You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Robert Quarles van Ufford

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken


Robert Quarles van Ufford
Algemene informatie
Volledige naam Robert J. Quarles van Ufford
Geboren Amersfoort, 1967
Nationaliteit Vlag van Nederland Nederland
Beroep diplomaat

Robert J. Quarles van Ufford (Amersfoort, 1967) is Nederlands diplomaat en tevens bestuurder en toezichthouder bij diverse internationale en Nederlandse organisaties. Sedert 1993 is hij werkzaam bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Anno 2022 is hij coördinator van de Nederlandse inzet bij de wederopbouw van Oekraïne. In diverse functies was en is hij een pleitbezorger voor de culturele sector.

Biografie[bewerken]

Diplomatieke carrière[bewerken]

Als diplomaat werkte Quarles van Ufford vanaf 1993 o.a. in Cuba, Haïti, Suriname, Sudan, Thailand, Laos, Cambodja en Indonesië. Als hoofd van de politieke afdeling en woordvoerder van de Nederlandse ambassade in Paramaribo (1999-2002) was hij werkzaam in Suriname op het moment dat de regering Wijdenbosch werd opgevolgd door de regering Venetiaan en de relaties tussen Nederland en Suriname intensiveerden. Quarles van Ufford ontwierp in deze periode o.a. het eerste beleidskader voor internationaal culturele betrekkingen met prioriteitslanden, dat later werd overgenomen voor de andere prioriteitslanden van Nederland. Vervolgens was Quarles van Ufford lid van de Programma Raad van Dutch Culture in Amsterdam, verantwoordelijk voor selectie en ondersteuning van culturele projecten in landen met gedeeld cultureel erfgoed. In Indonesië was hij naast coördinator ontwikkelingssamenwerking en economische zaken op de ambassade ook coördinator voor herstel en wederopbouw na de Tsunami in 2004. Bij de Marinus Plantema Foundation[1] hij sinds 2016 nauw betrokken bij het stimuleren van onderwijs, cultuur en wetenschap in Indonesië. Als Coördinator Herstel & Wederopbouw Oekraïne is Quarles van Ufford tegenwoordig op het Ministerie van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk voor de hulpinspanningen voor Oekraïne en voor de interdepartementale afstemming van de activiteiten van Nederland in oorlogsgebied Oekraïne.

Erfgoedexpert en bestuurder (inter)nationale erfgoedorganisaties[bewerken]

Quarles van Ufford is sedert 2020 voorzitter van de Nederlandse Kastelenstichting[2], de nationale pleitbezorger voor kastelen en buitenplaatsen in Nederland. Samen met Max graaf Schimmelpenninck richtte hij in 2021 de Stichting Dag van het Kasteel[3] op, waarmee de Dag van het Kasteel werd verzelfstandigd. Van 2010 tot 2020 was Quarles van Ufford voorzitter en penningmeester van ICOMOS Nederland[4]. Hij was in deze periode voorzitter van de internationale Expertgroep Werelderfgoed[5]. In die rol adviseerde hij de minister van OCW over de voordracht van nieuwe Nederlandse Werelderfgoedsites, waaronder de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Van Nelle fabriek, de Romeinse Limes, de Koloniën van Weldadigheid en het Planetarium Eise Eisinga. Ook was hij tot 2022 voorzitter van het Credentials Committee van ICOMOS International[6].

Van 2011 tot 2015 was Quarles van Ufford Algemeen Secretaris van UNESCO Nederland, waar hij zich inzette voor de bescherming van door oorlog en natuurrampen bedreigd cultureel erfgoed in Irak, Syrië, Haïti en Afghanistan. Ook ontwikkelde Quarles van Ufford de leergang Cultural Heritage in Times of Conflict, die UNESCO Nederland samen met ICCROM en het Smithsonian Institution in Nederland introduceerde.

Nationale en internationale monumentenzorg[bewerken]

Van 2015-2019 was Quarles van Ufford directeur van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) [7]de overkoepelende organisatie van Nederlandse monumenten. In deze periode kreeg een omvangrijk pakket monumentaal vastgoed van de Staat der Nederlanden een duurzame herbestemming bij de Stichting Monumentenbezit. Quarles van Ufford was in dezelfde periode de voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Monumenten Bezit. Als voorzitter van de Raad van Toezicht zette hij zich in voor het toegankelijk maken van dit voormalig overheidsbezit voor een breed publiek[8]. Vanaf 2017 was Quarles van Ufford in zijn geboortestad Amersfoort regent van het historische hofje Armen de Poth[9], dat huisvesting biedt aan seniore Amersfoorters met een bescheiden beurs. In 2019-2020 was Quarles van Ufford secretaris-generaal van de mondiale organisatie van Werelderfgoedsteden, de Organisation of World Heritage Cities (OWHC)[10] in Quebec (Canada).

Vanaf 2014 is Quarles van Ufford voorzitter van de Backer Stichting[11], beheerder van de historische Backer collectie. Deze kunstcollectie is ondergebracht in het Amsterdam Museum, het Rijksmuseum en het gemeentearchief van Amsterdam. De Backer Stichting treedt geregeld met de collectie naar buiten in binnen- en buitenland. Vanaf 2020 is Quarles van Ufford voorzitter van de Stichting tot Behoud van den Doornenburg. Dit van oorsprong middeleeuwse kasteel met een voor Nederland unieke voorburcht, organiseert activiteiten gericht op een breed publiek.

Sinds 2020 is Quarles van Ufford toezichthouder bij het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP).[12] Dit fonds richt zich onder meer op het waarborgen van de kwaliteit van de verschillende programma’s. Daarnaast is hij de Nationaal Vertegenwoordiger van Nederland van Europa Nostra[13]. Quarles van Ufford is sinds 2020 bestuurslid van het Fonds Nederlandse Adel en de Nederlandse Adelsvereniging. Het cultuurfonds van deze vereniging richt zich op het toegankelijk maken van adellijk erfgoed.

Scriptfout: de module "Authority control" bestaat niet.


Dit artikel "Robert Quarles van Ufford" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Robert Quarles van Ufford.Read or create/edit this page in another language[bewerken]