You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Maxwell Stichting

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken


De Maxwell Stichting is een Nederlandse stichting die in 1988 werd opgericht met als doel het bevorderen van onderwijs en onderzoek op het gebied van het Elektromagnetisme.[1] De stichting streeft haar doel na door het aangaan van samenwerkingsverbanden met deskundige personen en organisaties en het sluiten van overeenkomsten met bedrijven en instellingen. De werkwijze van de stichting bestaat in het initiëren en het begeleiden van activiteiten tot het beoogde doel. De stichting verwerft haar geldmiddelen uit het exploitatiesaldo van de stichtingsactiviteiten en andere baten zoals donaties, erfstellingen en giften. De stichting bepleit een hechte samenwerking tussen universiteiten en zendamateurs.[2] De stichting beheert en faciliteert een radiostation ten behoeve van zendamateurs, leerlingen, scholieren en studenten en andere geïnteresseerden in elektromagnetisme en draadloze technologie.[3][4][5][6]

Referenties[bewerken]

Fout in uitdrukking: operand voor < ontbreekt.


Dit artikel "Maxwell Stichting" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Maxwell Stichting.Read or create/edit this page in another language[bewerken]