You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

SK Kortrijk

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Clubschild van het SK Kortrijk

SK Kortrijk of Seniorenkonvent Kortrijk is de overkoepelende organisatie van de studentenclubs in Kortrijk.

Doel en organisatie[bewerken]

Het SK Kortrijk is niet verbonden aan een universiteit, hogeschool of eender welk ander instituut en laat alle clubs toe die aan hun voorwaarden voldoen. De organisatie werd een eerste maal opgericht in 1999 door Stijn Van Houdenhove. Na enkele jaren verdween het Kortrijkse seniorenkonvent en werd het heropgericht in 2007 [1] door Pedro Colasse en Clement Castelli.

Het SK heeft als doel de link te zijn tussen de Kortrijkse studentenclubs. Dit uit zich ook in hun leuze: 'Dé link tussen de beste clubs van Kortrijk'. Het orgaan zorgt voor de ondersteuning en bevordering van de contacten tussen de leden-clubs, externe clubs en organisaties en de stad. Verder zorgen ze voor de coördinatie van studentenactiviteiten in de stad en komen ze tussen bij eventuele geschillen tussen clubs. Doorheen het jaar werkt het SK ook mee aan het Student Welcome Concert [2] in Kortrijk, dit in samenwerking met Stad Kortrijk[3][4]. Ook organiseren ze klassieke activiteiten zoals een jaarlijkse kroegentocht[5] en massacantus. Doorheen de jaren kan het aanbod van activiteiten echter variëren afhankelijk van de actieve Senior Seniorum en zijn presidium of werkgroep.

Het SK wordt voorgezeten door een Senior Seniorum (SS), een persoon met al enige ervaring binnen het Kortrijke studentenleven, en heeft een presidium of werkgroep ter beschikking bestaande uit praesidiumleden van de aangesloten clubs. De actieve Senior Seniorum is ook voorzitter van het seniorenconclaaf, voorheen de Raad der Senioren (RdS). Dit is een maandelijkse vergadering van alle actieve praesides van de leden-clubs.

De kleuren van het SK zijn rood-wit en het schild beeldt de broeltorens af met een schuimkraag als dak, de traditionele Kortrijkse gulden sporen, verwijzend naar de guldensporenslag en het Kortrijkse wapen.

Geschiedenis[bewerken]

Het SK Kortrijk werd opgericht in 1999 door Stijn Van Houdenhove die tevens de eerste Senior Seniorum (SS) werd. De organisatie werd opgericht om de link te vormen tussen de Kortrijkse studentenverenigingen die tot dan zonder de coördinatie van een hoger orgaan functioneerden. De samenwerking met de stad Kortrijk werd in deze periode ook opgestart. Na enkele jaren verdween de organisatie doordat er geen nieuwe besturen gevormd konden worden. In 2007 besloten Pedro Colasse en Clement Castelli om het SK Kortrijk opnieuw op te richten. Jelle Lipkens werd de eerste Senior Seniorum na de heroprichting aangezien hij nog studeerde en dit een vereiste was voor de stad als ze een samenwerking wilden aangaan.

Doorheen de jaren organiseerde het SK Kortrijk diverse traditionele studentenactiviteiten zoals een kroegentocht, massacantus en club van't stad. Deze evenementen staan open voor alle leden-clubs en soms ook externe verenigingen waardoor vele studenten hierop afkomen. In 2019 waren 400 studenten aanwezig op de jaarlijkse massacantus om te vieren dat het toen nieuwe Vlaamse doopcharter door het SK Kortrijk en de andere Kortrijkse studentenverenigingen werd ondertekend[6].

In 2012 kreeg West-Vlaanderen een eigen studentencodex, een boek met liederen en wetten die ook door het SK Kortrijk gebruikt worden. Deze codex kwam ter vervanging van de Leuvense codex die tot dan in Kortrijk werd gebruikt. In 2016 kwam er een tweede druk van dit boek met enkele aanpassingen voor de West-Vlaamse studenten in samenspraak met het SK Kortrijk. Deze aanpassingen waren o.a. meer lokale liederen en een vernieuwde lijst van bestaande clubs in West-Vlaanderen.

In 2015 werd de Raad der Senioren (RdS) opgericht, een maandelijkse vergadering van alle actieve praesides van de leden-clubs. Deze vergadering wordt nu het Seniorenconclaaf genoemd na een naamsverandering in 2017. De Senior Seniorum van het SK Kortrijk is hier de voorzitter van.

In 2017 stapte het SK Kortrijk mee in het SPEK (Student Platform Entrepreneurship Kortrijk) project samen met stad Kortrijk, de Kortrijkse universiteiten en hogescholen en verschillende andere organisaties[7]. Dit project die valt onder de Europese EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) -projecten werd gestart om Kortrijkse ondernemende studenten te steunen[8].

Zoals eerder aangehaald tekende het SK Kortrijk in 2019 ook het Vlaamse doopcharter[9][10]. Hiermee kwamen ze in de lijst terecht van hogeronderwijsinstellingen en studentenorganisaties die de vooropgestelde regels van de Vlaamse overheid inzake studentendopen volgen[11]. Dit charter werd voor het eerst voorgesteld in Gent door Hilde Crevits[12]

Aangesloten clubs[bewerken]

  • Centaura[13]
  • EcLipticA
  • Mercurius
  • Den Ipsoc
  • Kulak
  • M/V Kanon
  • Kerberus
  • Riva Rocci
  • Den Barsol

Voormalig aangesloten:


Dit artikel "SK Kortrijk" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:SK Kortrijk.Read or create/edit this page in another language[bewerken]