Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Sjabloon:Infobox horeca

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
Infobox horeca
Recreatiegelegenheid
De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer het sjabloon wordt geplaatst.

Doel

Dit "Infobox horeca"-sjabloon en de alias-sjablonen "Infobox uitgaansgelegenheid"[1] en "Infobox recreatie"[1] voorzien in een infobox die zeer breed en algemeen kan worden gebruikt voor alle denkbare typen van:

 • horeca-gelegenheden, m.u.v. (conventionele) restaurants[2]
 • uitgaansgelegenheden
 • Sommige recreatiegelegenheden, -locaties of -voorzieningen

Hoewel het sjabloon voor deze infobox dus aangeduid is met "horeca" is het dus breder dan alleen daarvoor bruikbaar (voor zover men uitgaansgelegenheden niet de facto tot horeca zou rekenen, is bij dezen aangeduid dat dit sjabloon dus ook voor dergelijke locaties, alsook voor recreatie-gelegenheden bruikbaar is). Vandaar ook dat thans Sjabloon:Infobox uitgaansgelegenheid en Sjabloon:Infobox recreatie in gebruik/aanroep synoniem zijn met (ofwel effectief een alias zijn van) dit Sjabloon:Infobox horeca (totdat ze om functionele redenen gedifferentieerd worden in de toekomst).


Gebruik

Neem het lege infobox-sjabloon hieronder aan de linkerkant over en vul zo veel mogelijk velden in (echter weloverwogen beperkt tot de velden) die echt van toepassing zijn voor de te beschrijven horeca-/uitgaansgelegenheid in de infobox. Ontbrekende velden worden niet getoond in de uiteindelijke infobox, evenals (de meeste) velden die niet zijn ingevuld/leeg zijn gelaten.[3]
Hieronder aan de rechterzijde zie je een voorbeeld waarin alle/zoveel mogelijk parameters zijn ingevuld. of een opsomming is gegeven van verschillende voorbeelden. N.B.: Kies zorgvuldig welke velden je invult (en/of mee kopieert uit het sjabloon). Het streven is niet om zoveel mogelijk velden in te vullen, maar om alleen de van toepassing zijnde velden te gebruiken/in te vullen; de kans dat álle infobox-velden bruikbaar zijn bij een te omschrijven of te kenmerken object is nagenoeg nihil. Kies dus zorgvuldig welke velden van toepassing (kunnen) zijn of gebruikt kunnen worden bij de horeca-, uitgaans- of recreatiegelegenheid in kwestie.

Onder het lege template en de voorbeeld-infobox, staat een uitgebreide beschrijving van alle mogelijke velden en hoe ze dienen te worden ingevuld, en/of hoe ze kunnen worden ingevuld of worden gebruikt. [4]


Naam
Horecavorm of type gelegenheid
Locatie Plaats, Land
Adres Straatnaam + huisnummer
Postcode Postcode
Keten Bedrijfsketen
Opening Openingsdatum onder huidige naam
Muziekstijl Muziekstijl(en)
Keuken Type keuken of (classificatie van) het assortiment aan eten en drinken
Thema Thema van de gelegenheid of inrichting
Doelgroep Doelgroep(en) waarop de gelegenheid zich (vooral) richt
Verdiepingen Aantal verdiepingen in het complex
Aantal zalen Aantal zalen in het complex
Dansvloeren Totaal aantal beschikbare dansvloeren
Aantal barren Totaal aantal drankuitgiftepunten; veld 'verkooppunten' is een alternatief
Verkooppunten Alternatief voor 'barrenaantal' t.b.v. verkooplocaties van allerhande consumpties
Faciliteiten Beschikbare faciliteiten
Openingstijden Openingsdagen en -tijden
Capaciteit Maximaal aantal gasten/bezoekers dat in de gelegenheid aanwezig kan of mag zijn
Sluiting Sluitingsdatum indien de gelegenheid definitief gesloten is
Personen
Eigenaar Huidige eigenaar van de gelegenheid
Gastpersoon Naam gastvrouw, -heer of ‑persoon
Sleutelpersonen Noemenswaardige personen die betrokken zijn bij de gelegenheid
Contactinformatie
Website(s) https://nl.wikipeda.nl
Website2
https://wikidata.org
...
Portaal:  Mens & maatschappij
Muziek
{{Infobox horeca
| naam        = 
| horecavorm     =
| custom_bgkleur   = 
| afbeelding     = 
| onderschrift    = 
| locatie       = 
| adres        = 
| postcode      = 
| architect      = 
| keten        = 
| opening       = 
| muziekstijl     = 
| keuken       =
| thema        = 
| doelgroep      =
| verdiepingen    = 
| zalen        =
| dansvloeren     = 
| barrenaantal    = 
| verkooppunten    =
| faciliteiten    =
| openingstijden   = 
| capaciteit     = 
| sluiting      = 
| eigenaar      = 
| gastpersoon     = 
| geslachtgastpersoon = m
| sleutelpersonen   =
| mapname       = 
| lat_deg       = 
| lat_min       = 
| lat_sec       = 
| lat_dir       = N
| lon_deg       = 
| lon_min       = 
| lon_sec       = 
| lon_dir       = E
| website       = 
| portaal       =
| portaal2      =
}}

Toelichting op het sjabloon

Dit sjabloon is (goeddeels) gebaseerd op het "Infobox restaurant" sjabloon, waarbij de velden die die heel specifiek alléén op restaurants van toepassing zijn, niet in dit sjabloon zijn opgenomen. Verder is van een aantal eigenschappen een variabel veld gemaakt en zijn er extra velden toegevoegd voor kenmerken die van toepassing kunnen zijn op horeca-, uitgaans-, en recreatiegelegenheden.

