You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

ROADPOL

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

ROADPOL (voorheen TISPOL) is een netwerk van Europese Verkeerspolitie sinds 2020. Onder leiding van senior politieagenten zet ROADPOL zich primair in om het aantal doden en zwaargewonden op de Europese wegen te verminderen. De leden zijn de verkeerspolitie van verschillende Europese landen, maar ze staan ook open voor landen buiten Europa met de insteek dat er geen grenzen mogen zijn om levens te redden.

Geschiedenis[bewerken]

Twintig jaar lang (1999-2019) bracht de organisatie TISPOL verkeerspolitie uit heel Europa samen met als belangrijkste doel de wegen op het continent veiliger te maken. De thuisbasis van de organisatie was gelegen in het VK met leden bij de politie- en/of ministerie van Binnenlandse Zaken in de meeste Europese landen. Door kennis en beste technieken te delen, innovatief te zijn met nieuwe technologie, verkeersveiligheidsoperaties in meerdere landen uit te voeren en het publiek op de hoogte te houden, hebben TISPOL en zijn leden hun bijdrage geleverd aan het terugdringen van het aantal doden en zwaargewonden op de Europese wegen.

TISPOL had een kleine uitvoerende macht en een Raad waarin alle lidstaten vertegenwoordigd waren. Er waren slechts twee secretarissen-generaal in in het twintigjarig bestaan, eerst wijlen Ian Hamill en daarna Ruth Purdie. Beiden werden ondersteund door Pat Holdsworth, die zich bezighield met financiële en logistieke zaken.

ROADPOL, met Duitsland als thuisbasis, nam de activiteiten van TISPOL in maart 2020 over en opereert sindsdien als het European Roads Policing Network.[1] Hun missie bleef hetzelfde: grensoverschrijdend levens te redden; het veiliger maken van de Europese wegen.

ROADPOL Uitvoerend Comité (Executive Committee)[bewerken]

Het Uitvoerend Comité van ROADPOL is verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten van de Raad. Het bestaat uit de voorzitter, de secretaris-generaal en andere geselecteerde leden.

Sinds de opstart van ROADPOL is Heinz-Albert Stumpen secretaris-generaal, Volker Orben voorzitter en Paolo Cestra ere-voorzitter.

ROADPOL Raad (Council)[bewerken]

De ROADPOL Raad is het belangrijkste besluitvormende orgaan. De Raad, voorgezeten door de voorzitter, bestaat uit een senior politievertegenwoordiger van elk ROADPOL-lidstaat.

ROADPOL-werkgroepen[bewerken]

ROADPOL heeft momenteel drie werkgroepen bestaande uit ROADPOL-vertegenwoordigers uit verschillende lidstaten, gespecialiseerd in belangrijke gebieden van verkeersveiligheid en verkeersbeveiliging.

  • Operationele Werkgroep
  • Werkgroep Technologie
  • Tacho Web Groep

De werkgroepen worden voorgezeten door een lid van het Executive Committee, aan wie de voorzitter rapporteert. De voorzitter informeert en rapporteert ook het werk en actuele vraagstukken op hun vakgebied aan de ROADPOL Council, die de ROADPOL-organisatie leidt.

Operationele Werkgroep[bewerken]

De Operationele Werkgroep (OPG) assisteert de ROADPOL Council bij het organiseren en houden van de tien jaarlijkse ROADPOL pan-Europese operaties van TRUCK & BUS (4 x), SEATBELT (1 x), SPEED (2 x) inclusief een 24-uurs snelheidsmarathon in april, ALCOHOL & DRUGS (2 x) inclusief 24-uurs Alcohol & Drugs marathon in juni, FOCUS ON THE ROAD (1 x) inclusief deelname aan ROADPOL Safety Days

ROADPOL ondersteunt ook de campagne SAFE HOLIDAY. De OPG-landen kunnen ervoor kiezen om mee te doen aan deze campagne.

De OPG coördineert de operaties, verzamelt en publiceert resultaten. De groep richt zich ook op operationele kwesties om ondersteuning te bieden aan de Raad en beste praktijken aan ROADPOL-leden. De leden van de OPG komen twee keer per jaar bij elkaar om de voortgang en ontwikkelingen in het verkeer te bespreken.

De Operationele Werkgroep organiseert en houdt ook thematische seminars over verkeersveiligheid en beveiliging voor ROADPOL en haar leden. Dit werk ligt ten grondslag aan de ROADPOL-strategie om verkeersdoden en ernstig letsel te verminderen door middel van handhaving met levenslange educatie voor weggebruikers in verkeersveiligheid.

De OPG wordt momenteel geleid en voorgezeten door Nederland, dat de ROADPOL-organisatie leidt.

Technologie Werkgroep[bewerken]

Deze groep is opgericht om de verschillende technologieën en apparatuur voor verkeersveiligheid en handhaving die in Europa in gebruik en beschikbaar zijn, te identificeren en te verzamelen ten behoeve van ROADPOL-leden. Technologie is een belangrijk en belangrijk onderdeel van een succesvolle wegpolitie en de groep werkt aan het delen van informatie en beste praktijken in het gebied. De technologie gaat voortdurend vooruit met nieuwe apparatuur en apparaten die worden ontwikkeld of gevraagd door handhavingsinstanties. Het doel van de groep is om dit bij te houden en ROADPOL-leden te ondersteunen. Deze groep wordt momenteel geleid en voorgezeten door Finland.

Tacho Web Group[bewerken]

Deze groep is een gezamenlijk ROADPOL/Euro-Controle-Route (ECR) partnerschap met leden van beide organisaties. ECR is de Europese organisatie van de handhavingsinspecties voor bedrijfsvoertuigen. De groep richt zich op frauduleus gebruik en manipulatie van tachografen; het verzamelen van de nieuwste manipulaties die in Europa zijn gevonden en het delen van de informatie en beste praktijken met ROADPOL- en ECR-leden. De groep geeft ook maatwerk en masterclass trainingen aan Europese handhavingsinstanties en adviseert de Europese Commissie ook op het gebied van tachograaf-handhavingsbeleid. De frauduleuze misdaad op dit gebied heeft grote gevolgen voor de verkeersveiligheid en ook voor de vervoerseconomie van Europa.

Externe links[bewerken]


Dit artikel "ROADPOL" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:ROADPOL.Read or create/edit this page in another language[bewerken]