You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Levenstaken

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Levenstaken[bewerken]

Levenstaken kunnen worden gedefinieerd als het streven om het leven vorm te geven. Het is een proces om sturing te krijgen over het zelf en de omgeving. Het begrip levenstaken is ontwikkeld door Adler (1931, 1956). En is opnieuw onder de aandacht gebracht door Bakker (2020). Adler definieert vijf gebieden van levenstaken waarin uitdagingen liggen voor ontwikkeling. Het betreft werk, sociale relaties, liefde, het eigen ik en spiritualiteit. Hij benoemde uitdagingen van ontwikkeling; hoe een beroep of activiteit te vinden dat ons helpt te overleven, onze plek ten opzichte van anderen, hoe om te gaan met relaties. Het leren van sociale vaardigheden, kunnen aangaan van samenwerking, deel uit maken van een gemeenschap en daarin dragen van verantwoordelijkheden neemt een belangrijke plek in zijn werk. Een waardevol citaat hierin is; ““But every problem of life demands an ability to cooperate for its solution; every task must be mastered within the framework of our human society and in a way which furthers our human welfare. Only the individual who understands that life means contribution will be able to meet his difficulties with courage and a good chance of success.” (Adler, 1931, p. 30). Later is door Cantor (2002) het begrip verder ontwikkeld en toegepast op levenstaken in verschillende levensfasen, zoals adolescenten en ouderen. In haar onderzoek laat ze zien dat effectiviteit in deze levenstaken bijdraagt aan welzijn en gezondheid.

In het kader van bedrijfsgeneeskundige zorg is het interessant om te weten dat Adler zich het lot van kleermakers aantrok, die lang en hard werkten om in hun onderhoud te voorzien, hun gezondheid opofferden en nauwelijks toekwamen aan hun overige levenstaken.

Onderzoek[bewerken]

Er is de laatste jaren meer onderzoek gedaan naar de wisselwerking tussen werk en privé leven. Ten Brummelhuis en Bakker (2012) hebben daarbij een overkoepelend model ontwikkeld, het work-home resources (W-HR) model. In het onderzoek van Bakker (2020) wordt de invloed van overbelasting in het werk op de privé sfeer onderzocht. Overbelasting door werk kan leiden tot afname van gezondheid en verminderd functioneren op levenstaken in persoonlijke sfeer.

Het begrip levenstaken is een psychologisch concept dat verwijst naar de taken die een mens in zijn leven vervult om psychologisch en maatschappelijk goed te kunnen functioneren. De mate waarin hij/zij hierin slaagt is de persoonlijke effectiviteit. Het concept levenstaken zoals verder ontwikkeld door Bakker (2020) bestaat uit een aantal dimensies, te weten: de eigen ervaren effectiviteit in sociaal leven, huishouden en financiën, mentale gezondheid, betekenis geven, positief en hoopvol blijven. Deze dimensies zijn ontwikkeld in de levenstakentest (Bakker, 2020). Er loopt nog nader onderzoek naar de dimensies, de eigen ervaren effectiviteit in omgang met dierbaren en omgaan met veranderingen in het leven.

Onderzoek laat zien dat de ervaren persoonlijke effectiviteit in levenstaken een belangrijke buffer kan zijn tegen de impact van stressbronnen (Cantor, 2002). Bakker (2020) ontwikkeld dit concept voor reddingswerkers en kantoorpersoneel. Het onderzoek geeft aanwijzingen voor een proces van erosie, waarbij de mentale gezondheid achteruitgaat en bronnen als gezondheid en levenstaken in het privéleven worden gebruikt, om aan de eisen in de werksituatie te kunnen blijven voldoen.

De doelstelling van het concept is in hulpverlening en bedrijfgeneeskundige zorg (preventief en curatief) houvast te bieden. Het geeft een bredere blik dan de klachtgerichte benadering en geeft houvast de eigen effectiviteit in levenstaken te onderhouden. Het sluit aan bij de definitie van de World Health Organisation; “Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity “(WHO, 1948).

Literatuurlijst[bewerken]

Adler, A. (1931). What life should mean to you. Boston: Little, Brown & Company.

Adler, A. (1956). The individual psychology of Alfred Adler (H.L. Ansbacher, R.R. Ansbacher, Eds.). New York: Basic Books.

Bakker A.H.M., (2020) The impact of rescue work on mental health and private life tasks: How to

protect health and effectiveness in private life tasks in a high risk job (2020) Tilburg University Press.

Bakker, H., van Veldhoven, M., Gaillard, T., Hertogs, R., & Feenstra, M. (2019). The functioning of rescue workers in life tasks: Development of a test. International Journal of Emergency Services, doi:10.1108/IJES-03-2019-0014

Cantor, N., Kemmelmeier M., Prentice, D.A. (2002). Life task pursuit in social groups: balancing selfexploration and social integration. Self and Identity, 1, 177-184.

Ten Brummelhuis, L. L., & Bakker, A. B. (2012). A resource perspective on the work- home interface: The work-home resources model. American Psychologist, 67(7), 545-556. doi:10.1037/a0027974

Demerouti, E., Bakker A. B. & Bulters A. J. (2004). The loss spiral of work pressure, work- home interference and exhaustion: Reciprocal relations in a three-wave study. Journal of Vocational Behaviour, 64, 131-149.

Sonnentag, S., & Binnewies, C. (2013). Daily affect spillover from work to home: Detachment from work and sleep as moderators. Journal of Vocational Behavior, 83(2), 198-208. doi:10.1016/j.jvb.2013.03.008

Wolfram, H-J., & Gratton, L. (2012). Spillover between work and home, role importance and life satisfaction. British Journal of Management, 25(1), 77-90. doi:10.1111/j.1467-8551.2012.00833.x

Bandura, A. (2004). Health promotion by social cognitive means. Health Education and Behavior, 31(2), 143-164. doi:10.1177/1090198104263660

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268. doi:10.1207/S15327965PLI1104_01

Giannopoulos, V. L., & Vella-Brodrick, D. A. (2011). Effects of positive interventions and orientations to happiness on subjective well-being. Journal of Positive Psychology, 6(2), 95-105. doi:10.1080/17439760.2010.545428

Vella-Brodrick, D. A., Park, N., & Peterson, C. (2009). Three ways to be happy: Pleasure, engagement, and meaning - findings from australian and US samples. Social Indicators Research, 90(2), 165-179. doi:10.1007/s11205-008-9251-6

Hobfoll, S. E., Freedy, J., Lane, C., & Geller, P. (1990). Conservation of social resources: Social support resource theory. Journal of Social and Personal Relationships, 7(4), 465–478. https://doi.org/10.1177/0265407590074004

Chen, S., Westman, M., & Hobfoll, S.E. (2015). The commerce and crossover of resources: Resource conservation in the service of resilience. Stress Health, 31(2), 95-105.

Castro, C. C. (2009). Impact of combat on the mental health and well‐being of soldiers and Marines. Smith College Studies in Social Work, 79(3-4), 247-262.

Halpern, J. Maunder, R.G., Schwartz., Gurevic, M. (2014). Downtime after critical incidents in Emergency Medical/Technical/Paramedics. Journal of Biomedical Research. May 2014. Art.ID.Dit artikel "Levenstaken" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Levenstaken.Read or create/edit this page in another language[bewerken]