Q-linq

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken


Q-linq B.V. is op 1 november 2017 opgericht door Maurice Coenen & Resa de Zwart. Oorspronkelijk verzelfstandigd van de betaalinstelling Sepay, waar zij verantwoordelijk waren voor het managen van de operationele afdelingen. Q-linq verzorgt Onboarding (KYC/CDD), Compliance & Servicedesk activiteiten.

Geschiedenis

Door de alsmaar toenemende druk en ontwikkelingen van wet- en regelgeving op het gebied van Customer Onboarding (cliëntonderzoek) ontstaat er in de financiële wereld een grote vraag naar een oplossing om de wettelijke “Customer Due Diligence (CDD)” en “Know Your Customer (KYC)” verplichtingen te vereenvoudigen. Hier zagen de oprichters van Q-linq mogelijkheden om sneller en gemakkelijker klanten/merchants te kunnen onboarden met een gespecialiseerd team dat in meerdere talen de klanten te woord staat.


Betaaldienst 7 & 8

Door de invoering van de herziene Europese betaalrichtlijn PSD2 (Payment Service Directive 2) zijn er vele mogelijkheden voor nieuwe toetredende partijen die een vergunning kunnen aanvragen voor betaaldienst 7 & 8.

PSD2 zorgt voor een wettelijke grondslag voor twee nieuwe dienstaanbieders, die onder voorwaarden toegang kunnen krijgen tot de bankrekeningen die de banken beheren. Dit betreft het verlenen van dienstverlening over rekeninginformatie, ook wel een Account Information Service Provider (AISP) genoemd, en de het verlenen van dienstverlening voor betaalinitiatie, ofwel de Payment Initiation Service Provider (PISP). Een AISP is een partij die met toestemming van de gebruiker van een betaaldienst rekeninginformatie bij de bank ophaalt en beschikbaar stelt. Een AISP kan zelf geen gelden overboeken van een betaalrekening, zij kunnen alleen de mogelijkheid aanbieden om een geaggregeerde weergave van eerdere transacties die al zijn uitgevoerd te laten zien. Een PISP is een dienstaanbieder die met toestemming van de gebruiker van een betaaldienst betalingen namens hem mag initiëren.

Q-linq begeleidt bedrijven in de voorbereiding en aanvraag van een betaalvergunning bij De Nederlandsche Bank (DNB).


Maatschappelijk betrokken

Q-linq werkt met ervaren teams en betrekt nieuwe medewerkers in samenwerking met diverse instanties. Wij staan voor professionaliteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen en wij investeren in de duurzaamheid van onze relaties en oplossingen. De Q-linq medewerkers hebben achtergronden in payments, credit management en andere klantdomeinen en hebben diverse afkomsten waardoor de klant ook in haar eigen taal te woord gestaan kan worden.

Middels een samenwerking met diverse gemeenten is het trainingstraject Q-learn opgezet, waarbij mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt in een aantal maanden opgeleid worden tot all around klantenservicemedewerker. Na deze training kunnen de kandidaten aan de slag bij diverse werkgevers en eventueel ook bij Q-linq zelf. Zij worden getraind in o.a. gesprekstechnieken, werknemersvaardigheden, klantacceptatie (Wwft), debiteurenbeheer en aanverwante onderwerpen.


Dit artikel "Q-linq" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Q-linq.