<addthis />

Sjabloon:Wikidata

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken


De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer het sjabloon wordt geplaatst.


Deze sjabloon heeft de verkorte naam {{Wd}} als alias.

Deze sjabloon is bedoeld om data van Wikidata op te halen met of zonder link naar het gekoppelde Wikipedia-artikel en met vele andere opties.

Gebruik

{{wikidata|commando1|optie1a|optie1b|optie1c|commando2|optie2a|optie2b|optie2c|optie0a|optie0b|optie0c|arg1|arg2|arg3}}

Commando's

De commando's (commando1, commando2, ...) bepalen welke soorten waardes worden geretourneerd. Eén aanroep kan alleen commando's van een enkele klasse bevatten.

Bewering-klasse

De bewering-klasse-commando's kunnen worden gecombineerd, wat betekent dat meerdere commando's van verschillende types uit deze klasse tegelijkertijd kunnen worden opgegeven.

Combineer meerdere commando's in één aanroep van deze sjabloon, in plaats van meerdere aanroepen van deze sjabloon te doen met elk één commando, om er zeker van te zijn dat alle geretourneerde stukken informatie bij elkaar horen.

Type Commando Retourneert Basisgebruik Beschrijving
I property eerste overeenkomst* {{wikidata|property|P1}} Retourneert de opgevraagde eigenschap (property) – of lijst van eigenschappen (properties) – van de huidige item-entiteit of van een opgegeven entiteit.
properties alle overeenkomsten {{wikidata|properties|P1}}
II qualifier eerste overeenkomst* {{wikidata|qualifier|P1|P2}} Retourneert de opgevraagde kwalificatie (qualifier) – of lijst van kwalificaties (qualifiers) – van de opgegeven eigenschap (property) van de huidige item-entiteit of van een opgegeven entiteit.

In tegenstelling tot de andere bewering-klasse-commando's kan dit commando meerdere keren in één aanroep opgegeven worden om verschillende kwalificaties op te halen.

qualifiers alle overeenkomsten {{wikidata|qualifiers|P1|P2}}
III reference eerste overeenkomst* {{wikidata|reference|P1}} Retourneert een bron (reference) – of lijst van bronnen (references) – van de opgegeven eigenschap (property) van de huidige item-entiteit of van een opgegeven entiteit.**
references alle overeenkomsten {{wikidata|references|P1}}
* Retourneert slechts een enkele waarde in plaats van meerdere (als meerdere beweringen overeenkomen). De geretourneerde waarde is de eerste overeenkomst die gevonden is uit de beweringen met de beste rang.
** Alleen bronnen die geldig zijn volgens de Wikidata-richtlijnen voor bronnen worden geretourneerd (d.w.z. bronnen die ten minste de eigenschap Luafout in Module:Wikibase op regel 45: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (P248) of Luafout in Module:Wikibase op regel 45: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (P854) hebben).

Algemeen-klasse

De algemeen-klasse-commando's kunnen niet worden gecombineerd.

Type Commando Retourneert Basisgebruik Beschrijving
I label {{wikidata|label}} Retourneert de label (label) van de huidige item-entiteit of van de opgegeven entiteit indien aanwezig.
II title {{wikidata|title}} Retourneert de titel (title) van de pagina die gekoppeld is aan de huidige item-entiteit of aan de opgegeven entiteit indien zo'n pagina bestaat.
III alias eerste overeenkomst* {{wikidata|alias}} Retourneert een alias (alias) – of lijst van aliassen (aliases) – van de huidige item-entiteit of van de opgegeven entiteit indien aanwezig.
aliases alle overeenkomsten {{wikidata|aliases}}
IV badge eerste overeenkomst* {{wikidata|badge}} Retourneert een badge (badge) – of lijst van badges (badges) – van de huidige item-entiteit of van de opgegeven entiteit indien aanwezig.
badges alle overeenkomsten {{wikidata|badges}}
* Retourneert slechts een enkele waarde in plaats van meerdere (als meerdere waardes aanwezig zijn).

Opties

De volgende opties zijn beschikbaar, die kunnen worden gebruikt om het gedrag van deze sjabloon aan te passen. De opties dienen opgegeven te worden na het (eerste) commando en voor de andere argumenten. Voor het gemak zijn lege opties (d.w.z. ||) toegestaan, welke simpelweg zullen worden genegeerd.

Commando-opties

Deze opties (optie1*, optie2*, ...) zijn van toepassing op het commando dat ze direct voorgaat.

Optie Beschrijving
linked Voegt een link toe naar het Wikipedia-artikel dat gekoppeld is aan de eigenschap (property) of kwalificatie (qualifier) als het bestaat. Ook meeteenheden die al dan niet worden toegevoegd aan waardes krijgen hiermee een link.

