You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Moeiteloos helen

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Moeiteloos Helen is ontstaan uit de kwantumfysica. De stellingen uit de kwantumfysica die in deze methode worden gehanteerd zijn als volgt: - (bijna) alles is energie en krijgt vorm door onze overtuigingen - alles is verbonden met elkaar - alles is mogelijk - er bestaat geen tijd en geen ruimte. Hieronder wordt verder ingegaan op deze stellingen.

Alles is energie en krijgt vorm door onze overtuigingen[bewerken]

In de kwantumfysica wordt gesproken over het kwantumveld dat vrijwel alleen uit energie bestaat en slechts voor 0,0000001% uit materie. De energie beweegt in golfjes en op het moment dat een waarnemer (een persoon) naar dit veld kijkt met een bepaalde overtuiging, dan worden de golfjes meteen omgezet naar deeltjes, waardoor er een ‘fysieke’ vorm ontstaat. Alles om ons heen, inclusief ons eigen lichaam, hebben wij gemanifesteerd uit dit kwantumveld door onze individuele en collectieve overtuigingen. Dit is onder andere bewezen door het twee-spletenexperiment, waarin de uitkomst van dit experiment werd beïnvloed door degene die het experiment uitvoerde. Je kunt dit experiment op internet vinden.

Wij zien de omgeving niet met onze ogen, maar met onze overtuigingen. Als je een kwantummicroscoop zou richten op de tafel waaraan je nu misschien zit te lezen, dan zie je dat die tafel uit subatomaire deeltjes bestaat die meteen reageren op de waarnemer. Als jij een tafel wilt zien, dan vormen die subatomaire deeltjes die tafel. Zou je echter een stoel willen zien, dan zie je een bepaalde stoel die je in gedachten had. Maar hoe kan het dan dat iedereen een tafel ziet en geen stoel? Dat komt omdat er een collectieve overtuiging is ontstaan dat een stuk hout op (meestal) vier poten van een bepaalde hoogte een tafel is. Dat is echter niet altijd zo duidelijk, want eenzelfde stuk hout of vier poten met een bepaalde hoogte kan ook een stoel zijn. En daarom kan het zijn dat een klein kind op een tafel gaat zitten of borden en glazen neerzet op een stoel. Een klein kind is nog niet zo bekend met die collectieve overtuiging. Later zal het kind dat niet meer doen, omdat het deze collectieve overtuiging heeft overgenomen.

Een ander voorbeeld is het placebo-effect. Onderzoeken wezen uit dat mensen die pillen innamen waarin geen genezende bestanddelen zaten, toch beter werden. Puur omdat ze er in geloofden dat de pillen genezing gaven. Deze onderzoeken werden eveneens gedaan met placebo-operaties, waarbij knieën werden geopereerd zonder dat er herstellende handelingen werden verricht. Daarna konden die mensen toch beter lopen. Alle vormen bestaan uit energie waar jij een bepaalde overtuiging met bijbehorende emoties aan hebt gekoppeld. Dit kan een individuele overtuiging zijn of een collectieve, waarbij veel mensen dezelfde overtuiging hanteren, zoals dat ‘ouderdom met gebreken komt’. Het is maar net waarin je wilt geloven.

Alles is verbonden[bewerken]

Dit is iets waar we elke dag bewijs van krijgen. Als jij elke ochtend met een lachend gezicht de deur uitgaat, dan krijg je vaak een glimlach terug van de mensen die jij tegenkomt. Omgekeerd werkt het ook zo; als je steeds met een lang gezicht de deur uitgaat, dan kan je dag heel anders verlopen. Alles is verbonden met elkaar, of je wilt of niet. Dit geldt niet alleen voor mensen onderling, eveneens dieren en planten horen daarbij en alles wat je vorm hebt gegeven vanuit je overtuigingen.

