You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

LCGW

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Het LCGW is een Nederlandse beroepsorganisatie voor bestuurders en ambtenaren in het gemeentelijke sociale domein.

Geschiedenis[bewerken]

Tot begin jaren zestig is bekostiging en uitvoering van welzijnsactiviteiten vrijwel uitsluitend een aangelegenheid van particulier initiatief. Het gaat dan vooral om jeugdwerk op levensbeschouwelijke grondslag (bv. CJV, AJC, VCJC, AMVJ, en padvinders, speeltuinorganisaties en het jeugdwerk in het patronaatsgebouw van de kerk). Begin jaren zeventig komt sociaal-cultureel werk en navenant de aandacht daarvoor van de overheid tot ontwikkeling. Vanaf het eind van de jaren zeventig verbreed de overheidsbemoeienis zich tot het welzijnsbeleid.

De wijzigingen in het landelijk beleid zijn terug te zien in de ontstaansgeschiedenis van de vereniging. In 1952 werd het interstedelijk Contact Ambtenaren Jeugdzaken in het leven geroepen. Sinds 1960 heet dit interstedelijk contact het Landelijk Contact Ambtenaren Jeugdzaken (LCAJ). In 1969 wordt het LCAJ van een ambtenarenclub veranderd in een officiële vereniging van gemeenten: het Landelijk Contactorgaan voor gemeentelijk en regionaal Jeugd- en Jongerenbeleid (LCJ). In 1979 wordt bij Koninklijk besluit op 3 maart de rijksbijdrage regeling Sociaal-culturele activiteiten vastgesteld. Het LCJ wordt in dat jaar LCSC met als doel het bevorderen van sociaal-cultureel werk in het algemeen en het jeugd- en jongerenwerk in het bijzonder. Aansluitend in de praktijk heeft in 1982 wederom een naamswijziging plaatsgevonden. Het LCSC wordt Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid (LCGW). Na de decentralisatie van de Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en wet op de Jeugdzorg naar de gemeenten in 2015 wordt alleen nog de afkorting LCGW gebruikt om wederom een naamswijziging te voorkomen.

Externe links[bewerken]Dit artikel "LCGW" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:LCGW.Read or create/edit this page in another language[bewerken]