Als deze parameter wordt weggelaten, dan wordt de kale eigenschaps- of kwalificatiewaarde geretourneerd.

short [DUUR] Retourneert de Luafout in Module:Wikibase op regel 45: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (P1813) van elke geretourneerde entiteit als die beschikbaar is. Als dat niet het geval is, dan volgt het standaardgedrag waarbij de label van de entiteit wordt geretourneerd.
raw Retourneert de ruwe waarde indien toepasselijk.

Als deze optie wordt gebruikt met item- of property-datatypes, dan zal dit het Q-nummer of P-nummer retourneren.

Voor hoeveelheid-datatypes zal deze optie alle meeteenheden afstrippen, tenzij ook de optie unit is opgegeven in welk geval de ruwe meeteenheid (het Q-nummer ervan) zal worden geretourneerd.

Als deze optie wordt gebruikt met tijd-datatypes, dan zal de geretourneerde datum in het formaat jjjj-mm-dd zijn (bijvoorbeeld 1731-02-11), of jjjj-mm, of jjjj afhankelijk van de datums precisie. Datums in de Juliaanse kalender die zijn opgeslagen met een precisie van dagen tot en met millennia zullen /Juliaans aan de uitvoer vastgeplakt hebben (bijvoorbeeld 1731-02-11/Juliaans, wat afgesplitst zou kunnen worden door middel van de {{#titleparts}} sjabloonfunctie).

Als het wordt gebruikt met geografische coördinaten-datatypes, dan vervangt het de verschillende symbolen met schuine strepen naar voren in de geretourneerde waarde (bijvoorbeeld 52/5/3/N/4/19/3/E, wat in delen gesplitst zou kunnen worden door middel van de {{#titleparts}} sjabloonfunctie).

multilanguage Retourneert waardes van het type enkeltalige tekst in welke beschikbare taal dan ook, niet alleen in de taal van de huidige wiki.
unit Retourneert alleen de meeteenheid van hoeveelheid-datatypes.

Configuratie-opties

Deze opties (optie0*) zijn algemene configuratie-opties en kunnen overal na het eerste commando worden opgegeven (maar voor de andere argumenten).

Optie Commando-klasse Beschrijving
Combinatie van: preferred bewering Stelt beperkingen aan de rang van de geselecteerde beweringen. De rangen zijn voorkeursrang (preferred), normale rang (normal) en afgekeurde rang (deprecated).

De eerste drie opties bepalen de rangen van de beweringen die zullen worden geselecteerd. Ze kunnen eventueel worden gevolgd door een + of een -, bijvoorbeeld normal+ or preferred-, waar de eerste beweringen selecteert met een normale rang of hoger en de tweede beweringen met een voorkeursrang of lager. Om beweringen van alle rangen te krijgen, gebruik preferred- of deprecated+.

Als de optie best daarnaast is opgegeven, dan zullen alleen de beweringen die de hoogste rang onder de geselecteerde beweringen hebben worden geretourneerd.

De standaard is normal+|best (dus standaard worden beweringen met een afgekeurde rang nooit geretourneerd).

Uitvoer is altijd gesorteerd van hoogste naar laagste rang (ongeacht of een van deze opties is opgegeven).

normal
deprecated
best
Combinatie van: future bewering Stelt beperkingen aan de geldigheid op basis van tijd van de geselecteerde beweringen: toekomstig (future), actueel (current) en voormalig (former). Gebruikt de bewerings kwalificaties (qualifiers) Luafout in Module:Wikibase op regel 45: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (P580) en Luafout in Module:Wikibase op regel 45: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (P582) om te bepalen of de bewering geldig is voor de geselecteerde tijdsperiode(s).

De standaard is future|current|former (dus standaard worden beweringen die voor welke tijdsperiode dan ook geldig zijn geretourneerd).

current
former
mdy bewering Retourneert datumwaardes in de volgorde maand-dag-jaar in plaats van dag-maand-jaar.
single bewering Retourneert slechts een enkele bewering in plaats van meerdere (als meerdere beweringen overeenkomen). Heeft geen effect als het commando property/properties is opgegeven, in welk geval deze optie overtollig zou zijn.
sourced bewering Retourneert alleen beweringen die minstens één geldige bron (reference) hebben.
Een van: edit bewering, algemeen Voegt een klikbaar icoon toe na de uitvoer dat door lezers kan worden gebruikt om de geretourneerde bewering op Wikidata te bewerken.

Als edit@end wordt gebruikt, dan zal het icoon aan het einde van de regel worden geplaatst voor nette uitlijning in infoboxen.

edit@end

Argumenten

De argumenten bepalen waar alle geretourneerde waardes vandaan worden gehaald.

