You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

S.F.V. Cedo Nulli

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Cedo Nulli
Cedo Nulli
Type Faculteitsvereniging
Plaats Vlag Rotterdam Rotterdam
Instelling Erasmus Universiteit
Studierichting Psychologie, Bestuurskunde, Pedagogische Wetenschappen, Sociologie en Management of International and Social Challenges (MISOC)
Oprichting 24 april 1985
Aansluiting LOB, LOS, SSPN en Landelijk Overlegorgaan Onderwijskunde en Pedagogiek (LOOP)
Ledental ±2.000
Website www.cedonulli.nl

Sociale Faculteits Vereniging Cedo Nulli is de faculteitsvereniging van de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Cedo Nulli vertegenwoordigt alle studenten in de richtingen Psychologie, Bestuurskunde, Pedagogische Wetenschappen, Sociologie en Management of International Social Challenges (MISOC).

Geschiedenis[bewerken]

Cedo Nulli is ontstaan door een fusie tussen RSFV (sociologievereniging, opgericht 8 mei 1963) en Parlementir (politicologievereniging, opgericht 29 augustus 1979) op 24 april 1985. De naam Cedo Nulli is de lijfspreuk van de grootste humanist uit zijn tijd en bovendien geboren Rotterdammer: Desiderius Erasmus. Het betekent: ik wijk voor niets of niemand. Doordat de Erasmus Universiteit overgaat van politicologie op bestuurskunde, verandert hiermee ook de ledensamenstelling. In 2000 startte de opleiding psychologie aan de sociale faculteit, waarmee ook psychologen worden verwelkomd als lid. Sinds september 2011 valt ook de studie Pedagogische Wetenschappen onder deze faculteitsvereniging. In 2018 zijn er 2000 studenten lid en is het een bloeiende vereniging. Tevens is Cedo Nulli lid van het Landelijk Overlegorgaan Bestuurskundeverenigingen, Landelijk Overlegorgaan Sociologie, Landelijk Overleg Onderwijskunde en Pedagogiek en Stichting Studieverenigingen Psychologie Nederland.[1]

In de loop der jaren heeft Cedo Nulli verschillende disputen gehad. Ars Administrandi (Politicologie) en Sociologisch Dispuut hielden het in de jaren negentig enige tijd vol. Money Management en Prodesse Conamur verdwenen echter snel. Sociologisch Dispuut veranderde in Cycloop en Ars Administrandi kreeg een opvolger in Dionysus. In 2001 ontstond het Psychologie dispuut Solon. Solon veranderde naar Odyssee en Equilibrium om later omgezet te worden naar een commissie binnen de vereniging.

Activiteiten[bewerken]

Cedo Nulli organiseert jaarlijks verschillende activiteiten, onder meer de Social Sciences Career Week, een studiereis, een eerstejaarsweekend en meerdere symposia. Tevens organiseert Cedo Nulli studiegroepen voor eerstejaarsstudenten, ter voorbereiding van hun tentamens. Ook werd in het jaar van het 27e bestuur in 2012 voor het eerst een skireis georganiseerd. Op 9 november 2007 is het eerste lustrum van psychologie gevierd met een congres. Onder aanvoering van het 29e bestuur werd in 2013-2014 het 7e lustrum van de vereniging groots gevierd.

Daarnaast wordt er ieder jaar deelgenomen aan het National Model United Nations (NMUN) in New York. Dit is een nabootsing van de Verenigde Naties door studenten uit heel de wereld. In 2011 won de vereniging de Outstanding Delegation Award, de hoogst haalbare award gedurende deze conferentie. Dit was de eerste award voor een Nederlandse delegatie, alsmede een delegatie van de Erasmus Universiteit. In het daaropvolgende jaren won de delegatie onder andere ook de Outstanding Position Paper en de Best Delegate Award.

Credo Magazine[bewerken]

Sinds januari 2010 wordt Credo Magazine uitgegeven. In het verleden heeft de studievereniging al een magazine uitgebracht, te weten TRIO. Hierop werd uiteindelijk verder geborduurd, en sinds januari 2010 wordt het Credo Magazine drie keer per jaar uitgegeven. In dit blad wordt aandacht geschonken aan de studenten, docenten en externe partijen. In de editie van september 2011 werden onder andere Joost Eerdmans en Jan Peter Balkenende geïnterviewd door de redactie van Credo Magazine. Sinds 2016 is Credo Magazine een digitaal platform geworden.


Dit artikel "S.F.V. Cedo Nulli" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:S.F.V. Cedo Nulli.Read or create/edit this page in another language[bewerken]