You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Kempenweg

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken


De Kempenweg was een vroegmiddeleeuwse weg die de regio van Diest verbond met de regio van Nijmegen. In de omgeving van Ham begon bovendien een aftakking naar het Rijnland. Er bestaan nog veel toponiemen met de benaming 'Asdonk', die mogelijk hun naam te danken hebben aan historische tolposten.

De noord-zuidverbinding[bewerken]

De landweg Diest–Nijmegen ontstond na het jaar 600. Na 1200 verloor ze echter al haar bovenlokale belang, door de opkomst van de steden. In korte tijd verschoven de doorgaande routes naar de nieuwe steden, met hun markten en burgerij. Onderstaand de dorpen waar de plaatsnaam 'Asdonk' voorkomt, en waar deze plaatsnaam mogelijk verband houdt met de oude Kempenweg.

De oost-westverbinding[bewerken]

In de omgeving van Ham begon een oost-westverbinding. Deze sloot bij Neeritter aan op de heirbaan Maastricht-Nijmegen. Nabij Roermond boog ze weer af en stak de Maas over. De eindbestemming van deze aftakking was de stad Rheinberg. Deze weg bleef in gebruik tot in de 18e eeuw, dankzij de nabijheid van de steden Peer en Bree. De plaatsnaam 'Asdonk' bestaat/bestond er in drie dorpen:

Het geslacht Verasdonck[bewerken]

Een familie van ridders zou, in het jaar 772, het beheer hebben gekregen over de landweg, als beloning omdat ze het leger van Karel de Grote dienden als reisgidsen. Langs de weg richtten de ridders vervolgens tolposten ('asdonken') op, waarvan er enkele later uitgroeiden tot domeinen. De familie nam later de naam van der Asdonck aan. Dit evolueerde verder tot onder andere Verasdonck, een familienaam die nog steeds bestaat. Het blazoen van de Verasdoncks is opgebouwd uit een zilveren schild met drie zwarte molenijzers. Het zou ontleend zijn aan de plaats Vlierden, waar de familie in de elfde eeuw enkele bezittingen had.

Referenties[bewerken]


Dit artikel "Kempenweg" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Kempenweg.Read or create/edit this page in another language[bewerken]