You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Supervisie

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Wat is supervisie?

Supervisie is een leertraject dat je individueel volgt of in een groep van twee tot drie personen onder begeleiding van een supervisor. Een belangrijke vaardigheid die je inzet binnen supervisie is reflecteren. Het reflecteren op je persoonlijke ontwikkeling in je beroep staat bij supervisie centraal. Reflecteren is het nadenken over een gebeurtenis, een ervaring, een situatie in de beroepscontext. Door middel van reflectieve vragen wordt ingegaan op de eigen ervaringen en persoonlijke leervragen die jij hebt ten aanzien van jouw stage, of in een later stadium, jouw werk.

Reflecteren is geen doel op zich. Het is niet alleen een terugkijken of nadenken over iets dat is geweest, maar vooral een middel om te leren handelen (denken, voelen) in toekomstige (beroeps-)situaties. Het geeft zicht welke situaties betekenisvol zijn, waar kwaliteiten of valkuilen liggen, welke situaties problemen of vragen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe ermee omgegaan kan worden en welke alternatieven er zijn.

De supervisant leert vaste patronen bij zichzelf te ontdekken en te herkennen en gaat op zoek naar dieperliggende motieven en overtuigingen die het handelen beïnvloeden en sturen. Daarnaast worden de vaardigheden en competenties onderzocht die voor het werk vereist zijn bezit en of de supervisant deze kan of wilt bijsturen.

Supervisie helpt bewuster te worden in het maken van keuzes. Men leert betekenis te geven aan werkervaringen zodat meer zicht wordt verworven omtrent kwaliteiten en leerpunten. Een lerende houding is hierbij een voorwaarde.

In supervisie kunnen diverse werkvormen gebruikt worden die kunnen bijdragen aan het leerproces.

Waarom supervisie?

Men leert onder begeleiding, waarbij het doel bij supervisie is dat het inzicht van de supervisant en zijn vaardigheden om te leren toeneemt; het duurzaam verbeteren van eigen handelen in het werk met mensen. Supervisie is (ook) leren en “leren leren”. Het betekent er achter komen hoe men op de beste wijze leert. Wat behoort tot de voorkeursstijl van leren. Wil men de juiste wijze van handelen toepassen, kijk dan met regelmaat kritisch naar eigen handelen. Bij supervisie wordt dit onder deskundige begeleiding gedaan.Dit artikel "Supervisie" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Supervisie.Read or create/edit this page in another language[bewerken]