You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Planet Dinosaur

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

De opmaak van dit artikel is nog niet in overeenstemming met de conventies van Wikipedia. Mogelijk is ook de spelling of het taalgebruik niet in orde. Men wordt uitgenodigd deze pagina aan te passen.

Niet te verwarren met Dinosaur Planet uit 2003.


Planet Dinosaur is een zesdelige natuurdocumentaire gemaakt door Nigel Paterson en Phil Dobree, geproduceerd door BBC en verteld door John Hurt. Het werd voor het eerst uitgezonden in het Verenigd Koninkrijk in 2011, met VFX-studio Jellyfish Pictures als producent. Het is de eerste grote dinosaurus-gerelateerde serie voor BBC sinds Walking with Dinosaurs. Er zijn meer dan 50 verschillende dinosaurussoorten getoond, en zij en hun omgeving zijn compleet uit CGI gemaakt. Het meeste van de afleveringen hun verhalen zijn gebaseerd op wetenschappelijke ontdekkingen sinds Walking with Dinosaurs. Het boek werd uitgebracht op 8 september 2011 en de DVD en Blu-ray voor de serie werden uitgebracht op 24 oktober 2011.


| Nr. | Aflevering | Periode | Geregisseerd | Geschreven door | Originele uitzenddatum | VK kijkers |

| 1 | Lost World | 95 miljoen jaar geleden | Nigel Paterson | Nigel Paterson & Tom Brass | 14 september 2011 | 4.74 miljoen |

95 miljoen jaar geleden (Laat-Krijt), Egypte, Noord-Afrika

In een moeras in Egypte is een kudde Ouranosaurus weggejaagt door een Spinosaurus, die hen negeert. In plaats daarvan jaagt hij op Onchopristis (een enorme zaagvis), die migreren naar zoetwaterrivieren om zich voort te planten. Een Rugops, die in de buurt zweeft, eet de resten die de Spinosaurus overlaat van de vis. De aflevering wisselt dan naar 2 jonge mannelijke Carcharodontosaurus, die brutaal vechten om rechten te krijgen op een kudde Ouranosaurus. De winnaar doodt daarna één van de herbivoren. De aflevering wisselt opnieuw naar het habitat van de Spinosaurus, waar een droogte plaatsvindt, en de Spinosaurus, weggejaagd door een Sarcosuchus van het resterende water, is gedwongen om op het land te jagen. Na een Alanqa te hebben gedood, komt de Spinosaurus bij een groep Ouranosaurus. Hij ruikt bloed, en vindt een Carcharodontosaurus die één van de iguanodonten heeft neergehaald. Na een bloederig gevecht, drijft de Spinosaurus de andere theropode af, hoewel hij met wonden in zijn zeil blijft zitten. De verteller legt daarna uit dat vele miljoenen jaren later, stijgende zeespiegels het habitat van de Spinosaurus verwoestten; in de laatste scene wordt de vleeseter levenloos getoond in de Sahara.

Soorten: Ouranosaurus _ Spinosaurus _ Onchopristis _ Rugops _ Carcharodontosaurus _ Goniopholis (krokodil, niet gezegd) _ Sarcosuchus _ Alanqa (pterosauriër, niet gezegd)

Naar verwezen soorten:

Tyrannosaurus _ Irritator _ Baryonyx _ Siamosaurus _ Allosaurus _ Aerosteon _ Iguanodon _ zeekrokodil

| 2 | Feathered Dragons | 154/85/120 miljoen jaar geleden | Nigel Paterson | Nigel Paterson | 21 september 2011 | 6.38 miljoen |

