You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Sander Mager

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Sander Erwin Mager (Hilversum, 23 augustus 1973) is een Nederlands politicus namens GroenLinks en Water Natuurlijk. Sinds juni 2019 is hij Dagelijks Bestuurder van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en sinds oktober 2019 is hij bestuurslid van de Unie van Waterschappen.

Loopbaan[bewerken]

Mager studeerde biologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en deed tevens de leergang Transitiemanagement aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en MBA-module Food & Finance aan de Nyenrode Business University.

Hij startte zijn loopbaan als rijkstrainee bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en het Ministerie van Buitenlandse Zaken waar hij zich o.a. bezighield met de programmering van het nationaal en internationale landbouwkundig onderzoek. Na zijn traineeship werd hij (senior) beleidsmedewerker bij het Bureau Strategische Beleidsvorming van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Van 2005-2011 was bij Programmamanager en directeur Kennisprogramma van TransForum, het Nederlandse innovatieprogramma voor duurzame landbouw. Van 2011-2016 was hij als zelfstandig consultant betrokken bij het opzetten van verschillende internationale projecten op het snijvlak van duurzame ontwikkeling, innovatie en agrarisch ondernemerschap, met in het bijzonder projecten over metropolitane landbouw in en rond o.a. Detroit (US), Johannesburg (ZA), Nairobi (KE), Singapore (SG), Sao Paulo (BR) en Hyderabad (IN). In 2016 werd Mager directeur van AgriProFocus, de Nederlandse netwerkorganisatie voor boerenondernemerschap in ontwikkelingslanden. In die hoedanigheid was hij ook voorzitter van het PostHarvest Network. In 2018 was hij tevens als kwartiermaker betrokken bij de oprichting van het Netherlands Food Partnership, tot hij in juni 2019 benoemd werd als waterschapsbestuurder.

Politieke loopbaan[bewerken]

Mager startte zijn politieke loopbaan in Amstelveen, waar hij van 2002 tot en met 2014 raadslid namens GroenLinks was. Na zijn beëdiging in de raad werd hij direct fractievoorzitter, wat hij bleef tot en met 2013. Tevens was hij van 2006-2014 ondervoorzitter van de Gemeenteraad. In 2014 stapte hij over naar het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht waar hij in het Algemeen Bestuur fractievoorzitter werd van Water Natuurlijk (de waterschapspartij die gesteund wordt door GroenLinks en [[[D66]]). In 2019 was hij lijsttrekker namens Water Natuurlijk en werd wederom verkozen in het Algemeen Bestuur.

Waterschapsbestuurder Amstel Gooi en Vecht[bewerken]

Bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is Mager sinds juni 2019 actief als Dagelijks Bestuurder namens Water Natuurlijk. Hij is als bestuurder verantwoordelijk voor o.a. de portefeuilles waterkwaliteit, energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit en internationaal.

Bestuurslid Unie van Waterschappen[bewerken]

In oktober 2019 werd Mager voorgedragen en benoemd als bestuurslid van de Unie van Waterschappen. Binnen het Uniebestuur is hij de enige bestuurder die rechtstreeks verkozen is, aangezien de andere uniebestuurders dijkgraven of vertegenwoordiger van een geborgde zetel zijn. Als Uniebestuurder is hij verantwoordelijk voor de portefeuilles Waterkwaliteit, Waterketen en emissies, Duurzaamheid (m.n. grondstoffen en circulaire economie) en Vergunningverlening en handhaving. Hij is o.a. voorzitter van de Uniecommissie Waterketen en Emissies en voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Open Teelten en Veehouderij (BOOT) dat zich met name richt op agrarisch waterbeheer.

Nevenactiviteiten[bewerken]

Mager is initiatiefnemer van het jazzfestival Jazz in het Dorp en voorzitter van de gelijknamige stichting. Mager was lang actief binnen Scouting Nederland en onder ander betrokken bij de organisatie van meerdere jamborees.

Links[bewerken]Dit artikel "Sander Mager" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Sander Mager.Read or create/edit this page in another language[bewerken]