STEM-platform Vlaanderen

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken


Het STEM-platform Vlaanderen is in 2012 opgericht door de Vlaamse overheid. Het geld als hét adviesorgaan over het STEM-actieplan en alle STEM-materies in het Vlaamse secundair onderwijs.

Oprichting[bewerken]

Het STEM-platform is in 2012 opgericht als orgaan beheerd door het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid, met volgende opdrachten: doelen bepalen en omzetten in targets; uitbouwen van partnerschappen; continuïteit en structurele verankering garanderen; effecten op de lange termijn opvolgen.

Het STEM-platform bestaat uit een brede groep van stakeholders. Zij werken gezamenlijk het actieplan verder uit en concretiseren de erin vermelde acties. Het platform adviseert ook de overheid over mogelijke bijsturingen en uitbreiding van het actieplan. De overheid behoudt de eindverantwoordelijkheid voor de keuze van acties en maatregelen en de inzet van de middelen. Om dit te garanderen wordt een ‘STEM-platform stuurgroep’ opgericht.

Het platform wordt uitgebouwd als een lichte en autonome structuur met voldoende draagvlak.

De samenstelling en de beheersstructuur van het STEM-platform wordt ter validering aan de Vlaamse regering voorgelegd.

Het platform zorgt voor een geïntegreerde uitvoering van het actieplan en vermijdt dat - zoals tot dusver het geval is - heel wat acties zonder enige samenhang of afstemming worden opgezet. Daartoe zal het platform acties en een strategie ontwikkelen.[1][2]

STEM-platform 2.0[bewerken]

Er is de voorbije jaren veel gebeurd, mede dankzij de bijdrage van veel verschillende mensen, bedrijven en organisaties. Een kleine greep uit deze realisaties: boost van de STEM-academies, Naambekendheid van STEM, STEM in de eindtermen, STEM in de beleidsnotas een STEM-regiseur in VLAIO, ….Dit neemt niet weg dat de rol van het STEM-platform als katalysator essentieel is geweest. De rol van het STEM-platform is verre van uitgespeeld.

Maatschappelijk is er nog een lange weg te gaan om STEM nog meer in te burgeren en de nood aan technisch onderlegde werkkrachten is groter dan ooit. Dit gebrek weegt op onze economische groei en internationale positie.

Om ideeën en projecten te koppelen is er nood aan een onafhankelijke groep deskundigen waarvan elk lid vanuit zijn maatschappelijke positie een uitgebreid en diverse netwerk bezit.

Het STEM-platform is een kritische vriend van de Vlaamse overheid die een vinger aan de pols houdt in het veld en veel verder kan kijken in tijd en over schotten en grenzen heen. Het is een bondgenoot om Vlaanderen als economische regio te doen groeien.

Het is een unicum en best practice dat zo een groep experten en vooraanstaande persoonlijkheden zich belangeloos inzet en advies verleent aan de overheid vanuit een maatschappelijk geëngageerdheid.

Conclusie: het STEM-Platform is een onafhankelijke groep van individuen, die een vinger aan de pols houdt en de ambassadeur van STEM is. Het is ook dé plaats waar STEM-items die niet onmiddellijk in een vakje te plaatsen zijn, kunnen worden neergelegd. De STEM-platformleden hebben een gemeenschappelijke passie om STEM op de kaart te zetten en te houden omwille van het maatschappelijk belang.

Het STEM-platform is dynamisch en waakt erover om zichzelf te vernieuwen en geregeld nieuwe leden aan te trekken en leden die hun engagement niet meer kunnen opnemen te vervangen.

LEDEN STEM-platform[bewerken]

Anno 2021 bestaat het STEM-platform uit de volgende leden:[3]

Françoise Chombar (voorzitter) Gedelegeerd bestuurder Melexis
Guy Tegenbos (ondervoorzitter) Senior journalist en columnist De Standaard
Ir. Leen Dezillie Directeur Vervolmakingscentrum voor Lassers (VCL)
Dirk Fransaer Gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Instelling Technologisch Onderzoek (VITO)
Ing. Paul Bertels Business development manager Arkite NV, management consultant - business development Grant Thornton, performance consultant Norsu bvba
Wim Dehaene Professor, gewoon hoogleraar, KULeuven
Fons Leroy Spreker - Arbeidsmarktdeskundige Ex CEO VDAB
Martine Tempels Senior Vice-President Telenet Mechelen
Rita Dunon Onderwijsadviseur
Ismaël Ben-Al-Lal Projectmanager iLumen
Frank Beckx Directeur Kennis- en Lobbycentrum bij Voka-Vlaams netwerk van ondernemingen
Sabine Poleyn Coördinator techniekacademies West-Vlaanderen - wetenschapscommunicatie Vives Hogeschool
Mieke Vermeiren Bestuurslid at VermeiMi
Wim Vancauwenberghe Directeur BEMAS - Belgian Maintenance Association
Martine Taeymans Directeur Marketing en Communicatie Voka
Jeroen De Rijcker Directeur Janssen Campus Office
Dr. Hetty Helsmoortel Postdoctoraal UGent, wetenschapscommunicator
ONDERSTEUNER
Michael Verbeeck Stafmedewerker STEM


Dit artikel "STEM-platform Vlaanderen" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:STEM-platform Vlaanderen.

  1. (nl) STEM-platform en -stuurgroep. onderwijs.vlaanderen.be. Geraadpleegd op 2021-03-25.
  2. (nl) STEM af op de toekomst. onderwijs.vlaanderen.be. Geraadpleegd op 2021-03-25.
  3. STEM-platform en -stuurgroep. Geraadpleegd op 27 maart 2021.