You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Olaf Stevens

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Olaf Stevens (1954) is een Nederlandse ontwerper met porselein en glas als specialisatie. Opgeleid als keramisch vormgever op de academies Den Bosch en Breda (Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving / Academie voor Beeldende Kunsten Sint-Joost) heeft hij een museaal oeuvre opgebouwd met keramiek- en kristalobjecten, porseleindraaiwerk en werkt hij aan ontwerpen voor gevestigde glas- en porseleinindustrie in Europa. Hij doceert Ceramic LAB research en Concept tools aan de Design Academy in Eindhoven en zijn werk is in verscheidene (internationale) museum collecties opgenomen. Hij ontwerpt en produceert zijn eigen serie Hautecouverts® porselein in Limoges, Frankrijk en zijn kristalobjecten en mondgeblazen glazen in Växjö, Zweden.

Porselein en glas Het werk van Olaf Stevens bestaat enerzijds uit objecten en gebruiksvoorwerpen in glas en kristal, anderzijds uit porselein en experimentele glazuurtechnieken. “Porselein is voor mij iets anders dan keramiek. Ik beschouw porselein als een dik glazuur dat je kunt behandelen als klei maar een totaal ander karakter en dynamiek heeft. “Zijn onderzoek in deze materie heeft geleid tot een verschuiving in de gebruikte vormtaal onder keramisten”.

In 1990 bezocht Andries Copier een tentoonstelling van Olaf Stevens en hij zag mogelijkheden om Stevens’ ontwerpen in Royal Leerdam te laten uitvoeren en dit resulteerde in een aantal unica collecties. Stevens herontdekte en herdefinieerde de Zweedse graaltechniek (in Zweden ontwikkeld in de eerste jaren van de 20e eeuw) en er ontstond een nieuwe wereld aan decoratiemogelijkheden in zijn werk. Hij koos voor archaïsche basisvormen en de ontwikkeling van zijn decoratieve signatuur is op een vergelijkbare leest geschoeid. “Ik ben grafisch ingesteld, maar altijd in combinatie met het object. Het gaat me om de samenkomst van verschillende elementen. Om die reden is de combinatie van grafische applicaties, glas, porselein en product design een ideaal werkveld.” Zijn objecten zijn het resultaat van analyse, afweging, berekening en een doorlopende zoektocht naar het uitsluiten van toevalligheden. “Toeval vrij spel geven tijdens het glasvormen of glasblazen kan bewust zijn; het kan echter ook een spelbreker zijn wanneer je glas in een vloeibare vorm zijn gang laat gaan. “Ik hou van eenvoudige vormen”, vertelt hij, terwijl hij in zijn werkkamer een prototype uit een rek neemt. “Vormen waarbij ik het overzicht behoud, die weergeven wat ik op een moment maximaal kan overzien.” Stevens ziet zijn vormen als lijnen of als een compositie, een zoektocht naar harmonie. “Zo bouw ik de vormen op in lijnen, krommingen met spanning, effectieve overgangen en passende details tot het maximaal haalbare in de beschikbare technieken. Ik verwijder me graag van willekeur; het experiment omwille van het experiment.” De uitkomst ligt in het samenspel van de details, tussen de basisvorm en het dessin, de combinatiemogelijkheden zijn eindeloos. “Een kleine toevoeging verandert alles”, vervolgt hij. “Daarom moet je effecten doseren, ervoor zorgen dat er geen visueel bombardement ontstaat, bewuste keuzes maken waarin je voorkomt dat je het zorgvuldig opgebouwde systeem niet meer kunt ontcijferen.” “Zie mijn werk maar als visuele muziek waarbij dissonanten vermeden worden en de klanken niet vals maar zuiver zijn. In deze metafoor ben ik componist, dirigent en uitvoerend musicus”. Hij heeft in de loop van de jaren zijn eigen vormtaal ontwikkeld. Kenmerkend zijn de sobere vormen zonder versiering uit zijn eigen collecties, maar hij maakt voor andere opdrachtgevers geregeld experimentele uitstapjes in uitvoeringen en techniek. Onlangs ontwierp hij voor een opdrachtgever een collectie van varianten op een historisch thema. Een soort codificatie van archetypische vormen die tot hun meest zuivere vorm gestileerd werden. Variaties van Ierse kom- en bekervormen tot gestileerde Grieks-Romijnse amfora’s en goblets in een kleur uit de kenmerkende Aziatische Celadon-techniek, een vormonderzoek en een referentie-collectie waarin de ontstaansgeschiedenis van deze klassieke objecten besloten lag.

De Studio De beroepspraktijk van Studio Olaf Stevens is gevarieerd. De kunstcollecties, unica in glas en porselein voor diverse opdrachtgevers verschijnen in gelimiteerde of kleine oplage. Zijn Limoges porselein Hautecouverts® collecties zijn custom-made voor Instituten, haute cuisine chef’s, bedrijven en particulieren. Ook werkt Olaf Stevens in Limoges, Frankrijk, met een “Porcelain Dur” (gestookt op 1400 graden) in tegenstelling tot de gebruikelijke veel lager gestookte porselein in de industrie, bestaat deze ”Porselain Dur” bijna uitsluitend uit silicium en aluminium wat een superieure hardheid en krasvastheid oplevert. Het gevestigde Limoges Atelier behaalt dan ook de hoogst mogelijke kwaliteit die binnen de porseleinindustrie haalbaar is. Ook heeft hij als ontwerper het laatste jaar een serie kristallen mondgeblazen bier- en wijnglazen ontwikkeld en geproduceerd. Als spin-off zet hij met Studio Olaf Stevens zijn expertise in 3D modeling productontwerp en visualisatie expertise in voor diverse andere branches.

Educatie Olaf Stevens is sinds 1990 als docent verbonden aan de Design Academy Eindhoven en heeft lesprogramma’s en workshops voor het HBO ontwikkelt. Deze lesprogramma’s zijn ceramic LAB research en concept tools. Ceramic Lab & research is een programma specifiek gericht op studenten die kennis willen nemen van het Keramisch systeem. Concept tools is een programma dat de persoonlijke vaardigheden van designconcepten ontwikkelt. Daarnaast biedt hij cursussen en workshops aan aan (semi-)professionals, vakdocenten in het VO, MBO en HBO, bedrijven en particulieren. Zowel studio-crafts zoals glazuur- en decoratietechnieken, ontwerpen, draaien en gieten. Hij specialiseert zich in alle aspecten van het designonderwijs, waaronder het keramisch systeem. Zijn Ceramic LAB research programma is een schematische en methodische lesvorm die aan de basis ligt van zijn didactiek.


Dit artikel "Olaf Stevens" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Olaf Stevens.Read or create/edit this page in another language[bewerken]