Hiermee is meteen de Wet van Aantrekking uitgelegd. Deze wet is altijd actief en wij gebruiken het ons hele leven, alleen grotendeels onbewust. Van alle ca. 60.000 gedachten die we dagelijks hebben, zijn we er slechts van zo’n tien procent bewust, dat wil zeggen dat we meer dan 50.000 gedachten continu herhalen zonder dat we er stil bij staan. Daardoor trek je steeds onbewust situaties of personen aan die je niet eens leuk vindt. De wereld waarin je nu leeft heb je zelf gecreëerd door gedachten, de bijbehorende emoties en de wet van aantrekking. Moeiteloos Helen houdt in dat je hier steeds bewuster van wordt en opnieuw zelf je wereld kunt creëren.

Alles is mogelijk[bewerken]

Deze stelling is onmogelijk rationeel te bevatten, want ons verstand kent voornamelijk beperkingen. Dit komt omdat we vaak bang zijn voor veranderingen en liever in de huidige situatie blijven. ‘Je weet wat je hebt en je weet niet wat je krijgt’ is de grote vertrager in onze ontwikkeling.

We spreken over wonderen als er iets gebeurt wat niet te verklaren is of wat nog niet eerder is voorgekomen. Als je niet meer in wonderen gelooft, dan zeg je eigenlijk dat de mensheid alles al weet. Dat is nog steeds niet zo, want nog geen enkele wetenschapper kan de gehele werking van het menselijk lichaam verklaren of uitleggen wat bewustzijn is.

Wanneer wij niet meer de behoefte hebben om alles te willen verklaren, dan kunnen wij elk moment wonderen aanschouwen. Je hebt vast wel eens gezegd: ‘Dit had ik niet eens kunnen bedenken!’ of ‘Dat is toevallig!’ En zo werken wonderen. Leg je je echter continu beperkingen op of ga je invullen, dan krijg je steeds meer van hetzelfde. Een voorbeeld is dat je een prachtig idee hebt, wat voor jou helemaal nieuw is en waar je de wereld mee zou kunnen helpen. Je bent dolenthousiast en je fantaseert de mooiste uitkomsten. En na een dag of soms nog sneller komen de overtuigingen weer binnen dat jij dit nooit kunt realiseren, en dat niemand op jouw idee zit te wachten. En weg is het geweldige idee.

Ooit hebben een paar mensen het idee gehad dat mensen konden vliegen of dat we met elkaar konden praten zonder elkaar fysiek te zien. En zie nu volop om ons heen: vliegtuigen en mobiele telefoons. Zo zijn alle ontdekkingen geboren: uit de overtuiging dat alles mogelijk is!

Moeiteloos helen zorgt ook regelmatig voor wonderen. Een vrouw die een lezing van mij bijwoonde had jarenlang doorlopend pijn in haar zij, waar geen enkele arts raad mee wist. Na een paar oefeningen tijdens de lezing voelde zij de pijn niet meer. Ze kwam beduusd naar mij toe na de lezing, en ze gaf min of meer aan haar pijn te missen.

Er bestaat geen tijd en geen ruimte[bewerken]

Natuurlijk kennen we kloktijd, die nodig is om te weten dat je je kinderen om half 9 naar school moet brengen. Of naar je werk moet gaan, uit gaat eten of de trein wilt halen. Het verstand heeft kloktijd nodig omdat ons fysieke lichaam begeeftijden kent om van de ene plek naar de andere plek te komen. Kloktijd is door het verstand gemaakt, omdat we in deze fysieke wereld het niet kunnen bevatten dat alles op hetzelfde moment gebeurt. En dat er dus geen verleden of toekomst bestaat; alles gebeurt in het nu.

Voorbeeld: als ik je nu vraag om te denken aan wat je gisteren hebt gegeten en of dat lekker of vies was, wat gebeurt er dan? Je herinnert je het gerecht en je wordt er blij van of je trekt een vies gezicht. Dit alles speelt zich af op dit moment, in het nu. Hetzelfde geldt voor denken aan iets dat nog moet plaatsvinden. Bijvoorbeeld een doktersbezoek of een vakantie. Je ervaart op dit moment beelden en emoties behorende bij die gebeurtenis, in het nu. Dit betekent dat je op dit moment invloed kunt uitoefenen op gebeurtenissen in het verleden en in de toekomst, vooral van belang als er niet zulke fijne emoties bij horen.

