You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Stukoweken

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Stukoweken

In Tydt gheroepen ende verkondighdt om bewustzijn te verweezelyken voor het meerjaerlyksche fenomeen dat, gheduerende reeds ruym neegentigh-en-twee jaren, bekendt is komen te staen alsch den stukoweken. Eene Tydt waerin bakken ghevouwen worden. Eene Tydt waar oolyven louter in gouden kleuren groeien. Eene Tydt waerin golvende matten in onbegrensde ghetaelen over de schoudersch van meenigh member vloeien. Eene Tydt waerin legendes ende mythesch ghebooren worden. Ouwe.


Kroonyken:

De stukoweken kende haer eerschte verschyning in het jaer 334 v.Chr. Toendertydt begon Aleckxander de Groote, ook een Ouwe Tyer en teevens de toenmaeligh Kooningh van Macedonië, aen zijne befaemde veldttocht teegen Perschië. Op de derde van Wynmaendt versloegh Aleckxander de Perschen in de slagh bij de Graenicus. Dieselfde dagh luydde Aleckxander het begin van de eerschte ‘stuukosueekoni’ in, dat over de Tydt verbasterdt is tot den stukoweken. Gheduerende zeeven weeken werden alcohoolische drancken reyckelyk gheschonken en werd door Aleckxander de eerschte mat ghegroeidt waar heedendaegsche historischi vanaf weeten.

Voor de ruym driehonderdt jaeren erna is geen direckte ende betrouwebaere bron ghevonden die wijst op eene stukoweken die op grootse schaal ghevierdt werden. Deze Tydt staet dan ook bekendt als het eerschte Stukolooze Tydtperk. Desalniettemin vermoeden veele proominente historischi in Ouwe Tydtkunde dat de stukoweken op kleyne schael nog wel ghehouwe werden binnen ghezinnen, en dat daerby nogh altydt onghekend veel bier ghezoopen werd.

Echter, 27 v.Chr. dooken de stukoweken voor het eerscht weer op grote schaal op in het Roome, toen Octavianus, ook een Ouwe Tyer, zichzelve kroonde tot keyzer van het Roomeynsche Ryk. Dit ghebruyk werd in stande ghehouwe tot aen de heerschappij van den eerschte Christelijke keizer Constantyn de Grote, ook een Ouwe Tyer, die ervoor zorghde dat de stukoweken snel werden opghenoomen in zijne nieuwe gheloof.


Deesche stukoweken zijn ook de eerschte weeken waerin het ghebruyck van de gouden olyf is waerghenomen, eene belangeryk onderdeel van de stukoweken die in het heeden ghehouwen worden.


Dit artikel "Stukoweken" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Stukoweken.Read or create/edit this page in another language[bewerken]