You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Re-design

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Re-design is in toenemende mate een belangrijk begrip in de architectuur geworden. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door fundamentele wijzigingen in het Programma van Eisen van gebouwen waardoor oudere gebouwen versneld als gedateerd worden ervaren en een nieuwe impuls nodig hebben. Als de meest fundamentele en actuele veranderingen worden duurzaamheid prestatie en energiehuishouding van een gebouw gezien. Het actualiseren van het beeld van een gebouw is van alle tijden en wordt meer als inherent aan actuele architectuur beschouwd.

De cyclus ( bouw-gebruik-sloop) van gebouwen speelt hierbij een rol. De doorlooptijd van deze cyclus is in de afgelopen decennia steeds korter geworden. In de huidige tijd wordt de aanpasbaarheid van een gebouw aan de nieuwe eisen als een waardevol aspect beschouwd. In de praktijk wordt hier echter nog weinig gebruik van gemaakt.

Re-Design in de architectuur is geen nieuwe ontwerpdiscipline of begrip. Het wordt al eeuwenlang toegepast om bestaande objecten te actualiseren. Re-Design beperkt zich echter niet tot gebouwschaal maar kent ook voorbeelden op de schaal van straten, wijken of zelfs steden. Fundamenteel onderscheid met de reguliere ontwerppraktijk is dat het bestaande en niet een blanco plan als uitgangspunt dient. De werkwijze binnen Re-Design verschilt in attitude fundamenteel met de reguliere praktijk waarbij de ontwerper een vrij onbeperkte mate van vrijheid heeft. Binnen de Re-Design praktijk fungeert het bestaande plan als structuur om het nieuwe plan op te hechten.


Dit artikel "Re-design" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Re-design.Read or create/edit this page in another language[bewerken]