In de kwantumfysica heeft onderzoek uitgewezen dat subatomaire deeltjes die zich in verschillende banen rond een atoomkern bewegen, van het ene op het andere moment naar een andere baan kunnen overspringen, zonder enige begeeftijd. Dit wordt een kwantumsprong genoemd. Einsteins ontdekking dat niets sneller is dan het licht - 300.000 km per seconde - is hiermee van de baan. Op energetisch gebied is er geen begeeftijd meer, nog wel op ‘fysiek’ gebied. Dit komt weer door de belemmerende overtuigingen die wij op dit gebied nog hanteren. Stel dat we dit gegeven zouden doortrekken naar ons lichaam, dan zou het kunnen betekenen dat wij onszelf zouden kunnen verplaatsen zonder enige begeeftijd, aangezien wij uit dezelfde subatomaire deeltjes bestaan die aan kwantumsprongen doen. Misschien krijg je meteen een ‘Beam me up, Scotty’-flashback, uit de vroegere tv-serie Star Trek. Toen dachten we echt dat dit science fiction zou blijven, maar niets is minder waar.

Maar voordat we dit kunnen zullen we eerst door een hele lading aan beperkende overtuigingen heen moeten. We zien dat ons nog niet doen met ons ‘fysieke’ lichaam (wat niet bestaat). Maar in onze dromen, wanneer onze overtuigingen zijn uitgeschakeld, lukt dat wel en vliegen we van hot naar her. Op het moment dat we ergens willen zijn, zijn we er al. Dit verschijnsel vindt ook plaats bij uittredingen of bijna-doodervaringen. Dit is al zo vaak bewezen, bijvoorbeeld door reguliere artsen als cardioloog Pim van Lommel in zijn boek: Eindeloos bewustzijn. Er is geen tijd en geen ruimte als we los zijn van ons verstand, onze overtuigingen en daarbij behorende emoties.

Dan is er nog een subjectieve tijdsbeleving. Als je een uur moet doorbrengen bij iemand die je vervelend vindt, lijkt het veel langer dan als je bij iemand zit met wie je het reuze gezellig hebt. De kloktijd is hetzelfde, maar de beleving hiervan kan echter heel verschillend zijn.

We kunnen tevens een fysieke kwantumsprong beleven als je van de ene op de andere dag een heel andere gedachtegang krijgt. Ik heb dit bij mensen gezien die jaren geleden te horen kregen dat ze niet lang meer te leven hadden en meteen al hun bezittingen verkochten, hun baan opzegden, afscheid namen van familie en de wijde wereld introkken. Zij leven nog.

Nog een fysieke manifestatie is die wanneer je heel sterk aan iemand denkt die een heel eind uit de buurt woont, en die persoon je op datzelfde moment opbelt. Jij denkt in eerste instantie: Hoe is het mogelijk! En nu weet je dat gedachten geen begeeftijd hebben.

Alle stellingen hierboven kunnen we koppelen aan aloude leringen van spirituele meesters die spreken over eenheid, ofwel eenheidsbewustzijn. Uitspraken als: ‘Wij zijn allen één’, ‘Be the change you want to see in this world’ of ‘Zo binnen, zo buiten’ zijn nu terug te voeren naar de stellingen uit de kwantumfysica. Het begint allemaal bij jezelf. Besef dat wat jij bent, voelt en denkt, invloed heeft op de buitenwereld inclusief je lichaam.

Moeiteloos Helen houdt dus in dat je bovengenoemde stellingen toepast, door bewust te worden van je overtuigingen en dat alles mogelijk is zodra jij jezelf en dus je emoties (inclusief pijn) plus bijbehorende gedachten waarneemt zonder te oordelen. Meteen vindt er verandering plaats in je lichaam, zonder daar verder iets voor te hoeven doen, dus moeiteloos! Er wordt wel eens gezegd: het verstand is een stand-alone computer; de rest van je lichaam is aangesloten op het grootse kosmische netwerk. Laat dat volop door je heen stromen, zonder verder vooraf iets aan jezelf te hoeven veranderen. Je komt dan vanzelf en meteen in je oorspronkelijke staat terecht.


Dit artikel "Moeiteloos helen" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Moeiteloos helen.Read or create/edit this page in another language[bewerken]