154 miljoen jaar geleden (Laat-Jura), Beijing, China, Azië

85 miljoen jaar geleden (Laat-Krijt), Gobiwoestijn, Mongolië, Azië

120 miljoen jaar geleden (Vroeg-Krijt) Jilin, China, Azië

In het Laat-Jura, in een bos wat ooit Beijing zal worden, ontsnapt een Epidexipteryx aan de kaken van een jonge Sinraptor door in een boom te klimmen. Het vindt een vette kever in de boomschors. Een andere, grotere Epidexipteryx steelt echter zijn prooi, en na een korte houding gaat het kleinere individueel op zoek naar meer voedsel. Het laat een tweede kever tegen de bosbodem vallen, waar de andere Epidexipteryx het opeet. Daar springt de Sinraptor uit het niets op het dier en eet het op. De aflevering wisselt dan naar de Gobiwoestijn, waar een Saurornithoides haar eieren uitbroedt. Wanneer ze het verlaat, overvalt een Oviraptor het, en eet één ei op voor het vlucht met een ander wanneer de moeder terugkomt. Een Gigantoraptor valt plotseling de Saurornithoides aan en doodt haar. De Gigantoraptor gaat dan op pad om deel te nemen in een voortplantingsritueel voor partners. De mannetjes gebruiken hun veren voor de versiering, en uiteindelijk beginnen twee mannetjes te vechten. De aflevering wisselt dan uiteindelijk naar een bos in China, 120 miljoen jaar geleden, waar een Microraptor op een Xianglong (soort van Chinese hagedis) jaagt. Een Sinornithosaurus valt de vroege vogel aan, en na een wilde vlucht, ontsnapt de Microraptor zonder verwondingen. De Sinornithosaurus, met 2 andere leden van zijn soort, is dan getoond aan het jagen op een Jeholosaurus-familie van 4: één ouder, 3 jongen. De vleeseters doden de ouder met hun (misschien) giftige beet die grotere dieren dan de dinosaurussen zelf kan neerhalen. Dan word er een montage getoond van de gevederede dino's uit de aflevering, met de verteller die zegt dat Microraptor niet alleen een hint geeft over hoe vlucht zou kunnen hebben ontwikkeld maar ook dat dinosaurussen nog steeds met ons zij aan zij leven, nu wel als vogels.

Soorten:

Epidexipteryx _ Sinraptor _ Saurornithoides _ Oviraptor _ Gigantoraptor _ Xianglong _ Microraptor _ Sinornithosaurus _ Jeholosaurus

Naar verwezen soorten:

Sinosauropteryx _ Anchiornis _ Caudipteryx _ Troodon _ Beipiaosaurus _ Tianyuraptor _ Velociraptor

| 3 | Last Killers | 75/72/70 miljoen jaar geleden | Nigel Paterson | Nigel Paterson | 28 september 2011| | 68 miljoen

