You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Sociëteit Walhalla

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Socíëteit Walhalla is een jongerensociëteit uit Deurne, opgericht in 1964. Het initiatief voor de sociëteit lag bij een groep jongeren zelf, en daarin verschilt ze duidelijk van “gewone” jongerencentra die vaak een gemeentelijke of sociaal-culturele oorsprong kennen. De sociëteit kent aldus een verenigingsstructuur met leden en een door de leden jaarlijks gekozen bestuur. Ook weet de sociëteit zichzelf te bedruipen en is het voor haar activiteiten geheel onafhankelijk van gemeentelijke subsidies. Statutair heeft de vereniging het doel om jongeren de mogelijkheid te geven elkaar te ontmoeten en van daaruit gezamenlijk activiteiten te ondernemen. De ontmoetingsfunctie is veruit de belangrijkste functie van de sociëteit en hiervoor beschikt zij sinds 1966 over haar eigen ruimte in de ruïne van het Groot Kasteel te Deurne.

Het Walhalla werkt volgens het principe van jongeren-voor-jongeren en draait op vrijwilligers, die op hun beurt weer lid zijn van de sociëteit. Vele vrijwilligers zijn actief in een van de commissies van de vereniging waarvan de zogenaamde bargroep het belangrijkste is. In wisselende samenstelling zijn er zo’n 40 mensen als barvrijwilliger betrokken bij de sociëteit. Op dit moment is er een vrijdagmiddagbargroep, voornamelijk scholieren, die actief is op vrijdagen van 15:00 tot 21:00 uur, en een avondbargroep die actief is op vrijdag van 21:00 tot 02:00 en op zaterdag van 20:00 tot 02:00 uur. Buiten deze tijden is het Walhalla geopend tijdens speciale evenementen zoals belangrijke voetbalwedstrijden, Koninginnedag enzovoort. Tijdens de Kerstvakantie vinden er traditioneel gedurende de hele week activiteiten plaats.

Belangrijke activiteiten zijn themafeesten, een voetbaltoernooi, Carnaval, het Kerstontbijt, en dartwedstrijden. Jaarlijks hoogtepunt zijn de Walhalla Zomerfeesten, een driedaags festival dat meestal in het derde weekend van juli plaatsvindt. In totaal honderd vrijwilligers zijn betrokken bij de organisatie van dit evenement waarop in de loop der tijd een keur aan bekende artiesten acte de présence heeft gegeven. In 2009 vond de 35e editie van de Walhalla Zomerfeesten plaats, waarmee het een van de oudste en langstlopende festivals van Nederland is.

In haar bijna vijfenveertigjarige geschiedenis heeft de vereniging vaak moeten vechten voor haar plek in de ruïne van het Groot Kasteel. De sociëteit heeft in de loop der tijd veel geïnvesteerd in haar ontmoetingsruimte, onder andere via grootschalige verbouwingen van het interieur, de laatste in 2000. Vanuit de Gemeente echter worden er op gezette tijden plannen ontwikkeld om de kasteelruïne waar de jongerensociëteit haar ontmoetingsruimte heeft om te vormen tot een toeristische trekpleister. Ideeën variëren van een museum tot een theater en een bierbrouwerij, waarbij geen plaats ingeruimd is voor de jongeren en het Walhalla ernstig in haar voortbestaan aangetast zou worden. Met de komst van een geheel vernieuwde toileteenheid in 2006, waar de vereniging een forse financiële bijdrage aan heeft geleverd, is er de hoop dat er definitief een punt gezet is achter aanhoudende perioden van onzekerheid omtrent de huisvesting en het voortbestaan van de sociëteit.

Externe links[bewerken]


Dit artikel "Sociëteit Walhalla" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Sociëteit Walhalla.Read or create/edit this page in another language[bewerken]