Door de extra velden zou deze infobox geschikt of bruikbaar moeten zijn voor elk horeca-, uitgaans- en recreatiegelegenheid; zo zijn er ook eetgelegenheden die geen restaurant zijn en waarvoor dit sjabloon mogelijk geschikter is.[5] Het betekent óók dat niet alle velden van toepassing zijn en dus ingevuld moeten worden: Vul alleen díe velden in die van toepassing en zinvol zijn voor het betreffende object.

Toelichting bij de velden in deze infobox

Om het sjabloon zo algemeen mogelijk te houden, staat bij veel van de velden niet "bedoeld voor" maar "bruikbaar voor" (omdat in de context van verschillende gelegenheden, sommige velden verschillend bruikbaar zijn).

 1. naam: (verplicht) De naam van de gelenheid of locatie die wordt beschreven; verschijnt geheel bovenaan in de infobox.
 2. horecasoort: (verplicht); hiermee wordt de soort van de gelegenheid benoemd zoals het bovenin de infobox, gelijk onder de naam. Het is in principe verplicht, maar als het wordt leeg gelaten, zal de infobox Recreatiegelegenheid vermelden).[5]
 3. custom-bgkleur: (optioneel) veld om licht-azure standaardkleur (#2CA05A) te overschrijven met/forceren naar een een eigen (gepaste of passendere) voor de sjabloonkopjes.[6][7]
 4. afbeelding: (optioneel) Naam van een afbeelding zoals deze letterlijk op Wikimedia Commons voorkomt (dus zonder de prefix "Bestand:" of "File:". Ook als de bestandsnaam spaties bevat, behoeven deze niet 'escaped' te worden of is het omsluiten van de bestandsnaam met (dubbele) quote-tekens niet nodig.
 5. onderschrift: (optioneel) tekst die bij de afbeelding geplaatst wordt. Als er geen bestandsnaam is ingevuld bij het 'afbeelding'-veld, dan heeft dit veld geen effect (d.w.z. het onderschrift wordt niet getoond zonder dat er een afbeelding-bestandsnaam is opgegeven.
 6. locatie: (aangeraden/gewenst) de plaatsnaam én bij voorkeur ook de naam van het land waar die plaats toe behoort/het betreffende object zich bevind[8]
 7. adres: (optioneel) straatnaam en eventueel huisnummer waar het object gevestigd is. Desgewenst verduidelijkt met een nadere locatie-aanduiding zoals een (recreatie)complex, of (recreatie)gebied.
 8. postcode: (optioneel) desgewenst de postcode van het pand waarin de gelegenheid is gevestigd (vrij postcodeformaat)
 9. architect: (optioneel) De architect van het gebouw waarin de gelegenheid is gevestigd, indien deze als noemenswaardig, bijzonder en/of encyclopedisch kan worden beschouwd.
 10. keten: (optioneel) de naam van de keten waar de gelegenheid toe behoort, indien van toepassing.
 11. opening: (optioneel/gewenst) de datum waarop de beschreven gelegenheid voor het eerst zijn deuren opende onder zijn huidige naam.
 12. muziekstijl: (optioneel) Vanzelfsprekend bedoeld voor dancings/danceclubs/disco's of andere gelegenheden waar muziek belangrijk of typerend is.
 13. keuken: (optioneel) bruikbaar om te duiden wanneer er sprake is vaneen keuken zoals in een restaurant (of horeca-voorziening met een specifieke, benoembare keuken zoals bij (conventionele) restaurants, of anders bruikbaar om aan te duiden welk assortiment van eten en drinken door de betreffende gelegenheid wordt aangeboden, indien van toepassing.[9]
 14. thema: (optioneel) Een heel algemeen veld, bruikbaar als er uitgesproken sprake is van een nadrukkelijk uitgedragen inrichting of thema (zoals een 'Ierse pub', een 'Nautische eetgelegenheid', of bijvoorbeeld 'LHBT' bij gaybars). Het kan ook gebruikt worden om het bovenstaande veld "keuken" te vervangen door dit veld, of dat veld nader te nuanceren.
 15. doelgroep: (optioneel) hier kan de doelgroep benoemd worden waar de gelegenheid zich nadrukkelijk op richt.[10]
 16. verdiepingen: (optioneel) Bruikbaar voor (horeca-)complexen of (enorme) danceclubs met meerdere verdiepingen of afdelingen.
 17. zalen: (optioneel) bruikbaar wanneer de gelegenheid meerdere zalen biedt die benut kunnen worden.
 18. dansvloeren: (optioneel) bijvoorbeeld bruikbaar bij een danceclubs of groot uitgaanscomplex dat meerdere dansvloeren biedt.[11]
 19. barrenaantal: (optioneel) in principe bedoeld om het aantal dranken-verkoop- of uitgiftepunten, verdeeld over het gebouw, aan te geven. Wanneer er ook andere dingen verkocht of uitgegeven worden, overweeg dan het alternatieve veld "Verkooppunten".[12]
 20. verkooppunten: (optioneel) alternatief dat gebruikt kan worden wanneer (en de voorkeur verdient boven) "barrenaantal" als één of meer van de verkoop- of uitgiftepunten niet louter een dranken-verkoop- of uitgiftepunt in de gelegenheid is.[12]
 21. faciliteiten: flexibel veld om het faciliteitenaanbod te vermelden.[13]
 22. openingstijden: (optioneel) Indien bekend, kunnen hier desgewenst de dagen en tijden waarop deze gelegenheid geopend is voor bezoekers/publiek. [14]
 23. capaciteit: (optioneel) Het maximaal aantal bezoekers dat deze horeca-, uitgaans- of recreatiegelegenheid het hoofd kan bieden, of dat is toegestaan (op grond van vergunning, voorschriften en dergelijke)
 24. sluiting: (optioneel) de sluitingsdatum (of laatste datum waarop de betreffende horeca-, uitgaans- of recreatie-gelegenheid geopend was), wanneer deze daarna definitief gesloten of opgeheven is.
 25. eigenaar: (optioneel) Naam van de eigenaar (kan ook een bedrijf, keten of holding zijn).
 26. gastpersoon: (optioneel) de naam van de gastheer, -vrouw of (genderneutrale) -persoon.
 27. geslachtgastpersoon: (optioneel) dit veld accepteert niet alleen 'm' en 'v' maar ook 'p' (voor persoon) t.b.v. genderneutraliteit.
 28. sleutelpersonen: Dit veld biedt de mogelijkheid om extra personen/namen aan te geven die mogelijkerwijs bekend zijn of anderszins van belang en ook aan de horeca-installing verbonden zijn (of hun naam eraan verbonden hebben).
 29. mapname: de naam van de detailkaart of positiekaart[15]
 30. coördinatenvelden: Hier dient men – opdat op de gebruikte positiekaart de locatie met een indicator juist wordt aangewezen – zoals die ook gebruikt worden in het "Coor title dms"-sjabloon.
 31. website Hier kunnen één of meerdere websites vermeld worden die het waard zijn te benoemen bij de horeca-, uitgaans- of recreatie-gelegenheid in kwestie; plaats een <br /> (geforceerde line-break) tussen afzonderlijke websites. De veldnaam in het sjabloon wordt al getoond als Website(s) zodat het veld daardoor geschikt is om meerdere websites (of andere geldige URI-vormen) te vermelden.[16]
 32. portaal: (aangeraden/gewenst) hier kan een (primaire) portaalnaam worden opgegeven die het meest van toepassing is op het betreffende object. Omdat de 'horecavorm' een vrij veld is en dus een breed spectrum van horeca-, uitgaans- en recreatie-gelegenheden omvat, is het portaal niet al vooraf vastgelegd met deze infobox, maar is een vrij invulbaar veld (waarbij het uiteraard wel de bedoeling is een bestaand portaal in te vullen zodat er geen rode link verschijnt).[17]
 33. portaal2: (optioneel) biedt de mogelikjheid om een extra portaal op te geven wanneer dat gepast, wenselijk of van toepassing is.

Nogmaals: wees kritisch en spaarzaam in welke velden wel, en welke niet ingevuld (gebruikt) worden; afhankelijk van de "horecavorm" vallen er logischerwijs een aantal velden af (maar níet automatisch), en blijven er een aantal velden over die wel toepasselijk zijn om te gebruiken/in te vullen.

"Vervallen velden"

Zoals bij de toelichting al is vermeld, is dit sjabloon gebaseerd op het "Infobox restaurant"-sjabloon, waarbij een aantal velden zijn gewijzigd (van naam of naar "vrije invoer"), maar in het "Infobox-restaurant"-sjabloon zijn er ook velden die niet in dit algemenere sjabloon zijn opgenomen. Het gaat hierbij om velden voor culinaire/gastronomische eigenschappen die alleen of voornamelijk betrekking hebben op (reguliere/conventionele) restaurants.[18] maar ook de velden die betrekking hebben op de eventuele monumentale status van het pand waarin de gelegenheid gevestigd is, is/zijn niet in dit sjabloon opgenomen. Wanneer deze velden erg belangrijk zijn voor de in de infobox te kenmerken gelegenheid – dan is dus vrijwel zeker sprake van een horeca-gelegenheid dat een restaurant is – dan is het voornoemde, specifiekere sjabloon voor een restaurant-infobox[19] vrijwel zeker beter geschikt.

Gebruikte sjablonen

Dit Sjabloon "Infobox horeca" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische.
Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.