You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Lijst van austriacismen

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

In deze lijst van austriacismen worden woorden in alfabetische volgorde vermeld, die kenmerkend zijn voor het Oostenrijks-Duits. Buiten Oostenrijk worden deze woorden vaak foutief als dialect geïnterpreteerd, terwijl de meeste ervan gewoon tot de Oostenrijkse standaardvariant van het Duits behoren (zie pluricentrische taal). Analoge termen voor austriacisme zijn helvetisme (Zwitserland) en teutonisme (Duitsland). Voor de definitie van de Oostenrijkse standaardtaal is het Österreichische Wörterbuch verantwoordelijk. 

Enkele austriacismen komen door dialectale verwantschap zowel in Beieren, als in Oostenrijk voor. Andere austriacismen, zoals de woorden die betrekking hebben op de Oostenrijkse keuken, kunnen toegeschreven worden aan de historische band met Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Kroatië en andere landen die ooit deel uitmaakten van de Donaumonarchie.

Door het gebruik van Duitse media en andere Duitse invloeden zijn de Duitse equivalenten van austriacismen in Oostenrijk algemeen bekend. In 2012 stelden taalkundigen vast dat in Oostenrijk steeds meer teutonismen worden gebruikt. Vooral de jongere generaties zijn geneigd om eerder typische Duitse woorden te gebruiken.[1] 


Dit artikel "Lijst van austriacismen" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Lijst van austriacismen.Read or create/edit this page in another language[bewerken]