Positionele argumenten

De volgende tabel geeft een overzicht van de beschikbare positionele argumenten (arg*) in hun vaste volgorde. Voor elk commando is de toepasselijke set van argumenten gemarkeerd. Als meerdere commando's opgegeven zijn, dan is de toepasselijke set de vereniging van de individuele sets. Bijvoorbeeld, als de commando's properties en qualifiers opgegeven zijn, dan moeten ook minstens allebei de argumenten property_id en qualifier_id opgegeven worden.

Meer dan één qualifier/qualifiers-commando kan worden opgegeven. De volgorde waarin deze commando's met hun opties zijn opgegeven komt overeen met de volgorde waarin de bijbehorende qualifier_id-argumenten zijn opgegeven.

(verplicht) (optioneel) (optioneel) (verplicht) (optioneel) (verplicht) (verplicht)
{{wikidata commando's opties entiteit_id property_id ruwe_waarde qualifier_id qualifier_id }}
label, title,
alias/aliases,
badge/badges
property/properties
reference/references
qualifier/qualifiers
qualifier/qualifiers (optionele 2de, 3de, etc.)

Hieronder volgt een beschrijving van alle positionele argumenten.

Argument Beschrijving
entiteit_id

(optioneel)

[DUUR] Q-nummer van de uit te lezen item-entiteit (bijvoorbeeld Q55), of P-nummer (of een beschikbare alias) van de uit te lezen property-entiteit voorafgegaan door het voorvoegsel Property: (bijvoorbeeld Property:P38).

In het geval van de algemeen-klasse-commando's mag het voorvoegsel Property: worden weggelaten voor P-nummers (bijvoorbeeld P38).

Als deze parameter wordt weggelaten, dan zal de item-entiteit die is gekoppeld aan de huidige pagina worden gebruikt (behalve wanneer eid= is opgegeven, zie hieronder). Als deze parameter is opgegeven, maar met een lege waarde (d.w.z. ||), dan zal het vanwege de parameters positie worden geïnterpreteerd als een lege optie en dus worden genegeerd, wat hetzelfde resultaat oplevert als wanneer het was weggelaten. Zie ook het benoemde argument eid= hieronder dat ook kan worden gebruikt om een entiteit-ID op te geven, maar zonder dat het in dit specifieke geval resulteert in het gebruik van de item-entiteit die is gekoppeld aan de huidige pagina.

property_id P-nummer (of een beschikbare alias) van de eigenschap (property) binnen de uit te lezen entiteit, zonder het voorvoegsel Property: (bijvoorbeeld P35).
ruwe_waarde

(optioneel)

Ofwel het Q-nummer gelijk aan de waarde van de eigenschap (bijvoorbeeld Q29574) of een letterlijke waarde (d.w.z. tekenreeks of hoeveelheid etc., geen entiteitslabel) gelijk aan de ruwe waarde van de eigenschap van de uit te lezen bewering.

Datums als letterlijke waardes moeten worden gegeven in het formaat jjjj-mm-dd< (bijvoorbeeld 1731-02-11) voor datums met een precisie van dagen, jjjj-mm (bijvoorbeeld 1731-02) voor datums met een precisie van maanden, en jjjj (bijvoorbeeld 1731) voor datums met een lagere precisie. Datums v.g.j. vereisen een minteken voor het jaar (bijvoorbeeld -2950-01-31). Datums opgeslagen in de Juliaanse kalender moeten /Juliaans aan het einde hebben (bijvoorbeeld 1731-02-11/Juliaans). Decennia zoals de jaren 2010 moeten worden gegeven als 2010 (maar de jaren 2010 v.g.j. als -2019), eeuwen zoals de 20ste eeuw als 1901 (maar de 20ste eeuw v.g.j. als -2000), en millennia zoals het 3de millennium als 2001 (maar het 3de millennium v.g.j. als -3000).

Geografische coördinaten als letterlijke waardes moeten worden gegeven met schuine strepen naar voren (d.w.z. /) in plaats van symbolen tussen de delen (bijvoorbeeld 52/5/3/N/4/19/3/E) zonder enige spaties of voorafgaande nullen.

Het speciale type 'geen waarde' kan worden opgegeven met de lege tekst (d.w.z. ||) en het speciale type 'onbekende waarde' kan worden opgegeven met een enkele underscore (d.w.z. |_|). Om een letterlijke underscore te krijgen, maskeer het door er een schuine streep naar achteren \ direct voor te plaatsen (d.w.z. \_); hetzelfde geldt voor een letterlijke schuine streep naar achteren (d.w.z. \\).

Om een letterlijk verticaal streepje | te krijgen, gebruik {{!}} of &#124;.

