You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Scholengemeenschap Erasmus

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

De Scholengemeenschap Erasmus is een scholengemeenschap van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor secundair onderwijs in de gemeenten Kontich en Hove (provincie Antwerpen).


Inhoud:

1 Samenstelling

2 Organisatie

3 Geschiedenis

4 Studie-aanbod


Samenstelling[bewerken | brontekst bewerken]

De scholengemeenschap Erasmus bestaat uit:

  1. Regina-Pacisinstituut, ASO, vzw Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar.
  2. Sint-Jozefinsituut, eerste graad, vzw Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar.
  3. Sint-Jozefinstiuut, zesjarige school, vzw Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar.
  4. Sint-Rita Campus College eerste graad, vzw Sint-Ritacollege (Augustijnen).
  5. Sint-Rita Campus College zesjarige school, vzw Sint-Ritacollege (Augustijnen).


Organisatie[bewerken | brontekst bewerken]

De scholengemeenschap wordt financieel gestimuleerd door het Departement Onderwijs: de scholengemeenschap krijgt immers van de Overheid middelen, bv. middelen voor de ambten ondersteunend personeel, voor de coördinatie, voor ICT. Zoals het decreet bepaalt maakt de scholengemeenschap afspraken over de ordening van het rationeel onderwijsaanbod, over de objectieve leerlingenoriëntering en -begeleiding in samenwerking met één CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding), over de criteria voor de aanwerving, functionering en evaluatie van de personeelsleden, over de criteria en de aanwending van de aanvullende pakketten wekelijkse uren-leraar die aan de scholengemeenschap worden toegekend, en over de aanwending van de globale puntenenveloppe die aan de scholengemeenschap worden toegekend, voor de coördinatie van de scholengemeenschap, voor directie-ambten en ambten ondersteunend personeel.

Elk schoolbestuur moet voor belangrijke beslissingen de instemming bekomen van de scholengemeenschap, bv. voor de oprichting van nieuwe studierichtingen.

De scholengemeenschap wordt geleid door een coördinerend directeur (CODI) . Verschillende organen op het niveau van de school worden ook ingericht op het niveau van de scholengemeenschap. Zo bestaat er een raad van directeurs (RvD), een vergadering van de inrichtende machten (CASS) en een onderhandelingscomité (OCSG) waarin het de schoolbesturen en de vakbondsafgevaardigden zetelen. Ook voor leerkrachten is het bestaan van de scholengemeenschap van belang. Bij dalend leerlingenaantal en bijgaand jobverlies, wordt de reaffectatie van de leerkrachten eerst bekeken op het niveau van de scholengemeenschap. Het kan dus dat daardoor een leerkracht naar een andere school uit de scholengemeenschap wordt overgedragen.

Tot nog toe is de impact van de scholengemeenschap op de ouders en leerlingen vrij beperkt. De inschrijving van een leerling betreft een inschrijving in de school. Een leerling kan niet zo maar naar een andere school overgedragen worden. De school kan natuurlijk wel een overstap aanbevelen.


Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

In het najaar van 1998 werd bij de Overheid door het Sint-Ritacollege, het Sint-Jozefinstituut, het Vrij Technisch Instituut en het Regina-Pacisinstituut een aanvraag ingediend tot vorming van een scholengemeenschap Kontich-Hove met ingang van 1 september 1999, voor een periode van zes jaar. Het beheer van deze scholengemeenschap werd toevertrouwd aan een CAIM (Comité Afgevaardigden Inrichtende Machten), bestaande uit twee afgevaardigden per inrichtende macht (dus twee afgevaardigden van de vzw Sint-Ritacollege, twee van de vzw Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke scholen en twee van de vzw Opvoeding en Cultuur in het bisdom Antwerpen). Dit CAIM werkte nauw samen met het CIH (College van Inrichtingshoofden), bestaande uit de vier directeurs.

Luc Van Overloop, de afgevaardigd bestuurder van de vzw Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke scholen werd voorzitter van de scholengemeenschap, Jan Duden, de directeur van het Sint-Ritacollege, coördinerend directeur. De maatschappelijke zetel werd Pierstraat 3, 2550 Kontich. Het administratieve werk werd uitgevoerd door Armand Akkermans, die hiervoor een opdracht kreeg van de scholengemeenschap.

Sedert 2005 werd het contract telkens voor drie of zes jaar verlengd. Erwin van Wassenhove, die Luc Van Overloop opvolgde als afgevaardigd bestuurder van de vzw Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke scholen, werd vanaf 2011 coördinerend directeur, terwijl Jan Duden nadien voorzitter werd van de scholengemeenschap. Het Vrij Technisch Instituut van Kontich maakt sinds 2020 niet langer deel uit van de scholengemeenschap. In 2021 kreeg de scholengemeenschap de naam ‘Scholengemeenschap Erasmus’. De scholengemeenschap telt bijna 4000 leerlingen en meer dan 500 personeelsleden.


Studie-aanbod[bewerken | brontekst bewerken]

Regina Pacisinstituut: economie-moderne talen, economie-wiskunde, humane wetenschappen, Latijn-moderne talen, Latijn-wetenschappen, Latijn-wiskunde, moderne talen-wetenschappen, wetenschappen-wiskunde.

Sint-Jozefinstituut: economie-moderne talen, economie-wiskunde, humane wetenschappen, wetenschappen-wiskunde, accountancy & IT, IT & netwerken, office management & communicatie, ondernemen & marketing, sociale en technische wetenschappen, creatie en mode, office & retail, business support, mode & verkoop, modespecialisatie & trend-studie.

Sint-Ritacollege: economie-moderne talen, economie-wiskunde, Grieks-Latijn, Grieks-wiskunde, humane wetenschappen, Latijn-moderne talen, Latijn-wetenschappen, Latijn-wiskunde, moderne talen-wetenschappen, moderne talen-wiskunde, wetenschappen-wiskunde.


Bronnen, noten en/of referenties[bewerken | brontekst bewerken]

  • Fiche Sint-Ritacollege; Onderwijs Vlaanderen
  • Fiche Sint-Ritacollege; Odis, databank intermediaire structuren
  • Fiche SGSKO Erasmus Kontich-Hove; VSKODit artikel "Scholengemeenschap Erasmus" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Scholengemeenschap Erasmus.Read or create/edit this page in another language[bewerken]