You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Leendert Vroegindeweij

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Leendert Vroegindweij (10 januari 1901 - 18 augustus 1969) was een Nederlands hervormd predikant.

Levensloop[bewerken]

Hij was de oudste zoon van eerwaarde heer Jan Vroegindeweij, godsdienstonderwijzer in de Nederlands Hervormde Kerk. Leendert voltooide zijn theologische opleiding in 1928 en diende de gemeenten Wilnis (1930-1934), Waddinxveen (1934-1949), Papendrecht (1949-1954), Gameren (1954-1959) en Delft (1959 tot zijn emeritaat in 1966). Ook zijn drie broers Wouter, Willem en Arend waren predikant.

Bijzonder is ook dat hij in het doctoraal examen slaagde. Dat zat in die tijd niet standaard in de opleiding tot predikant. Meestal werd die studie in de pastorie afgerond.

Onder het bevindelijk gereformeerde volksdeel was hij een geliefd predikant die ook bekend werd door zijn artikels in het Gereformeerd Weekblad, blad dat zich richtte op de leden van de Gereformeerde Bond in de Nederlands Hervormde Kerk. Vroegindeweij had de gave om ingewikkelde zaken eenvoudig te verwoorden.

Uit zijn bijdragen in het Gereformeerd Weekblad bleek dat Vroegindeweij kennis genomen had van de werken van de reformator Johannes Calvijn, maar ook van de andere reformatoren. Verschillende keren beschreef hij bijvoorbeeld de theologische opvattingen van Alexander Comrie. Sterk leunde hij op diens inzicht over de rechtvaardigmaking, alhoewel hij niet alles van Comrie overnam.

Vroegindeweij kwam hier openbaar als theoloog die in nauwe verhouding stond met zijn gereformeerde traditie en daar met waardering over schreef.

Publicaties[bewerken]

Na de dood van Leendert Vroegindeweij werd een fonds opgericht om zijn werken uit te geven. In dit fonds verscheen onder andere De Troost der verkiezing (L. V. Fonds, drie delen, 1991), een pastorale behandeling van de Dordtse Leerregels. Het bestaat uit een bundeling bijdragen die eerder in het Gereformeerd Weekblad verschenen. Het is met zijn drie delen het omvangrijkste pastorale werk in de Nederlandse taal dat over dit belijdenisgeschrift verschenen is.

Literatuur[bewerken]

  • A.J. Terlouw, 'De domineesfamilie Vroegindeweij I' in Oude Paden, 1 december 2003, p. 4-11.


Dit artikel "Leendert Vroegindeweij" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Leendert Vroegindeweij.Read or create/edit this page in another language[bewerken]