You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Ruth Segers

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Ruth Segers (Berchem, 9 september 1969) is postdoctoraal onderzoeker in de onderzoeksgroep Planning en Ontwikkeling aan het departement Architectuur van de KU Leuven. In haar onderzoek focust Segers op het verband tussen de inrichting van publieke ruimtes, en het ontstaan van betekenisvolle sociale interacties. Als inwoonster van Heist-op-den-Berg zet zij zich ook in voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente [1].

Levensloop[bewerken]

In de jaren 1990 behaalde Segers een bachelor Publieke Relaties aan de Erasmushogeschool in Brussel en een master Politieke Wetenschappen aan de KU Leuven. In 2009 verwierf zij ook het bijhorende aggregaat van deze masteropleiding. Enkele jaren daarvoor, in 2006, volgde zij de opleiding Intercultureel Management aan de Thomas More hogeschool te Mechelen. In 2018 tenslotte behaalde zij een doctoraat Ingenieurswetenschappen (Architectuur) [2].

Verwezenlijkingen[bewerken]

Tijdens haar doctoraatsstudie begeleidde Segers het participatief kunstproject Welcome (W)all - MURO. Het uitgangspunt hiervan was om, via de creatie van kunst, kwetsbare groepen in de samenleving te versterken en te verbinden. Plaats van het gebeuren was de sociaal-economisch achtergestelde wijk Cruz Vermelha, in Lumiar (Lissabon), waar diverse bevolkingsgroepen op soms gespannen voet samenleven [3]. Specifiek werkte Segers met jongeren die samen een muurschildering creëerden, waarop zij hun noden (gerelateerd aan de omgeving), gehechtheden en persoonlijke capaciteiten konden tonen. Dit in samenwerking met de lokale overheid en andere actoren, zoals jongerenorganisatie Centro Social da Musgueira, basisschool Escola Básica do Alto do Lumiar en de Universidade de Lisboa [4].

In navolging van haar doctoraatsonderzoek startte Segers het initiatief Mount Murals op. Ook dit project is erop gericht om inwoners van een bepaalde wijk zich via kunst (terug) thuis te laten voelen in hun leefomgeving. Concreet wordt een groep mensen samengebracht voor deelname aan een artistiek proces, dat zich afspeelt in een buurt, plaats of gebouw die lokaal belang heeft voor de groep. Dit gebeurt via workshops en onder begeleiding van een professioneel kunstenaar [5]. Mount Murals krijgt steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) [6].

Het pilootproject van Mount Murals vond plaats in het kerkdorp Heist-Goor (Heist-op-den-Berg) en liep van december 2019 tot november 2020. De keuze voor dit kerkdorp kwam onder meer tot stand doordat, volgens Heists schepen Katleen Vantyghem, de inwoners zich van elkaar vervreemd voelden [7]. De groep deelnemers bestond uit 27 kinderen en 43 volwassenen, die o.a. de lokale schoolomgeving onder handen namen [8].

In 2021 startte er een nieuw project in Leuven. De deelnemers zijn dit keer studenten van de KUL met een functiebeperking, die aan de slag gaan met de publieke doorgang die onder hun studentenhuis, het Romerohuis, loopt [9].

Varia[bewerken]

Naast eigen projecten zet Segers zich ook in voor de ruimtelijke ordening van Heist-op-den-Berg. In oktober 2019 werd zij lid van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de gemeente, die uit zeventien leden bestaat. Dit type commissie adviseert gemeenten op het vlak van stedenbouw en ondersteunt de totstandkoming van hun ruimtelijke structuur- en uitwerkingsplannen. De leden worden benoemd voor een periode van zes jaar [10].

Ook in haar vrije tijd houdt Segers zich - in lijn met haar werk - bezig met (schilder)kunst. Een van haar schilderijen werd daarbij opgenomen in zowel de tentoonstelling ‘Werken in de schaduw: een keuze van Sam Dillemans’ van kunstschilder Sam Dillemans, als in de gelijknamige publicatie [11].Dit artikel "Ruth Segers" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Ruth Segers.Read or create/edit this page in another language[bewerken]