75 miljoen jaar geleden (Laat-Krijt), Alberta, Canada, Noord Amerika

72 miljoen jaar geleden (Laat-Krijt), Alaska, VS, Noord Amerika

70 miljoen jaar geleden (Laat-Krijt), Madagaskar, Afrika

In het Laat-Krijt Canada, in wat bekend zal staan als Alberta, besluipt een Daspletosaurus een Chasmosaurus in een bos, maar de verassingsaanval faalt en de Daspletosaurus wordt gedwongen zich terug te trekken. De Chasmosaurus ziet een jongere Daspletosaurus, en dan een groep van de tyrannosauriërs de planteneter aanvallen. De aflevering wisselt dan naar het Hoge Noorden, ergens in de buurt van modern Alaska, waar een soort van Troodon een kudde Edmontosaurussen aanvallen. De volwassenen hebben weinig schrik, dus beschermen de kleintjes goed. De theropoden vallen aan tijdens de nacht en kunnen één van de jongeren wegdrijven van de kudde. Eén van de Troodons sterft en de 2 andere komen pas terug in ochtend, wanneer de kudde vertrekt, en beginnen te eten van het karkas van de kleine Edmontosaurus, dat door zijn wonden stierf in de nacht. De aflevering wisselt terug naar Canada waar de Daspletosaurussen de Chasmosaurus neerhalen. De drie jongeren, die besmeurd zijn met bloed, moeten wachten tot de volwassenen gedaan hebben, waarna ze de resten mogen opeten. De aflevering wisselt dan naar prehistorisch Madagaskar, waar een moeder Majungasaurus -een abelisauride- en haar twee baby's een groep Rahonavis van een sauropode-karkas wegjagen. Een territoriaal mannetje jacht hun op zijn beurt weg, maar nadat hij een klein stukje steelt van één van de baby's, valt de moeder Majungasaurus aan en doodt hem. Daarna kannibaliseren zij en haar jongen zijn lichaam. De aflevering wisselt uiteindelijk terug naar Canada, waar een groep Daspletosaurus zit te wachten op de jaarlijkse migratie van Centrosaurus. De vleeseters vallen aan tijdens een hevige regenbui en doden een paar van de herbivoren. De Centrosaurussen vluchten en komen aan een overstroomde rivier en beginnen te zwemmen naar de andere kant, en terwijl de meeste de overkant halen, worden sommigen gedood door enorme krokodillen (misschien Deinosuchus) en andere hindernissen. De volgende ochtend is de nu opgedroogde rivier een plaats voor aaseters, zoals de Daspletosaurus. Daarna word er een montage getoond van de Daspletosaurus en Majungasaurus samen, waarna de verteller zegt dat de abelisauriden en tyrannosauriërs de laatste van de grote vleesetende dinosaurussen waren.

Soorten:

Chasmosaurus _ Daspletosaurus _ Alaskaanse Troodon _ Edmontosaurus _ Majungasaurus _ Rahonavis _ Rapetosaurus (sauropode-karkas) _ Centrosaurus _ Deinosuchus (enorme krokodil, niet gezegd)

Naar verwezen soorten:

Tyrannosaurus _ Tarbosaurus _ Albertosaurus _ Gorgosaurus _ Psittacosaurus _ Raptorex _ Protoceratops _ Alectrosaurus _ Triceratops _ Styracosaurus _ Mojoceratops _ Alioramus

| 4 | Fight for Life | 150/150 miljoen jaar geleden | Nigel Paterson | Nigel Paterson & Tom Brass | 5 oktober 2011 | 25 miljoen |

150 miljoen jaar geleden (Laat-Jura), Svalbard, Noorwegen, Europa

150 miljoen jaar geleden (Laat-Jura) Oklahoma, VS, Noord Amerika

In het Laat-Jura zijn stukken modern land overspoelt, wat betekend dat er zee-reptielen leven. In de Europese zeeën, wonen er Kimmersaurus, die jagen op Squatina-haaien. Een Predator X (Nu gekend als Pliosaurus Funkei) valt plotseling aan, maar geeft al snel op, omdat de kleinere zee-reptielen in ondiep water zijn gezwommen, waar Predator X niet kan zwemmen. De aflevering wisselt dan naar de VS waar Stegosaurus samen met Camptosaurus leven. De twee soorten hebben een nuttige relatie: de Camptosaurussen kijken of er carnivoren in de buurt zijn, terwijl de Stegosaurussen de verdediging zijn. Plotseling valt een Allosaurus de groep aan, en na de Camptosaurussen vluchten, komt hij in opstand met een Stegosaurus, die in de poot van de Allosaurus slaat. De wond is net genoeg om de vleeseter weg te jagen, maar hij zal wel terugkomen. Terug in de Europese zeeën, is het water al wat gestegen, waar de Pliosaurus opnieuw aanvalt, maar de aanval mislukt en de Kimmersaurus-groep ontsnapt opnieuw. Maar ze moeten in dieper water voor voedsel en daar zit de Predator X. De aflevering keert terug naar Oklahoma, waar de Allosaurus de groep Camptosaurus terugvindt en doodt er succesvol één. Maar voor hij kan beginnen aan zijn prooi, jaagt een Saurophaganax hem weg, ook al is hij een ondersoort van Allosaurus. De aflevering wisselt eindelijk terug naar de Europese zeeën, waar de Kimmersaurus is aan het jagen op vis. Het is van beneden aangevallen door de Pliosaurus Funkei, die eindelijk de plesiosauriër kan doden, en bijt de helft eraf, terwijl de andere helft zinkt naar de zeebodem. De aflevering eindigt met de verteller die zegt dat de families van Pliosaurus Funkei en Allosaurus nog tientallen miljoenen jaren lang bleven bestaan.

