You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Stichting STAN

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Stichting STAN, biedt gespecialiseerde begeleiding voor volwassenen met een licht verstandelijke, psychische of sociale beperking, met bijzondere aandacht voor personen met een migratieachtergrond. Deze focus komt voort uit de erkenning van extra uitdagingen die deze groep kan ondervinden door taal- en cultuurverschillen, of vanwege een vluchtelingentrauma. STAN zet zich in voor het leveren van cultuur sensitieve ondersteuning, waarbij de eigen taal van de cliënt indien nodig wordt gebruikt.

Het team van STAN bestaat uit ervaringsdeskundige zorgprofessionals met diverse culturele achtergronden, waaronder Afghaanse, Iraanse, Marokkaanse, Koerdische, Turkse, en Somalische. Dit stelt hen in staat cultuursensitief te werken en rekening te houden met de culturele achtergrond van de cliënten. STAN biedt flexibele en aanpasbare ambulante begeleiding, waarbij ze zich richten op de specifieke hulpvragen van de cliënten en nauw samenwerken met de mensen in hun omgeving, zoals familie, vrienden, buren en andere betrokken hulpverleners.


Dit artikel "Stichting STAN" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Stichting STAN.Read or create/edit this page in another language[bewerken]