You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Sociaal & Groen

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken


Sociaal & Groen
Afbeelding gewenst
Algemene gegevens
Voorzitter Wim Lanfermeijer
Nationaal Secretaris Kees Alders
Actief in Nederland
Ideologie en geschiedenis
Richting sociaal-democratisch
Website https://nieuwsociaalengroen.nl
Portaal:  Politiek

Sociaal & Groen is een onafhankelijke non-profit denktank, opgericht in 2013 door Wim Lanfermeijer. In 2022 verwierf de vereniging volledige rechtspersoonlijkheid en de ANBI-status.

De vereniging houdt zich bezig met maatschappelijk-politieke onderwerpen op nationaal en internationaal gebied en heeft landelijke bekendheid gekregen door hun Burgerkamer/Derde Kamer voorstel.

Geschiedenis[bewerken]

De groep is in 2013 via Facebook opgericht als discussie- en denkplatform onder de naam 'We Have a Dream' (WHD) en verwierf in korte tijd ruim 2500 leden. In de groep werden levendige discussies gevoerd over allerlei onderwerpen. Iedereen die wilde meepraten en -denken was en is nog steeds welkom. De focus ligt op het bedenken van oplossingen voor allerlei maatschappelijk-politieke problemen. Omdat leden de vrijblijvendheid van hun 'mooie ideeën en oplossingen' meer onder de aandacht wensten te brengen van een groter publiek is besloten een website te publiceren en werd een professionele webbeheerder, tevens teamlid, Kees Alders daarmee belast.

Naarmate de denktank meer oplossingen en ideeën bedacht werd de vraag naar interne structuur groter en vormde Wim Lanfermeijer een kernteam dat verantwoordelijk werd voor de dagelijkse gang van zaken, organisatie en publiciteit.

Door de groei, prioritering en wijze van standpuntbepaling groeide de behoefte aan interne democratie. Daarop is besloten van de informele groep een formele vereniging te maken. Volledige rechtspersoonlijkheid verwierf de vereniging bij het passeren van de notariële akte in september 2022, keurde de belastingdienst de ANBI-status goed en werd later besloten de vereniging Sociaal & Groep te registreren bij de Kiesraad.

Met de toetreding van een marketing- en communicatiedeskundige (Igor Pont) in het team zijn de logo's ontworpen en is de identiteit vastgelegd.

Signatuur[bewerken]

De groep omschrijft zichzelf als volgt:

"De denktank is niet alleen platform binnen Sociaal & Groen voor discussie, maar ook een community van gelijkgestemde mensen. Sociaal & Groen heeft een progressieve signatuur, maar is niet dogmatisch. We zijn onbeschaamd intellectueel en kosmopolitisch, maar tegelijkertijd hopeloos genuanceerd. Dat betekent dat we de wereld vanuit een bepaald perspectief bezien, maar openstaan voor andere zienswijzen. Ieder lid van de community draagt op zijn eigen manier bij aan het voortbouwen van Sociaal & Groen. Of dat nu is door te schrijven (voorstellen ter verbetering van samenleving) of te reageren.

Let's change the world!"

Standpunten[bewerken]

Alhoewel de denktank lange tijd in de publieke luwte opereerde bleek dat de landelijk bekende partijen de denktank volgen en standpunten overnemen. Zo nam GroenLinks het "settlement-idee" over. Dit voorstel voorziet in een flinke uitbreiding van de ambassades in landen waar veel vluchtelingen vandaan komen. De PvdA nam in de zomer van 2023 de 'miljonairsbelasting' over en D66 het basisinkomen als oplossing voor alle fiscale toeslagen. Ook de gedachte dat dit gefinancierd wordt door hetzelfde bedrag via de belastingen in te houden bij de topinkomens staat al vele jaren in de Sociaal & Groen programma.

Maar ook overheden hebben interesse voor de ideeën van de groep. De gemeente Almere past de 'inversie' toe en de rekenkamer van de gemeente Venlo onderschrijft de één-loket gedachte bij burgerparticipatie. De correspondent heeft een artikel geplaatst over de "Derde Kamer" en het blad Publiek Denken heeft een artikel gewijd aan de Burgerkamer, een nieuw voorstel voor burgerparticipatie.


Enkele standpunten uit het voorstelprogramma van Sociaal & Groen:

* afschaffen armoede. Door invoering van het Basisinkomen kan Nederland zich armoedevrij verklaren.

* afschaffen pensionering. Door invoering van het Basisinkomen wordt de AOW afgeschaft en kan iedere burger zelf beslissen wanneer en in welke mate hij stopt met werken (bedrijfspensioen blijft).

*de Burgerkamer/Derde Kamer Een nieuw model voor burgerparticipatie.

*afschaffen coalitiesysteem Een nieuwe vorm van regeringssamenstelling waardoor een vast coalitie niet meer nodig is.

*Moral Trade Act Volledige herziening van de voorwaarden waarop de EU zaken doet met andere landen.

*green cities Bosdorpen en steden.

*Schiphol in zee Nieuwe luchthaven in zee. Op de huidige locatie kunnen 28.000 woningen gebouwd worden.

*invoeren vermogensbelasting

*gelijkschakeling belastingen Alle overheidsheffingen (belastingen, leges, boetes) worden geheven in een percentage van het inkomen.

Externe links[bewerken]

website Sociaal & Groen

interview Publiek Denken: redt de Burgerkamer de democratie?

info- en discussieavond over Burgerkamer/Derde Kamer Hogeschool Rotterdam


Dit artikel "Sociaal & Groen" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Sociaal & Groen.Read or create/edit this page in another language[bewerken]