<addthis />

Nicolaas Combe

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Nicolaas Combe ( –Paramaribo, 1691) was bestuursambtenaar in Suriname. In 1667 werd Combe (ook Combé, de la Combe) door kapitein Dubois uit Berbice gehaald om secretaris van Abraham Crijnssen te worden. Zijn volgende functie was commies van de vivres en ammunitie; daarna werd hij ontvanger-generaal van ’s lands middelen.

In een van de vele brieven die Combe aan de Staten van Zeeland schreef, meldde hij dat indianen plantages in brand staken en dreigden al het suikerriet te verbranden. Veel plantage-eigenaren dachten er dan ook over om te vertrekken. In een andere brief beklaagde hij zich over de corruptie van gouverneur Johannes Heinsius, die hem gedurende vier jaar geen salaris betaalde, maar zelf wel diverse belastingen inde. Ook kapitein Dubois werd door hem van diefstal beschuldigd. De Staten van Zeeland moesten al van deze zaken op de hoogte zijn want Combe had hen ook al over de malversaties van Gouverneur a.i. Pieter Versterre geschreven. Combe was waarschijnlijk familie van gevluchte Franse hugenoten en schreef al zijn brieven in het Frans.

Combe werd beschreven als een vroom en godsdienstig man. Hij was getrouwd met Anthoinette d’Outreleau, waarschijnlijk familie van de predikant van de Waalse kerk te Middelburg, Louis d’Outreleau. Dat verklaart wellicht waarom hij in 1669 de eerste diaken van de Hervormde kerk werd en in 1690 kerkmeester. In hetzelfde jaar werd hij ook commissaris van de desolate boedelkamer, een soort kadaster.

Naast de wijk Combé in Paramaribo herinneren ook de straten, de Kleine Combé- en de Grote Combéweg nog aan hem. In 1794 waren de gronden of uitgegeven percelen, gelegen tussen Fort Zeelandia en de redoute Purmerend, bekend onder de bijnaam Combees. In 1796 heeft luitenant-ingenieur A. Hiemcke, in opdracht van gouverneur-generaal Jurriaan François de Friderici de voorstad Combé, de eerste buitenwijk, opgemeten. In 1799 werden de uitgemeten percelen bebouwd.


Dit artikel "Nicolaas Combe" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Nicolaas Combe.