede banen te leiden, bevat de KSA enkele functies die elk hun eigen taken vervullen.

 • Bondsleider: De bondsleider is de hoofdverantwoordelijke. Hij is zowel verantwoordelijk voor de interne als externe communicatie en moet er voor zorgen dat iedereen zijn functie naar behoren uitvoert.
 • Penningmeester: De penningmeester staat in voor alle financiële aspecten van de jeugdbeweging. Hij ontfermt zich over inschrijvingen, kampen, activiteiten, fuiven, ouderavonden.
 • Secretaris: De secretaris is verantwoordelijk voor de inschrijvingen en verzekeringen doorheen het werkjaar maar ook tijdens de kampen en andere speciale gelegenheden.
 • Banleider: De banleider staat in voor alles omtrent de activiteiten (interims, speciale activiteiten, brieven …). Hij leidt elke zaterdag de formatie (waarbij de activiteiten van de dag vermeld worden) en leidt de activiteiten in goede banen.
 • Materiaalmeester: De materiaalmeester staat in voor het behoud van het materiaal: de tenten, palen, kookmateriaal, gereedschap,...
 • Lokaalverantwoordelijke: De lokaalverantwoordelijke zorgt dat de orde en netheid in de lokalen bewaard blijft. Hij kijkt er op toe dat de lokalen wekelijks gekuist worden.

Hiernaast zijn er nog verscheidene andere functies met elk hun eigen taken.

Literatuur[bewerken]

 • De Klaroen, dit is het tweemaandelijks bondsblad/tijdschrift waarin de belangrijkste gebeurtenissen van die periode. De Klaroen vindt zijn oorsprong in 1958 en wordt sindsdien nog steeds uitgegeven.
 • 60 Jaar KSA Maldegem, dit is een boek dat Geert Dhont schreef over de geschiedenis van KSA Maldegem ter ere van het 60-jarig bestaan.

Trivia[bewerken]

 • In 1999 richtten enkele oud-leiders van KSA Maldegem de vereniging Augias op.
 • Sinds 2018 organiseert KSA Maldegem samen met Augias ook de streekbierenavond en parkfuif ter ere van Maldegem kermis.
 • In 2017 brak KSA Maldegem het record voor de grootste ballenbadfuif in België met maar liefst 75000 ballen.
 • KSA Maldegem is de oudste jeugdbeweging in Maldegem
 • De KSA heeft zijn eigen lokalen in de Bloemestraat.

Externe links[bewerken]


Dit artikel "KSA Maldegem" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:KSA Maldegem.