Als deze parameter wordt weggelaten, dan zullen alle beweringen (die voldoen aan enige andere beperkingen) die vallen onder de opgegeven eigenschap worden uitgelezen.

qualifier_id P-nummer (of een beschikbare alias) van de kwalificatie (qualifier) binnen de uit te lezen entiteit, zonder het voorvoegsel Property: (bijvoorbeeld P580).

Benoemde argumenten

Hieronder volgt een beschrijving van alle benoemde argumenten, welke naam/waarde-paren zijn (d.w.z. |naam=waarde). Deze zijn allemaal optioneel en kunnen overal binnen de aanroep worden opgegeven.

Argument Beschrijving
eid= [DUUR] Dit argument biedt dezelfde functionaliteit als het positionele argument entiteit_id (bijvoorbeeld |eid=Q55), met één verschil: als het argument is opgegeven maar met een lege waarde (d.w.z. |eid=), dan zal geen enkele entiteit worden uitgelezen in plaats van de item-entiteit die is gekoppeld aan de huidige pagina. Dit is nuttig in sommige gevallen waarin een variabele entiteit-ID wordt verwacht, maar waarbij de item-entiteit die is gekoppeld aan de huidige pagina niet standaard moet worden uitgelezen.

Tevens mag het voorvoegsel Property: worden weggelaten voor P-nummers (bijvoorbeeld |eid=P38) in alle gevallen.

Dit argument heeft alleen effect als het positionele argument entiteit_id is weggelaten.

<kwalificatie>= De <kwalificatie> is een placeholder voor een set van argumenten die bepalen welke beweringen uitgelezen moeten worden op basis van kwalificatiewaarde (qualifier-waarde), overeenkomstig met het paar positionele argumenten property_id en ruwe_waarde die toegang bepalen op basis van eigenschapswaarde (property-waarde).

Zodoende is <kwalificatie> het P-nummer (of een beschikbare alias) van een kwalificatie (qualifier) zonder het voorvoegsel Property: (bijvoorbeeld P518). De waarde is ofwel het Q-nummer dat gelijk is aan de waarde van een van de kwalificaties (bijvoorbeeld Q27561) of een letterlijke waarde (d.w.z. tekenreeks of hoeveelheid etc., geen entiteitslabel) gelijk aan de ruwe waarde van een van de kwalificaties van de uit te lezen bewering. Het formaat van de waarde is hetzelfde als voor het positionele argument ruwe_waarde. Het speciale type 'geen waarde' opgegeven door de lege tekst komt ook overeen met de totale afwezigheid binnen de bewering van de kwalificatie.

Voorbeeld: |P518=Q27561

Meerdere argumenten van dit type kunnen worden opgegeven om meerdere kwalificatiewaardes gelijktijdig overeen te laten komen voor elke bewering.

Eigenschapsaliassen

Eigenschapsaliassen (property-aliassen) zijn andere namen voor P-nummers die in plaats daarvan kunnen worden gebruikt. De volgende eigenschapsaliassen (die hoofdlettergevoelig zijn) zijn momenteel beschikbaar:

Alias vertaalt
naar
P-nummer
coord P625
author P50
publisher P123
importedFrom P143
statedIn P248
pages P304
language P407
publicationDate P577
startTime P580
endTime P582
chapter P792
retrieved P813
referenceURL P854
sectionVerseOrParagraph P958
archiveURL P1065
title P1476
formatterURL P1630
quote P1683
shortName P1813
archiveDate P2960
column P3903

Geavanceerd gebruik

De opmaak van de uitvoer van (een combinatie van) commando's die zowel een enkelvoudige als een meervoudige vorm hebben (bijvoorbeeld property/properties) kan worden aangepast door middel van een aantal benoemde opties, welke naam/waarde-paren zijn (d.w.z. |optie=waarde), die overal binnen de aanroep opgegeven kunnen worden. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de beschikbare benoemde opties.

Om een spatie aan het begin of eind van een waarde de plaatsen, gebruik een underscore _. Om een letterlijke underscore te krijgen, maskeer het door er een schuine streep naar achteren \ direct voor te plaatsen (d.w.z. \_); hetzelfde geldt voor een letterlijke schuine streep naar achteren (d.w.z. \\). Om een letterlijk verticaal streepje | te krijgen, gebruik {{!}} of &#124;.

