You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Raad Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) is een Nederlands onafhankelijk orgaan met een rechtsprekende en adviserende taak. De RSJ ontstond in 2001 uit een samenvoeging van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing (CRS, opgericht in 1953) en het College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming (CAJK, opgericht in 1955).

Missie[bewerken]

De RSJ ziet toe op een humane en rechtvaardige toepassing van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen. Daarbij houdt de RSJ rekening met de rechtspositie van justitiabelen, positie van slachtoffers en nabestaanden en de veiligheid van de samenleving.

In de instellingswet zijn twee taken van de RSJ vastgelegd: advies en rechtspraak. Deze taken zijn gescheiden in uitvoering, maar hebben wel gemeenschappelijke uitgangspunten. De uitgangspunten zijn: onafhankelijk, deskundig, transparant, voortvarend en samenwerkend.

De RSJ is niet gebonden aan de belangen van enige organisatie, partij of overheid. De RSJ bestaat uit leden – voor wie de RSJ-werkzaamheden een neventaak zijn – en medewerkers zoals secretarissen en adviseurs.

Werkbezoeken[bewerken]

De RSJ legt jaarlijks een aantal werkbezoeken af. Naar de mening van de RSJ draagt het uitwisselen van gedachten en ideeën met mensen uit het veld bij aan de vorming van heldere adviezen met meerwaarde voor de uitvoeringspraktijk, omdat de raad zo op de hoogte blijft van ontwikkelingen en uitdagingen in de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen.

Externe link[bewerken]


Dit artikel "Raad Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Raad Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.Read or create/edit this page in another language[bewerken]