Meergemeentepolitiezone

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
Samenvoegen naar Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de inhoud van dit artikel ingevoegd zou moeten worden in Lijst van politiezones in België, of dat er een duidelijkere afbakening tussen beide artikelen dient te worden gemaakt. Als de tekst wordt ingevoegd, dient dit artikel een redirect te worden (hier melden).

Er bestaan twee soorten politiezones in België: een "ééngemeentepolitiezone", zoals PZ Antwerpen, waarvan het basiswerkterrein van de politiezone zich uitstrekt over één gemeente of stad, en een "meergemeentepolitiezone", zoals de PZ Grens, waarvan het werkterrein van de politiezone zich uitstrekt over meerdere gemeenten, in dit voorbeeld Essen, Kalmthout en Wuustwezel.

De basis is terug te vinden in titel II van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1998/12/07/1998021488/justel .


Dit artikel "Meergemeentepolitiezone" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Meergemeentepolitiezone.