Benoemde optie Standaardwaarde Standaardcriterium Beschrijving
format= %p[%s][%r] als het commando property/properties was opgegeven en het commando qualifier/qualifiers niet was opgegeven Het formaat van een enkele bewerking. De beschikbare parameters zijn als volgt.
Parameter Beschrijving
%p De eigenschapswaarde van de bewering ingevuld door het commando property/properties.
%q1, %q2, %q3, ... De kwalificatiewaarde of lijst van kwalificatiewaardes van de bewering ingevuld door het overeenkomstige qualifier/qualifiers-commando.
%q De verzameling van kwalificatiewaardes ingevuld door ieder qualifier/qualifiers-commando (d.w.z. %q1 + %q2 + %q3 + ...). Als slechts één qualifier/qualifiers-commando is opgegeven, dan is deze parameter gelijk aan %q1.
%r De bronwaarde of lijst van bronwaardes van de bewering ingevuld door het commando reference/references.
%a De alias van de entiteit ingevuld door het commando alias/aliases.
%b De pagina-badge van de entiteit ingevuld door het commando badge/badges.
%s De placeholder voor het verplaatsbare scheidingsteken. Dit is een speciale parameter die niet wordt ingevuld door een commando, maar in plaats daarvan automatisch wordt ingevuld tussen elk paar beweringen (als een lijst van beweringen wordt geretourneerd). Dit is handig in het geval tevens een bron wordt geretourneerd, omdat dit het mogelijk maakt om de bron achter het leesteken te plaatsen zoals voorgeschreven in Wikipedia's conventies. De standaardwaarde is een komma (,) en kan worden overschreven met de optie sep%s (zie hieronder).

Optionele parameters kunnen worden opgegeven door deze in te sluiten tussen vierkante haakjes: [...]. Alle inhoud tussen de vierkante haakjes wordt alleen weergegeven als voor elke optionele parameter die gedefinieerd is tussen dezelfde haakjes een waarde is gevonden. Optionele inhoud kan ook in elkaar worden gestapeld.

Om gebruik te maken van twee openende vierkante haakjes die elkaar direct volgen (d.w.z. [[), gebruik {{!((}}.

Minstens één niet-optionele parameter moet worden opgegeven, terwijl de parameter %s altijd als optioneel moet worden gedefinieerd.

Om een letterlijke [, ], % of \ te krijgen, maskeer het teken door er een schuine streep naar achteren \ direct voor te plaatsen (bijvoorbeeld \%). Zie ook de beschrijving direct boven deze tabel voor meer.

%q[%s][%r] als het commando property/properties niet was opgegeven en het commando qualifier/qualifiers was opgegeven
%r als alleen het commando reference/references was opgegeven
%p[ <span style="font-size:85%">(%q)</span>][%s][%r] als het commando property/properties was opgegeven en het commando qualifier/qualifiers was opgegeven
%a[%s] als het commando alias/aliases was opgegeven
%b[%s] als het commando badge/badges was opgegeven
sep= _ standaard Het vaste scheidingsteken tussen elk paar beweringen.
als alleen het commando reference/references was opgegeven zonder de optie raw
sep%s= , standaard Het verplaatsbare scheidingsteken tussen elk paar beweringen. Dit zal de waarde zijn van de parameter %s ingevuld voor alle beweringen behalve de laatste in de lijst.
; als het commando property/properties niet was opgegeven en het commando qualifier/qualifiers was opgegeven
sep%q1=, sep%q2=, sep%q3=, ... ,_ standaard Het scheidingsteken tussen elk paar kwalificaties van een enkele bewering. Dit zijn de scheidingstekens tussen de waardes voor de parameters %q1, %q2, %q3, ...

Als slechts één qualifier/qualifiers-commando was opgegeven, dan is de optie sep%q1 gelijk aan sep%q.

sep%q= ,_ als precies één qualifier/qualifiers-commando was opgegeven Het scheidingsteken tussen elke set van kwalificaties van een enkele bewering. Dit is het scheidingsteken tussen de waardes voor de parameter %q.

Als slechts één qualifier/qualifiers-commando was opgegeven, dan is deze optie gelijk aan sep%q1.

;_ als meer dan één qualifier/qualifiers-commando was opgegeven
sep%r= standaard Het scheidingsteken tussen elk paar bronnen van een enkele bewering. Dit is het scheidingsteken tussen de waardes voor de parameter %r.
_ als de optie raw was opgegeven voor het commando reference/references
punc= standaard Een leesteken dat aan het einde van de uitvoer geplaatst wordt. Dit wordt geplaatst door er de parameter %s van de laatste bewering in de lijst mee in te vullen.

Dit maakt het mogelijk om bronnen achter het leesteken te plaatsen wanneer de uitvoer wordt gebruikt als onderdeel van een zin.

