You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Mr Lodewijk Marie Eijssen

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

mr Lodewijk Marie Eijssen is geboren op 16 augustus 1953 te 's-Gravenhage. Hij was gehuwd met Mw mr Drs. M.A.Th. Aanhaanen (1954-2006), boete/fraude-coördinator bij de Belastingdienst, en had twee kinderen: Piet-Hein Constantijn Eijssen (1985) en Ernst-Lodewijk Marie Eijssen (1987).

opleiding In 1972 volgde Eijssen een typecursus bij de gemeente 's-Gravenhage, en voltooide hij de middelbare schoolopleiding HBS b te 's-Gravenhage. Van 1972 tot 1973 studeerde hij weg- en waterbouwkunde (TU Delft) en van 1973 tot 1980 Nederlands burgerlijk recht aan de RU Leiden, met als keuzevakken: inleiding tot internationaal privaatrecht, caput burgerlijk procesrecht met een stage van 2 maanden op advocatenkantoor, en een scriptie handelsrecht met als titel "Vergelijking tussen de betaalmiddelen cheque en geld". Tijdens zijn studie was hij van juli/augustus1977 door Pan Eurohome te 's-Gravenhage belast te Frankrijk met de verhuur en verkoop van huizen en de aankoop van inboedels. Van 1974 tot 1976 was hij in de weekenden surveillant bij de 1e gecombineerde Nederlandse Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage. Van 1982 tot 2013 volgde Eijssen diverse opleidingen, nl.: talencursussen (Engels bij de RU Leiden, Frans bij de Alliance Francaise), talenkennis: Nederlands (goed), Frans, Duits en Engels (redelijk/goed), opleiding kwaliteitsdeskundige en tweejarige vakcursus aardappelen, symposia op juridisch gebied (o.a. NBW, mededinging, arbitrage, mediation, vervoersrecht, productaansprakelijkheid, Algemene Wet Bestuursrecht, etc.), en opleidingen in het kader van pensioenfondsen, regelgeving en verzekeringsleer (A).

werkervaring Mr Eijssen is van 1980 tot 1981 werkzaam geweest als advocaat en procureur te Gouda, algemene praktijk. Daarna was hij secretaris c.q. bestuurder van een groep van samenwerkende organisaties op het gebied van de aardappelgroothandel te 's-Gravenhage. De organisaties betroffen onder meer bedrijfschappen, verenigingen, stichtingen, arbitragebureaus, e.d.. Hieronder volgt daarvan een opsomming.

Van 1981 tot 1986 was Eijssen beleidsmedewerker bij de VBNA (Vereeniging ter Behartiging van den Nederlandschen Aardappelhandel te 's-Gravenhage, nadien tot 1990 Algemeen Secretaris van de VBNA, en van 1986 tot 2014 secretaris van de NAO-Bestuurscommissie Consumptieaardappelen. (Toelichting: De VBNA heeft in 1990 haar naam gewijzigd in NAO (Nederlandse Aardappel Organisatie).)

Van 1985 tot 1998 en van 2003 tot 2014 was hij secretaris van het ASC (Stichting Aardappel Studiecentrum) (Toelichting: De activiteiten bestonden onder meer uit het organiseren en begeleiden van een tweejaarlijkse vakcursus, jaarlijkse bedrijfsbezoeken, alsmede van jaarlijkse studie/congres reizen naar het buitenland voor een delegatie uit het bedrijfsleven.)

