You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Molecular Science & Technology

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Molecular Science & Technology (MST) is een driejarige bacheloropleiding die gezamenlijk wordt gegeven door de universiteiten Universiteit Leiden en Technische Universiteit Delft. De studie bestaat vanaf het cursusjaar 2006-2007, en is een fusie tussen de studies Scheikunde aan de Universiteit Leiden, Scheikundige Technologie en Bioprocestechnologie (STBT) aan de TU Delft en Sustainable Molecular Science & Technology (SMST) die gezamenlijk werd gegeven door beide universiteiten.

Het studieprogramma is opgedeeld in drie delen. Er is een kernprogramma met vakken die verplicht zijn voor alle studenten MST, een major die toegang biedt tot het bijbehorende masterprogramma en een minor ter verbreding van de bachelorstudie. Hiertoe zijn er drie majors, die bestaan uit de oorspronkelijke drie studierichtingen, namelijk scheikunde, SMST en STBT. De student moet een van die drie majorprogramma's kiezen, en een van de andere twee richtingen als minor. De keuze voor zowel de major als de minor moet aan het begin van het tweede jaar gemaakt worden. Voor getalenteerde studenten is er ook de mogelijkheid om twee majors te volgen of een major en twee minors.

De gezamenlijke studie is bedacht omdat alle drie de studies te kampen hadden met teruglopende studentenaantallen. De universiteiten hopen door de gezamenlijke aanpak en het inzetten van de kwalitatief beste docenten op een effectievere wijze meer studenten te kunnen aantrekken, maar ook meer studenten te kunnen motiveren voor een scheikundige studie. De samenwerking tussen Leiden en Delft vond al langer plaats, zo worden de studies Life Science & Technology (LST) en Wiskunde/Technische Wiskunde/Informatica al enige tijd gezamenlijk gegeven. De studenten krijgen dan zowel in Leiden als in Delft college, en schrijven zich in op beide universiteiten als student.

Aankomende MST studenten schrijven zich in via Studlienk voor de opleiding bij de Universiteit Leiden. Deze universiteit is de penvoerende universiteit. MST studenten betalen hun collegegeld betalen ook aan deze universiteit. De Universiteit Leiden zorgt ervoor dat alle MST studenten ook bij de TU Delft ingeschreven worden.

Programma

Tijdens het eerste jaar gaat MST studenten al aan de slag gaan bij een van de Leidse of Delftse werkgroepen. Hiermee willen de universiteiten de studenten betrokkener wil maken en tevens een kijkje wil bieden bij de mogelijkheden die er zijn om vervolgens een goed gefundeerde keuze te kunnen maken.

Externe links[bewerken]


Dit artikel "Molecular Science & Technology" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Molecular Science & Technology.Read or create/edit this page in another language[bewerken]