Voorbeelden

Parameters en uitvoertypes Voorbeeld Beschrijving
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P395 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[tekenreeks]

{{wikidata|property|Q55|P395}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt een tekenreekswaarde op.
P395 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[tekenreeks]

{{wikidata|property|P395}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Als de sjabloon is opgenomen in de pagina Luafout in Module:Wd op regel 2369: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (die gekoppeld is aan Q55), dan kan de Q55 worden weggelaten.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P395 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[tekenreeks]

{{wikidata|property|eid=Q55|P395}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Een entiteit-ID kan ook worden opgegeven door middel van het argument eid=.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P395 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[tekenreeks]

{{wikidata|property|edit|Q55|P395}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Voegt een klikbaar icoon toe dat kan worden gebruikt om de geretourneerde waarde op Wikidata te bewerken.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P395 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[tekenreeks]

{{wikidata|property|edit@end|Q55|P395}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Plaatst het bewerkingsicoon aan het einde van de regel.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P1082 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[hoeveelheid]

{{wikidata|property|normal+|Q55|P1082}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt een enkele eigenschapswaarde op van beweringen met een normale rang of hoger.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P1082 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[hoeveelheid]

{{wikidata|properties|normal+|Q55|P1082}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt meerdere eigenschapswaarde op van beweringen met een normale rang of hoger.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P1082 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P585 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[hoeveelheid], [tijd]

{{wikidata|properties|qualifier|normal+|Q55|P1082|P585}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt een enkele kwalificatiewaarde op voor elke bewering, bovenop de eigenschapswaarde.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P1082 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P585 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[hoeveelheid], [tijd], [bron]

{{wikidata|properties|qualifier|references|normal+|Q55|P1082|P585}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt bronnen op voor elke bewering.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P1082 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[hoeveelheid], [bron]

Een totaal aantal van {{wikidata|property|references|Q55|P1082}} mensen wonen in Nederland.

Een totaal aantal van Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) mensen wonen in Nederland.
Haalt een eigenschap op met bijbehorende bronnen.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P1082 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[hoeveelheid], [bron]

Nederland heeft een inwonertal van {{wikidata|property|references|Q55|P1082|punc=.}}

Nederland heeft een inwonertal van Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Voegt een leesteken toe aan het einde van de uitvoer, vóór de bron.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P1082 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P585 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[hoeveelheid], [tijd], [bron]

<ul>{{wikidata|properties|qualifier|references|normal+|Q55|P1082|P585|format=<li>%p[%r][<ul><li>%q</li></ul>]</li>}}</ul>

    Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Retourneert de uitvoer in een aangepast formaat.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P1082 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P585 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[tijd]

{{wikidata|qualifier|normal+|Q55|P1082|P585}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt een enkele kwalificatie op per bewering, standaard voor meerdere overeenkomende beweringen.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P1082 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P585 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[tijd]

{{wikidata|qualifier|normal+|single|Q55|P1082|P585}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Om een enkele kwalificatie op te halen voor slechts een enkele bewering, geef ook de optie single op zodat slechts een enkele bewering zal worden uitgelezen.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P1082 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P585 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[tijd]

{{wikidata|qualifier|Q55|P1082|Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)|P585}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt een kwalificatie op van beweringen waarvan de (ruwe) eigenschapswaarde overeenkomt met een opgegeven letterlijke waarde.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P1082 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P585 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[tijd]

{{wikidata|qualifier|mdy|Q55|P1082|Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)|P585}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt datums op in de volgorde maand-dag-jaar.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P1082 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P585 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[tijd]

{{wikidata|qualifier|raw|Q55|P1082|Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)|P585}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt een ruwe datumwaarde op.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P1082 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[bron]

{{wikidata|references|Q55|P1082|Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt de bronnen op van een bepaalde bewering.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P1082 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[bron]

{{wikidata|references|raw|Q55|P1082|Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt bronnen op van een bepaalde bewering in hun ruwe vorm.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P1081 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[hoeveelheid], [bron]

{{wikidata|properties|references|Q55|P1081}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt eigenschappen op van elke bewering met alle eventuele bijbehorende bronnen.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P1081 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[hoeveelheid], [bron]

{{wikidata|properties|references|sourced|Q55|P1081}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt alleen eigenschappen op van beweringen die minstens één bron hebben.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P2855 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P518 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[entiteitslabel]

{{wikidata|qualifier|Q55|P2855|P518}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt een enkele kwalificatiewaarde op (voor elke overeenkomende bewering).
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P2855 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P518 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[entiteitslabel]

{{wikidata|qualifiers|Q55|P2855|P518}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt meerdere kwalificatiewaardes op (voor elke overeenkomende bewering).
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P2855 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P518 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[hoeveelheid], [entiteitslabel]

{{wikidata|properties|qualifiers|Q55|P2855|P518}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt meerdere eigenschapswaardes op samen met meerdere kwalificatiewaardes.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P2855 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P518 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[hoeveelheid], [entiteitslabel]

{{wikidata|properties|qualifiers|Q55|P2855|P518|sep=_+_|sep%s=|sep%q=_/_}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Retourneert de uitvoer met aangepaste scheidingstekens.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P35 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P580 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P582 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[entiteitslabel], [tijd]

