You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Stichting Hermen J. Jacobfonds

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken


Stichting Hermen J. Jacobsfonds
Logo van het Hermen J. Jacobsfonds
Logo van het Hermen J. Jacobsfonds
Doel stimuleren en ondersteunen ontwikkelingen; vierjaarlijkse prijsvraag
Opgericht 1965
Zetel Amersfoort
Personen
Oprichter Hermen J. Jacobs
Voorzitter roulerend
[[1] Website]

De Stichting Hermen J. Jacobsfonds een ideële organisatie, opgericht in 1965, heeft als doel het stimuleren en ondersteunen van ontwikkelingen ten dienste van de kwaliteitsverhoging van het (voortgezet) speciaal onderwijs in Nederland. Deze ondersteuning vindt plaats door medefinanciering van projecten en door het vierjaarlijks uitschrijven van een prijsvraag.

Oprichting[bewerken]

Deskundigheidsbevordering van leerkrachten die werken met leerlingen met een beperking is een vereiste zo zagen de pioniers van het buitengewoon onderwijs, nu speciaal onderwijs. Daarom richtten de onderwijzer P.H. Schreuder, de arts dr. Herderschêe, de rijksinspecteur dr. A. van Voorthuijsen en de hoogleraren pedagogiek R. Casimir, Ph. Kohnstamm en J. Waterink in 1932 de Stichting Buitengewoon Onderwijs op. Deze stichting verzorgde de tweejarige beroepsopleiding voor het buitengewoon Onderwijs, nu Master Educational Needs van het Seminarium voor Orthopedagogiek. Vanaf 1934 was Hermen J. Jacobs bestuurslid en gedurende dertig jaar was hij secretaris-penningmeester. Donaties, giften en legaten aan de Stichting voor Buitengewoon Onderwijs bracht Jacobs onder in een steunfonds die in 1965 een zelfstandige rechtspersoon werd. Deze stichting, met als zetel Amersfoort, kreeg zijn naam en is sinds de invoering van de Wet op het hoger beroepsonderwijs in 1986 een steunstichting ten behoeve van de kwaliteitsontwikkeling van het gehele speciaal onderwijs. Daaronder wordt ook speciaal onderwijs verstaan dat onder de Wet Passend onderwijs wordt gegeven.

Projecten[bewerken]

Perspectief biedende ontwikkelingen ten behoeve van leerlingen met een beperking kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning. Projecten worden ingediend bij het secretariaat van de stichting. De projecten die ondersteund worden kunnen zowel betrekking hebben op onderwijsmethoden, de didactische of pedagogische aanpak maar ook op wetenschappelijk onderzoek. Enkele voorbeelden van ondersteunde projecten:

 • Serious Gaming: Games die leerlingen helpen om te overleven op de middelbare school
 • Vernieuwing handleiding voor ouders en schoolteams die inclusief onderwijs voor leerlingen met een beperking in het voortgezet onderwijs nastreven.
 • Ontwikkelen van een digitaal platvorm om de onderwijskansen voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren.
 • Ontwikkeling handleiding waarbij Coaching in vaardigheden van leerling, leerkracht en school centraal staan.
 • Lesmateriaal dat behoort bij het project Lessen in Geluk.
 • Een leesboek ontwikkeld door een leerling met een verstandelijke beperking.

Prijsvraag[bewerken]

Periodiek, maar ten minste een maal per vier jaar wordt een prijs uitgereikt aan een persoon, personen of instelling, die speciale verdiensten ten aan zien van het (voortgezet) speciaal onderwijs heeft/hebben gehad. Het doel is innovatieve ontwikkelingen te helpen realiseren. De projecten komen ten goede van het speciaal onderwijs en worden daarvoor gerealiseerd..

 • 2007 - Prijswinnaar: Onderzoek ten behoeve van een belangrijke groep: slechthorende leerlingen in een reguliere setting. Uit het juryrapport: ervaar eens hoe het is als slechthorend kind een dictee te moeten doen. Tegelijk schrijven en luisteren lukt niet met gehoorverlies...
 • 2011 - Passend ... maar hoe?

Prijswinnaar: Trijntje de Wit met een Pictoschrijver. Pictoschrijver is een online computerprogramma voor docenten, logopedisten, … en kan gebuikt worden naast iedere leesmethode.

 • 2015 - Afwijkend gedrag; nou en ..?

Prijswinnaar: Yvonne van den Berg en Sabine Stolz met Meester mogen we al binnen komen? Zij ontwierpen een instrument om het sociaal klimaat in een klas in kaart te brengen en daarbij de methode Stoeltjesdans om de klasindeling te verbeteren.

 • 2018 - Nieuwkomers in het onderwijs.

Prijswinnaar: Renate Buls en Johan Wibbens van het ISK uit Assen met Platvorm van ontmoeten en leren. Zij realiseerden een interactief platvorm voor alle betrokkenen bij het onderwijs aan nieuwkomers.

 • 2022 - De kracht van de leraar,... (loopt nu).

Externe links[bewerken]

 • Hermenjjacobsfonds.nl
 • Canon speciaal onderwijs: P.H. Schreuder en Hermen J. Jacobs. Pioniers en strijdmakkers Buitengewoon Onderwijs [2]
 • Pedagogisch lesmateriaal, ontwikkeld in 2015: Stoeltjesdans.nl [3]
 • Pedagogisch lesmateriaal, ontwikkeld in 2011: Pictoschrijver.nl [4]
 • Pedagogisch leermateriaal, ontwikkeld in project : Lessen in geluk [5]


Dit artikel "Stichting Hermen J. Jacobfonds" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Stichting Hermen J. Jacobfonds.Read or create/edit this page in another language[bewerken]