Van 1986 tot 2003 was Eijssen secretaris van het BGA (Bedrijfschap voor de Groothandel en de Tussenpersonen in Aardappelen) te 's-Gravenhage, en van 2003 tot 2014 secretaris van de commissie consumptie-, fabrieks- en voeraardappelen van het HBAG (Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel) te Aalsmeer. (Toelichting: Het BGA is in 2003 opgegaan in het HBAG. De Secretaris van het BGA was tevens secretaris van het Dagelijks Bestuur en de Afdeling Consumptie-, Fabrieks- en Voeraardappelen. Deze organisaties zijn semi overheidsorganisaties, gebaseerd op de Wet op de Bedrijfsorganisatie. in het kader van de Wet op de Bedrijfsorganisatie oefende het BGA tevens de taken en bevoegdheden van Bedrijfscommissie voor de Groothandel en de Tussenpersonen in Aardappelen uit. De werkzaamheden bestonden onder meer uit: het opstellen van( heffings)verordeningen, begrotingen, rekeningen en jaarverslagen, het opleggen van heffingen, Het uitvaardigen van dwangbevelen, alsmede het afhandelen van bezwaarschriften.)

Eijssen was (plv.) bestuurslid bij diverse stichtingen te 's-Gravenhage, te weten: van 1986 tot 1997 bij de Stichting NIVAC (stichting Nederlands Instituut voor Afzetbevordering van Consumptieaardappelen), van 1986 tot 2014 bij de Stichting VUGAARD (Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor de Groothandel in AGF), van 2002 tot 2008 bij de Stichting VPGAARD (Stichting Vroegpensioenfonds voor de Groothandel in AGF), van 2002 tot 2014 bij de Stichting AGF-Groothandelsfonds, en van 2010 tot 2014 bij de Stichting BPF-AVH (Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel. Van 1986 tot 2014 was Eijssen secretaris van diverse nationale en internationale arbitragesecretariaten voor de groothandel in aardappelen. (Toelichting: Hij begeleide in totaal meer dan 300 arbitrages. Bij nationale arbitrages werd het vonnis geredigeerd door een externe advocaat, onder supervisie van de secretaris. De internationale arbitrages werden gevoerd in de Nederlandse, Franse, Engelse of Duitse taal. Het vonnis werd door de secretaris geredigeerd.) Van 1986 tot 2009 was hij lid van de Commissie CAO Groothandel AGF te 's-Gravenhage, van 1986 tot 2009 secretaris van de Vaste Commissie, en van 1986 tot 2010 secretaris van de Commissie van Beroep. (Toelichting: De Vaste Commissie en Commissie van Beroep zijn paritair samengestelde beroepscommissies, die mede uitspraak deden in de vorm van bindend advies.)

Van 1990 tot 1995 was Eijssen secretaris-generaal, tevens penningmeester van de UECGPT (Union Européenne du Commerce de Gros des Pommes de Terre) te 's-Gravenhage. (Toelichting: De bestuursvergaderingen vonden veelal plaats in Brussel. De jaarlijkse algemene ledenvergadering werd bij toerbeurt in een van de aangesloten landen gehouden. De voertaal was Frans, met simultane vertaling. De notulen werden in frans, Duits en Engels geredigeerd.).

Van 1995 tot 2014 was hij lid van de Commission RUCIP (Commission Règles et Usages du Commerce de Gros des Pommes de Terre. (Toelichting: De RUCIP betreft internationale handelsvoorwaarden met bijbehorend expertise- en arbitragereglement.). Tevens was Eijssen lid van diverse commissies, namelijk van 1988 tot 1994 van het Productschap voor Aardappelen te 's-Gravenhage, van 1988 tot 1990 lid van de Commissie kwaliteitskeuring aardappelen, van 1991 tot 1994 lid van de (CAA) Contactcommissie Algemeen Aardappelfonds, van 1989 tot 1994 lid van de Kwaliteitscommissie consumptieaardappelen, en van 1985 tot 1990 Secretaris van de HIGA (vereniging Handelaren in Industriële Grondstoffen uit akkerbouw producten te 's-Gravenhage.

Tenslotte was Eijssen als vrijwilliger van 2000 tot 2009 werkzaam als sociaal cultureel begeleider in de Penitentiaire Inrichting Haaglanden.


Dit artikel "Mr Lodewijk Marie Eijssen" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Mr Lodewijk Marie Eijssen.Read or create/edit this page in another language[bewerken]