Medezeggenschapsraad

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
Geplaatst:
25-11-2019

Genomineerd   Deze pagina is genomineerd voor verwijdering

Ten minste een van de mensen die meewerken aan Wikipedia vindt dat deze pagina in deze vorm niet binnen de Wikipedia-encyclopedie past.
De hiervoor opgegeven reden is: Te veel overeenkomsten met pagina medezeggenschap. Die in stand houden/uitbreiden en deze opheffen lijkt het beste.

De pagina is daarom aangedragen op de beoordelingslijst. Daar is mogelijk ook een meer gedetailleerde reden voor de beoordelingsnominatie te vinden.

Na plaatsing op de beoordelingslijst blijft dit artikel minstens twee weken staan, zodat eventuele bezwaren ingebracht kunnen worden. Als u het artikel zodanig kunt verbeteren dat daarmee de redenen voor verwijdering komen te vervallen, aarzel dan vooral niet om het te verbeteren. Vergeet niet om dit op de genoemde lijst te vermelden.

Indien u van mening bent dat het artikel dusdanig is verbeterd en aangepast dat het wel binnen Wikipedia past, vraag dan op de lijst (of aan de nominator) of dit sjabloon verwijderd mag worden.

NB: deze melding dient te blijven staan tot de beoordelingsdiscussie afgesloten is.
Algemene informatie is te vinden op Wat Wikipedia niet is en de uitleg bij "te beoordelen pagina's".

(//)

Een medezeggenschapsraad of medezeggingschapcommissie is een, al dan niet bij wet ingesteld, zelfstandig orgaan voor inspraak bij een instelling of organisatie. Het is een adviserend orgaan met soms ook wettelijke bevoegdheden.

Medezeggenschapsraden zijn te vergelijken met ondernemingsraden (OR's) en kunnen worden ingesteld, daar waar een OR wettelijk niet verplicht is.

Scholen in Nederland[bewerken]

In Nederland zijn de medezeggenschapsraden van scholen bekend waarin de ouders van de leerlingen en de leerkrachten mee praten over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op de school. Sinds enkele jaren nemen in het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs ook scholieren hier deel aan, maar vaak ook echter niet. Deze scholieren worden of rechtstreeks gekozen of benoemd door de leerlingenraad. De wettelijke basis voor deze medezeggenschapsraden ligt in de Wet medezeggenschap op scholen. Voor organisaties met meerdere scholen is het verplicht om een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in te stellen, waarin mensen van elke geleding zijn.

In Caribisch Nederland is de Wet medezeggenschap op scholen voorlopig nog niet van toepassing verklaard, omdat de Nederlandse overheid vindt dat personeel, leerlingen en ouders in Caribisch Nederland nog niet in staat zijn om de medezeggenschap vorm te geven. Wel voorziet de Wet primair onderwijs BES en de Wet voortgezet onderwijs BES in een vereenvoudigde medezeggenschapsstructuur zonder instemmingsbevoegdheden. De betreffende wetsartikelen zijn echter nog niet in werking getreden.

Scholen in Vlaanderen[bewerken]

In Vlaanderen wordt een vergelijkbaar orgaan schoolraad genoemd.


Dit artikel "Medezeggenschapsraad" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Medezeggenschapsraad.