You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Regeneratieve landbouw

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Regeneratieve landbouw zorgt ervoor dat de levensdragende capaciteit van een plek doorlopend vergroot wordt, doordat een boer daar met hart en ziel voedsel en/of vezels verbouwt. Deze vorm van landbouw is gericht op het verhogen van leven en levenskracht. In de basis is het gericht op het verrijken van de grond waardoor de biodiversiteit, waterbuffering en ecosystemen versterkt worden. Holistisch beheer zorgt ervoor dat het landschap en de gemeenschap in een gezondere staat terecht komen, terwijl het voorziet in de menselijke behoeften binnen een lokale economie en gemeenschap.

In de biologie is regeneratie het proces van vernieuwing, herstel en groei dat cellen, organen, organismen en ecosystemen veerkrachtig maakt voor natuurlijke fluctuaties of gebeurtenissen die verstoring of schade veroorzaken. Elke soort is in staat tot regeneratie, van bacterie tot mens.

Regeneratieve Landbouw is een set van ecologische en ethische principes die in iedere context een andere uitvoering krijgt; afhankelijk van de boer, de bio-regio, lokale cultuur, inheemse manieren en ecosystemen gecombineerd met de economie en gemeenschap in een bepaald gebied. Het kan over de hele wereld worden gedaan.

De sleutel is een ethiek van zorg welke wordt vertaald in holistisch landbouwmanagement dat streeft naar een overvloed aan leven. Het doel is om de eigen boerderij zo levendig mogelijk te maken. In de regel wordt er niet of zo min mogelijk geploegd en worden er geen chemicali毛n, pesticiden of kunstmest gebruikt. In plaats daarvan gaat het om een natuur-inclusieve, lokale vorm van landbouw, waarbij het bevorderen van (bodem)leven centraal staat, door compostering en watermanagement.


PRINCIPES VAN REGENERATIEVE LANDBOUW

路       Iedere regeneratieve boerderij is uniek binnen zijn eigen context; bodem, habitat, economie en gemeenschap. Omdat er geen blauwdruk is, is het een leerervaring die altijd zal evolueren.

路       Regeneratie begint vanaf de grond; eerst het verbeteren van de bodem en het bodemleven, terwijl het tegelijkertijd ten goede kom aan de lokale economie en community en er een respectabel inkomen uit voort komt voor de boer.

路       Het is zoveel mogelijk gebaseerd op lokale in- en output.

路       Met de grond wordt als volgt omgegaan; minimaliseren van ploegen, het hele jaar door levende wortels in de grond te houden (via bodembedekkers), het cultiveren van een verscheidenheid aan planten en door het integreren van vee op het land.

路       Waar mogelijk worden kosten bespaard; transport, maar ook door gebruik van ge茂ntegreerde systemen waarbij wordt ge茂nvesteerd in management en informatie, niet in infrastructuur.

路       Verminderen van impact op het milieu staat centraal.

路       Waar mogelijk worden samenwerkingen gesloten die elkaar kunnen versterken.

路       Het open-boerderij-beleid, waarbij klanten welkom zijn en de productiesystemen kunnen zien, draagt bij aan het opbouwen van een open relatie met de klanten. De gemeenschap kan zich hierdoor meer verbinden met het voedsel dat ze eten doordat ze meer verbonden raken met de plek waar het voedsel wordt verbouwd en met de mensen die het land bewerken.

路       Regeneratieve landbouw draagt bij aan een netwerk binnen een lokale gemeenschap.


WAT ZIJN DE EFFECTEN VAN REGENERATIEVE LANDBOUW?

Bodem en planten

Regeneratieve Landbouw herstelt en revitaliseert ecosystemen:

路       Het is een manier om koolstof op te vangen en in onze bodems vast te leggen. Wanneer het koolstofgehalte toeneemt, heeft dat een positief effect op het bodemleven. Wanneer het wordt opgeslagen in organisch materiaal in de bodem, vermenigvuldigen microben zich, wordt de bodemstructuur versterkt, groeien wortels dieper, slepen wormen organisch materiaal door hun tunnels en produceren ze zandstrengen die rijk zijn aan stikstof. Hierdoor verbetert de opname van voedingsstoffen.

路       Regeneratieve boerderijen vari毛ren soms tussen de acht of negen gewassen. Deze diversificatie verkleint de kans op plagen en schimmels en zorgt voor een natuurlijke gewasbescherming. Sterker nog, de bodemvruchtbaarheid kan zo sterk toenemen dat, in combinatie met de juiste bodembedekkers, bemesting nagenoeg of helemaal niet nodig is.

Water en droogte

路       De waterbuffering verbetert bij een gezonde bodem waardoor de weerbaarheid tegen droogte en overstromingen toeneemt.

Dieren

路       Dieren maken deel uit van de natuur en regeneratie vindt alleen plaats als verschillende soorten gemengd zijn. Dieren hebben dus altijd een plaats in dit systeem.

路       Door de diversificatie van planten en dieren, door samen te werken als onderdeel van een ecosysteem, groet de biodiversiteit.

Economie

路       Regeneratieve landbouw kan lokale economie毛n nieuw leven inblazen en tegelijkertijd de trots terugbrengen in landbeheer.

路       Door te mikken op een lokale markt, worden transport- en koelingskosten en de impact op het milieu verlaagd.

路       Het is een kans om financi毛le welzijn van boeren te verbeteren.

路       Het biedt verhoogde opbrengsten en veerkracht tegen klimaatinstabiliteit.

Samenleving

路       Omdat het lokaal gericht is wordt gemeenschapszin gestimuleerd.

路       Doordat de gemeenschap op de boerderij en land wordt uitgenodigd, verbind het mensen meer met het voedsel dat ze eten en leren ze hoe het voedsel groeit.

Gezondheid

路       Regeneratieve landbouw draagt bij aan een gezonder ecosysteem wat positief effect heeft om de omgeving, biodiversiteit en op de mens.

路       Regeneratieve landbouw draagt bij aan de gezondheid van de mens vanwege de positieve invloed die natuur heeft op het welzijn van de mens.

路       Regeneratieve landbouw draagt bij aan aan de kwaliteit van voeding en de voedingswaarde.

路       Regeneratieve landbouw ondersteunt microben in de bodem en de menselijke gezondheid is afhankelijk van de microben in hun lichaam.Dit artikel "Regeneratieve landbouw" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Regeneratieve landbouw.Read or create/edit this page in another language[bewerken]