Soorten:

Ammoniet (niet gezegd) _ Kimmersaurus _ Squatina-haai (engelhaai) _ Predator X (Pliosaurus Funkei) _ Stegosaurus _ Camptosaurus _ Allosaurus _ Saurophaganax _ Prehistorische vis (zalm)

Naar verwezen soorten:

Tyrannosaurus _ Plesiosaurus (worden de Kimmersaurus soms genoemd)

| 5 | New Giants | 95/95 miljoen jaar geleden | Nigel Paterson | Nigel Paterson | 12 oktober 2011 | 53 miljoen |

95 miljoen jaar geleden (Laat-Krijt), Egypte, Noord Afrika, Afrika

95 miljoen jaar geleden (Laat-Krijt), Argentinië, Patagonië, Zuid Amerika

In het Argentinië van het Laat-Krijt, op een broedplaats van Argentinosaurus wordt er een babytje geboren. Een Lacusovagus komt voedsel zoeken op de nest, maar wordt weggejaagd door een Skorpiovenator, die een paar kleintjes opeet. De Skorpiovenator vlucht wanneer de volwassenen Argentinosaurussen komen, maar de volwassenen bieden niet echt veel bescherming, en de kleintjes beginnen varens te eten. De aflevering wisselt dan naar Egypte, 95 miljoen jaar geleden, waar een kudde Paralititan rond reist. Ze worden geschrokken door krokodillen die uit het water springen en een tiener-Paralititan komt vast te zitten in modder. Een Sarcosuchus jaagt de krokodillen weg en grijpt de poot van het jongere dier. De aflevering wisselt dan terug naar Zuid Amerika, waar de kudde Argentinosaurus in een veld vol vulkanisch as op zoek naar voedsel is terechtkomen. Door hun gigantische grootte maken elke stap die ze zetten, de stevige grond drijfzand, wat de Gasparinisaura, die hun volgen, kan doden. De sauropoden vinden een klein bos en beginnen te eten, maar een groep van Mapusaurus valt aan. De theropoden kunnen een stuk vlees van één van de planteneters afscheuren. Eén dier van de Argentinosaurus-kudde ziet een Mapusaurus, die hij plet. Terug in Egypte, begint de Sarcosuchus harder en harder te trekken aan de voet van de Paralititan, terwijl een Carcharodontosaurus de nek vastpakt. De Carcharodontosaurus trekt de Paralititan uit de enorme krokodil zijn mond. Een volwassene Paralititan jaagt de carnivoor weg en de aflevering wisselt dan voor de laatste keer naar Zuid Amerika. Daar ligt een gewonde Argentinosaurus op het sterven. Nadat de herbivoor sterft komen vleeseters, zoals Mapusaurus, Skorpivenator en Lacusovagus, voeden aan het karkas, tot de botten het enigste zijn wat overblijven. De verteller legt dan uit dat als Argentinosaurus uitstierf, Mapusaurus volgde. Hetzelfde gebeurde ook in Afrika: als Paralititan uitstierf, was de Carcharodontosaurus ook verloren.

