You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Posterisme

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Het begrip Posterisme werd gelanceerd in het boek 2045 een fake story als een levensbeschouwelijke strekking. Het Posterisme stelt dat de mens één levensdoel heeft, namelijk het waarborgen van de toekomst van zijn nageslacht. Posterisme is afgeleid van het Latijnse “Posteris”, nageslacht.

Om het posterisme na te streven, worden er in het boek 2045 een fake story enkele voorstellen gedaan:

Wereldwijd zouden zo snel mogelijk militaire budgetten toegewezen moeten worden aan investeringen in nieuwe milieuvriendelijke energievormen en investeringen in de ontwikkeling van de derde wereld. Hierdoor wordt enerzijds de opwarming van de aarde stopgezet, en wordt anderzijds de migratieproblematiek verholpen.

In een posterische samenleving geldt godsdienstvrijheid, maar heeft godsdienst een beperkte rol: Ofwel is er één God, maar dan is dat dezelfde God voor alle gelovigen, ofwel is er geen God, ofwel weten we het niet. Ieder heeft de vrijheid en het recht om één van deze drie thesen te volgen. Geloofsovertuiging zou nooit een grond mogen vormen voor haat en oorlogen.

Tenslotte pleit het Posterisme voor een bestuursvorm die gebaseerd is op degelijke en op basis van capaciteiten geselecteerde beleidsmensen die weliswaar niet democratisch hoeven gekozen te worden maar die toch beleidskeuzes maken op basis van wetenschappelijk onderzoek die relevant is voor de opinie van de burgers rond alle thema’s. Deze beleidsvorm leunt sterk aan bij de technocratie, maar met een democratisch verkiezingsproces.

In de allerlaatste zin van 2045 een fake story wordt het Posterisme samengevat: "In zekere zin groepeert het Posterisme alle milieuactivisten, pacifisten, humanisten, gelovigen, echte democraten, herverdelers en het staat tegen imperialisme, korte termijn beslissers, zakkenvullers, demagogen en excentriekelingen."Dit artikel "Posterisme" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Posterisme.Read or create/edit this page in another language[bewerken]