You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Moeder Delftsche

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

De Belgische studentenvereniging in Delft.

Geschiedenis[bewerken]

Moeder Delftsche werd opgericht in 2011, in de vorm van een studentenclub. Het oorspronkelijke doel van de club was het opvullen van de leegte die sommige Belgische studenten bij hun aankomst in Delft ervaren. De oprichters van Moeder Delftsche bestaan uit universiteitsstudenten aan de faculteit Lucht- en Ruimtevaart aan de Technische Universiteit Delft. De club bestaat enkel uit Belgische studenten en profileert zich met de slogan ‘Van Belgen voor Nederlanders’.

Hiermee is het ontwerp van het clublogo ook te verklaren. Dit wapenschild bestaat uit twee technologische ontwikkelingen die beiden werden ontworpen gedurende de Tweede Wereldoorlog: enerzijds de Britse Spitfire en anderzijds de Duitse V2-raket (‘The mother of all rockets’). Ze vertegenwoordigen de belangrijkste elementen van de studierichting: lucht- en ruimtevaarttechniek. Door het ontstaan van Moeder Delftsche in Delft is het Delfts blauw de hoofdkleur in het logo. De resterende clubkleuren zijn wit (argent) en zwart (sabel). Het geheel werd aangevuld met de zirkel. De huidige wapenspreuk luidt "Nos Lungit Amicitia". Hiermee wil Moeder Delftsche een duidelijk boodschap overbrengen: een hechte vriendengroep die na talrijke mooie momenten de stap zetten tot het oprichten van een studentenclub.

Doorheen de jaren is het karakter van Moeder Delftsche verschoven van club naar vereniging, met behoud van het oorspronkelijke doel, wapenspreuk en clublogo. Dit is officieel vastgelegd bij de Kamer Van Koophandel in 2016, een eerste stap naar een groter Moeder Delftsche voor haar leden. Zo staat de vereniging nu in het teken van het verzekeren van levenslange vriendschappen tussen haar leden (Nos Iungit Amicitia) en het bevorderen van de sociale, academische en professionele ontwikkeling van haar leden.

Visie[bewerken]

Moeder Delftsche is een gemengde studentenvereniging opgericht in 2011 met als doelgroep de Belgen in Delft, die ernaar streeft levenslange vriendschappen tussen haar leden te verzekeren (Nos Iungit Amicitia) en de sociale, academische en professionele ontwikkeling van haar leden te bevorderen.

Dit tracht ze te doen door middel van het organiseren van sociale (cultuur, sport en feest), onderwijsgerichte, en carrièregerichte activiteiten. Ongeveer tweewekelijks (met uitzondering van vakantie en tentamenperiodes) is deelname aan de activiteiten verplicht voor haar actieve leden. Daarnaast wordt haar activiteiten-gamma aangevuld met enkele niet-verplichte activiteiten. Verder tracht ze de band met alumni scherp te houden, want Moeder Delftsche lid ben je voor het leven.

Praesidium[bewerken]

Het praesidium bestaat uit verkozen geëngageerde leden die de verantwoordelijkheid op zich hebben genomen een actieve rol uit te oefenen in het bestuur van onze studentenvereniging. Het praesidium handelt uit een vrijwillige basis. Het praesidium in Moeder Delftsche is opgesplitst in twee groepen: het hoofdpraesidium en de commissieleiders. 

Hoofdpraesidium[bewerken]

Het hoofdpraesidium heeft een advies- en leidinggevende functie. Zij maken de strategische beslissingen welke richting de vereniging uitgaat zodat deze relevant blijft voor haar leden en alumni. Elke lid van het praesidium zal actief betrokken zijn bij het werk van een van de commissies zodat communicatie efficiënt en duidelijk verloopt.

Commissieleiders   [bewerken]

De commissieleiders hebben een organiserende functie en staan in voor de eigenlijke organisatie van de activiteiten voor haar leden. Ze staan aan het hoofd van een commissie, bestaande uit commilitones en zijn de eindverantwoordelijk voor de desbetreffende activiteiten.


Dit artikel "Moeder Delftsche" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Moeder Delftsche.Read or create/edit this page in another language[bewerken]