Soorten:

Argentinosaurus _ Lacusovagus (pterosauriër) _ Skorpiovenator _ Gasparinisaura _ Paralititan _ Goniopholis _ Sarcosuchus _ Carchardontosaurus _ Mapusaurus

Naar verwezen soorten:

Tyrannosaurus _ Allosaurus _ Diplodocus _ Neovenator _ Ornithopsis _ Sinraptor _ Mamenchisaurus _ Sauroposeidon _ Acrocanthosaurus

| 6 | The Great Survivors | 65/92/85 miljoen jaar geleden | Nigel Paterson | Nigel Paterson & Tom Brass | TBA

65 miljoen jaar geleden (Laat-Krijt), Hațeg (eiland) (nu Roemenië), Europa

92 miljoen jaar geleden (Laat-Krijt), New Mexico, VS, Noord Amerika

85 miljoen jaar geleden (Laat-Krijt), Gobiwoestijn, Mongolië, Azië

Op het einde van het Laat-Krijt, op Hateg Island, eet een kudde Magyarosaurus een dwergsoort van palmboom, terwijl een Bradycneme naast hun hagedissen eet. Een groep Hatzegopteryx landt op het veld en eten de kleinere dieren, sinds de volwassenen maar het formaat van een pony hebben. De aflevering wisselt dan naar 92 miljoen jaar geleden, waar een Suskityrannus (ooit gekend als Zunityrannus) een groep Nothronychus aanvalt, maar wordt weggejaagd. De therizinosaurussen eten verder, maar worden aangevallen door een hele groep Suskityrannus. Eén vleeseter bijt een Notronychus aan zijn nek, maar de planteneters drijven hun af. De tyrannosauriërs worden gedwongen de Suskityrannus van daarjuist op te eten, die is gestorven door de bacterie botulisme. Wanneer een Notronychus aan het meer gaat kijken, ziet het de rottende lichamen van de groep. Daarna gaat de aflevering 7 miljoen jaar later, in de Gobiwoestijn. Een paar van Gigantoraptors jagen de vleeseter Alectrosaurus weg, en het mannetje

broedt de eieren uit, terwijl het vrouwtje op jacht gaat. Na een regenstorm, komen 2 Alectrosaurussen het mannetje aanvallen, en terwijl de drie dieren vechten, komt een Oviraptor een ei stelen, maar de Gigantoraptor keert op tijd terug, en de Oviraptor vlucht. De Gigantoraptor wordt echter tijdens een zandstorm levend begraven. De aflevering laat dan zien hoe de enorme meteoriet 65 miljoen jaar geleden in de Golf van Mexico inslaagt. Meteorieten verspreidden zich over de wereld, en stortten neer. Vier weken later, zijn de Magyarosaurus verhongerd tot de dood, sinds de planten zijn afgestorven. Aaseters doen ondertussen prima, een groep van Hatzegopteryx stelen een karkas van de Bradycneme, die er nog één vindt, en dat wordt dan ook opgegeten door een Hatzegopteryx. En terwijl de Bradycneme op hagedissen jaagt, legt de verteller uit dat 75% van al het leven op Aarde werd uitgeroeid. Vervolgens wordt er een montage getoond van verschillende wezens uit de

voorgaande afleveringen, met de verteller die zegt dat dinosaurussen de meest succesvolle dieren aller tijden waren, en dat een ongekende buitenaardse gebeurtenis

Planet Dinosaur uiteindelijk eindigde.

Soorten: Bradycneme _ Magyarosaurus _ Oardasaurus (hagedis) _ Eurazhdarcho (pterosauriër) _ Hatzegopteryx _ Nothronychus _ Suskityrannus _ Chamops (ook hagedis) _  Oviraptor _ Gigantoraptor _ Alectrosaurus

Naar verwezen soorten:

Ampelosaurus _ Argentinosaurus _ Zalmoxes _ Telmatosaurus_ Stygimoloch _ Parasaurolophus _ Archaeoceratops _ Gallimimus _ Baryonyx _ Polacanthus _ Pelecanimimus _ Mapusaurus _ Majungasaurus _ Microraptor _ Daspletosaurus _ Tyrannosaurus RexDit artikel "Planet Dinosaur" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Planet Dinosaur.Read or create/edit this page in another language[bewerken]