You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Perquin

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Perquin (uitspraak: Perkwien) is een achternaam die voorkomt in Nederland. Per komt van de naam Peter en quin is Middelfrans voor “kind van”. Perquin betekent dus in feite “kind van Peter”. De naam Perquin komt in Nederland het eerst voor in 1627.[1]

Bestand:Rekening Jan Perquin.png
Een document waarin staat vermeld dat Jan Perquin, corporaal van de mineurs, een bedrag heeft ontvangen voor het aanleggen van een dam in de gracht achter het klooster van de vesting Breda.

Oorsprong[bewerken]

In het archief van Breda zijn over het geslacht Perquin veel documenten te vinden.[2] De oudst gevonden persoon, de stamvader, is Johannes Janszoon (Jean) Perquin.[1] Jean was mineur in het Spaanse leger onder kapitein Benestat (of Boneta). Hij was in dienst van de Spaanse koning Filips IV. Met het Spaanse leger kwam Jean Perquin in 1624 met zijn gezin naar het garnizoen in Breda, waar hij was gelegerd. In 1625 was de vestingstad Breda ingenomen door het leger van generaal Ambrogio Spinola. In 1627 kocht Jean enige huisjes op het Nonnenveld in Breda en vestigde hij zich daar definitief met zijn vrouw en drie kinderen.[3][4]

Nonnenveld in 1907

De afkomst van Jean Perquin en zijn vrouw is in de archieven niet te vinden. Vanuit Breda hebben de afstammelingen van Jean zich over de provincie Noord-Brabant verspreid. Gegevens over de achtste en negende generatie zijn alleen nog in de omgeving van Vught te vinden. Door kindersterfte en de vele priesters was de naam Perquin in Nederland bijna uitgestorven. Dankzij Mathias Johannes Perquin van de negende generatie is de naam Perquin in Nederland blijven bestaan. Mathias is daarmee de tweede stamvader van het Nederlandse geslacht Perquin. Zijn nakomelingen hebben zich over heel Nederland verspreid.[5] De band tussen de leden van het geslacht is daardoor uiteengevallen. Volgens de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van 2007 zijn in Nederland veel personen met de naam Perquin gevestigd in, of naaste omgeving van, Den Haag, Rotterdam, Leiden, Amsterdam, Arnhem en Utrecht.[6]

Uit archiefonderzoek is gebleken dat alle personen met de achternaam Perquin in Nederland afkomstig zijn van stamvader Jean Perquin.[7] In de tijd dat Jean geboren moet zijn, blijken daar alle kerkelijke archieven te zijn vernietigd. De ware afkomst is daarmee niet met zekerheid vastgesteld kunnen worden. Een mogelijke afkomst van Jean Perquin is toegeschreven aan de, uit Italië afkomstige, kooplieden met de naam Porquin. De vader van Jean Perquin zou Louis Porquin kunnen zijn geweest, al is hier tot op heden geen bewijs voor gevonden.[8] Nader onderzoek heeft opgeleverd dat de naam Perquin ook in de regio Lorraine in Noordoost-Frankrijk voorkomt. Dat gebied viel toentertijd gedeeltelijk onder de Zuidelijke Nederlanden. Mogelijk is Jean geboren in Frankrijk of België, maar ook hier is geen bewijs voor gevonden.

Bekende personen[bewerken]

Externe links[bewerken]

Scriptfout: de module "Authority control" bestaat niet.Read or create/edit this page in another language[bewerken]