{{wikidata|properties|qualifier|qualifier|normal+|Q55|P35|P580|P582}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt twee verschillende kwalificatiewaardes op voor elke bewering.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P35 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P580 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P582 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[entiteitslabel], [tijd]

{{wikidata|properties|qualifier|qualifier|normal+|Q55|P35|P580|P582|sep%q=_–_}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Retourneert de uitvoer met een aangepast scheidingsteken.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P35 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P580 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P582 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[entiteitslabel], [tijd]

{{wikidata|properties|qualifier|qualifier|normal+|Q55|P35|P580|P582|format=%p[ <span style="font-size:85%">(%q1[ – %q2])</span>][%s][%r]}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Retourneert de uitvoer in een aangepast formaat in plaats van met een aangepast scheidingsteken.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P35 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", Q29574 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P580 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P582 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[entiteitslabel], [tijd]

{{wikidata|properties|qualifier|raw|qualifier|normal+|Q55|P35|Q29574|P580|P582|format=%p[ <span style="font-size:85%">(%q1[ – %q2])</span>][%s][%r]}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt een eigenschap met kwalificaties op van beweringen waarvan de eigenschap overeenkomt met een opgegeven Q-nummer, met een van de kwalificatiewaardes in ruwe vorm.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P38 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P518 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[entiteitslabel]

{{wikidata|properties|qualifiers|normal+|current|Q55|P38|P518}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt beweringen op die actueel zijn.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P38 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P518 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[entiteitslabel]

{{wikidata|properties|linked|qualifiers|normal+|current|Q55|P38|P518}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt beweringen op met gelinkte eigenschapswaardes.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P38 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P518 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[entiteitslabel]

{{wikidata|properties|qualifiers|linked|normal+|current|Q55|P38|P518}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt beweringen op met gelinkte kwalificatiewaardes.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P38 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P518 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[entiteitslabel]

{{wikidata|properties|linked|short|qualifiers|linked|normal+|current|Q55|P38|P518}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt beweringen op met gelinkte eigenschaps- en kwalificatiewaardes, met verkorte eigenschapswaardes waar beschikbaar.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P38 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", Q4917 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P518 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[entiteitslabel]

{{wikidata|qualifiers|normal+|current|Q55|P38|Q4917|P518}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt kwalificaties op van beweringen waarvan de (ruwe) eigenschapswaarde overeenkomt met een opgegeven Q-nummer.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P38 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P518 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", Q27561 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[entiteitslabel]

{{wikidata|properties|normal+|current|Q55|P38|P518=Q27561}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt eigenschappen op van beweringen waarvan een (ruwe) kwalificatiewaarde overeenkomt met een opgegeven Q-nummer.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P38 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[entiteitslabel]

{{wikidata|properties|normal+|former|Q55|P38}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt beweringen op die voorheen geldig waren.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P38 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[entiteitslabel]

{{wikidata|properties|raw|normal+|former|Q55|P38}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt ruwe eigenschapswaardes op.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P38 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[entiteitslabel]

{{wikidata|properties|raw|linked|normal+|former|Q55|P38}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt ruwe eigenschapswaardes op die gelinkt zijn naar Wikidata.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P1549 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[enkeltalige tekst]

{{wikidata|property|Q55|P1549}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt een waarde van het type enkeltalige tekst op in de taal van de huidige wiki.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P1549 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P407 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", Q36846 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[enkeltalige tekst]

{{wikidata|property|multilanguage|Q55|P1549|P407=Q36846}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt een waarde van het type enkeltalige tekst op in welke beschikbare taal dan ook.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P2884 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[hoeveelheid]

{{wikidata|property|Q55|P2884}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt een hoeveelheidswaarde op met bijbehorende meeteenheid.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P2884 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[hoeveelheid]

{{wikidata|property|linked|Q55|P2884}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt een hoeveelheidswaarde op met een gelinkte meeteenheid.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P2884 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[hoeveelheid]

{{wikidata|property|raw|Q55|P2884}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt een ruwe hoeveelheidswaarde op.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P2884 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[hoeveelheid]

{{wikidata|property|unit|Q55|P2884}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt alleen de meeteenheid op.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P2884 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[quantity]

{{wikidata|property|unit|raw|Q55|P2884}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt de ruwe meeteenheid op.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P625 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[geografische coördinaten]

{{wikidata|property|Q55|P625}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt een waarde van het type geografische coördinaten op.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P625 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[geografische coördinaten]

{{wikidata|property|linked|Q55|P625}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt een gelinkte waarde van het type geografische coördinaten op.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P625 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[geografische coördinaten]

{{wikidata|property|raw|Q55|P625}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt een ruwe waarde van het type geografische coördinaten op.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P625 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[geografische coördinaten]

{{wikidata|property|Q55|coord}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Een eigenschapsalias kan worden gebruikt in plaats van het P-nummer.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P41 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[commons-media]

{{wikidata|property|linked|Q55|P41}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt de naam van een mediabestand op en voegt een link toe naar Commons.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P41 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[commons-media]

{{wikidata|property|raw|Q55|P41|format=\[\[File:%p {{!}} thumb {{!}} left\]\]}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Een mediabestand van Commons kan in de pagina worden opgenomen precies zoals het is door de opties linked en raw weg te laten, maar door de optie raw te gebruiken kan het op allerlei manieren worden opgemaakt.
Q915684 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P2534 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[wiskundig]

{{wikidata|property|Q915684|P2534}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt een wiskundige uitdrukking op.
Q6256 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)", P3896 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[geografische vorm]

{{wikidata|property|linked|Q6256|P3896}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt de databestandsnaam van een geografische vorm op en voegt een link toe naar Commons.
Q4917 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[entiteitslabel]

{{wikidata|label|Q4917}}

Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt het label van een item op.
Q4917 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[entiteitslabel]

{{wikidata|label|short|linked|Q4917}}

Luafout in Module:Wd op regel 2186: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt het verkorte en gelinkte label van een item op.
P38 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[entiteitslabel]

{{wikidata|label|P38}}

Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt het label van een property op.
P38 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[entiteitslabel]

{{wikidata|label|linked|P38}}

Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt het label van een property op dat gelinkt is naar Wikidata.
Q776 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[entiteitslabel]

{{wikidata|label|Q776}}

Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt het label van een item op.
Q776 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[entiteitslabel]

{{wikidata|label|linked|Q776}}

Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt het gelinkte label van een item op.


[entiteitslabel]

{{wikidata|label}}

Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Als de sjabloon is opgenomen in de pagina Luafout in Module:Wd op regel 2369: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (die gekoppeld is aan Q776), dan kan de Q776 worden weggelaten.


[entiteitslabel]

{{wikidata|label|raw}}

Luafout in Module:Wd op regel 637: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Als slechts het commando label met de optie raw is opgegeven, dan wordt het Q-nummer van het item dat gekoppeld is aan de huidige pagina geretourneerd.
Q776 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[paginatitel]

{{wikidata|title|Q776}}

Luafout in Module:Wd op regel 2369: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt de titel op van de pagina op de huidige wiki die gekoppeld is aan het opgegeven item.
Q776 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[paginatitel]

{{wikidata|title|linked|Q776}}

Luafout in Module:Wd op regel 2369: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt de gelinkte titel op van de pagina op de huidige wiki die gekoppeld is aan het opgegeven item.


[paginatitel]

{{wikidata|title}}

Luafout in Module:Wd op regel 2369: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Als de sjabloon is opgenomen in de pagina Luafout in Module:Wd op regel 2369: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (die gekoppeld is aan Q776), dan kan de Q776 worden weggelaten.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[entiteitsalias]

{{wikidata|alias|Q55}}

Luafout in Module:Wd op regel 2389: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt een van de aliassen van een item op.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[entiteitsalias]

{{wikidata|aliases|Q55}}

Luafout in Module:Wd op regel 2389: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt alle aliassen van een item op.
Q55 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[entiteitsalias]

{{wikidata|alias|linked|Q55}}

Luafout in Module:Wd op regel 2389: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt een gelinkte alias van een item op.


[entiteitsalias]

{{wikidata|alias}}

Luafout in Module:Wd op regel 2389: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Als de sjabloon is opgenomen in de pagina Luafout in Module:Wd op regel 2369: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (die gekoppeld is aan Q55), dan kan de Q55 worden weggelaten.
Q2 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[pagina-badge]

{{wikidata|badges|Q2}}

Luafout in Module:Wd op regel 2389: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt de badges op voor de pagina op de huidige wiki die gekoppeld is aan het opgegeven item.
Q2 = "Luafout in Module:Wd op regel 660: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)"

[pagina-badge]

{{wikidata|badges|raw|Q2}}

Luafout in Module:Wd op regel 2389: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Haalt de ruwe badges op voor de pagina op de huidige wiki die gekoppeld is aan het opgegeven item.


[pagina-badge]

{{wikidata|badges}}

Luafout in Module:Wd op regel 2389: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
Als de sjabloon is opgenomen in de pagina Luafout in Module:Wd op regel 2369: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (die gekoppeld is aan Q2), dan kan de Q2 worden weggelaten.

Voorbeeldbronnen

Zie ook

  • Module:Wd, de bronmodule die wordt aangeroepen door deze sjabloon.

Dit Sjabloon "Wikidata" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische.